>

รายงานการสอบบัญชีแบบ 6 วรรค เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

โดย บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

 

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
เว็บบอร์ด ประกาศ คน หา งานบัญชี / งาน หา คนบัญชี / อะไร อะไร ก็ บัญชี

นาราการบัญชี บริการบัญชี ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาภาษีอากร และที่ปรึกษาบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ขออนุญาติประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตการทำงาน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน รวมถึงเจรจาต่อรองกับหน่วยงานราชการ ให้บริการทั้งเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทั่วประเทศไทย

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

urgent-dormant webboard
 

รายงานการสอบบัญชีแบบ 6 วรรค เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 27/2554 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อประกาศการใช้มาตรฐานการบัญชี จำนวน 51 ฉบับ ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 เรื่อง การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงินด้วย โดยมาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าว มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนรายงานของผู้สอบบัญขึ จากเดิม 3 วรรค เป็น 6 วรรค และมีผลบังคับใช้ สำหรับการตรวจสอบงบการเงิน ที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป ต้องกอกรายงานการสอบบัญชีเป็น 6 วรรค

 

กรณีที่ท่านต้องการข้อมูล ส่วนใดเพิ่มเพิ่มเติม สามารถติดต่อสำนักงานได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

nara-map

1 = สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส หมอชิต
2 = สถานีรถไฟใต้ดิน จตุจักร
3 = สถานีรถไฟใต้ดิน พหลโยธิน
4 = สถานีรถไฟใต้ดิน ลาดพร้าว
5 = สถานีรถไฟใต้ดิน รัชดาภิเษก

 

บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกห้างหัุ้นส่วน จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คั ดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการเรา (นาราการบัญชี)

 

__________________________________________________________________________________________