>

หมายเรียกตำรวจ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) - กรณีมิได้ยื่นงบการเงิน

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

adv1 webboard

หมายเรียกตำรวจ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) - กรณีมิได้ยื่นงบการเงิน

ทำอย่างไรดีเมื่อได้รับหมายเรียกจากตำรวจ กรณีที่บริษัทไม่ได้ยื่นงบการเงิน

ขอแนะนำให้ปฎิบัติตัวดังนี้ครับ

 1. ให้ไปพบตำรวจตามนัด ณ สถานีตำรวจ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาครับ แล้ว
 2. ดำเนินการจ่ายค่าปรับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 3. เมื่อได้ใบเสร็จให้ส่งเรื่อง(สำเนาใบเสร็จ) ให้ทางตำรวจเพื่อดำเนินการปิดคดีครับ

ทราบมาว่า ในบาง สถานีตำรวจ มีบริการไปดำเนินการจ่ายค่าปรับให้ด้วย เว็บมาสเตอร์เห็นว่า ไปจ่ายเองดีกว่าครับ เรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ครับ เพราะหน่วยงานที่ออกใบเสร็จได้สำหรับปิดเรื่องนี้คือ กรมพัฒนาธุรกิจเท่านั้นครับ ถึงแม้ว่าอำนาจจะส่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง จะขึ้นอยู่กับตำรวจก็ตาม

เพิ่มเติมครับ ขออธิบายขั้นตอนตามกฎหมาย และกระบวนการในการออกหมายเรียกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

เมื่อคุณไม่ได้ยื่นงบต่อกระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจ) ทางกระทรวง มีอำนาจเรียกค่าปรับตามกฎกระทรวง โดยอายุความของกระทรวงพาณิชย์กำหนดได้สูงสุดแค่ 1 ปีเท่านั้น ดังนั้น ก่อนอายุความจะหมด กระทรวงพาณิชย์จะส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อ โดย ส่งมอบให้ตำรวจท้องที่ดำเนินการ ภายใน 30 เมษายน ของปีถัดไป (ปัจจุบัน อาจส่งเรื่องให้ตำรวจท้ัองที่ตั้งแต่เดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน ในปีเดียวกัน เพื่อให้ตำรวจทำงานให้ทัน) ในการออกหมายเรียก ตำรวจจะออก 2 - 3 ครั้ง โดยออกให้ทันภายใน 30 เมษายน หลังจากนั้น ตำรวจจะส่งเรื่องให้ศาลเพื่อออกหมายจับ (ซึ่งมีอายุ 5 ปี) หากต่อมา ท่านถูกจับ ตำรวจต้องส่งท่านขึ้นศาล เพื่อพิจารณาคดีต่อไป

ตัวอย่าง สมมุติท่านไม่ได้ ยื่นงบการเงินรอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ประมาณเวลาคร่าวๆ ในการได้รับหมายเรียกจะเป็นดังนี้

 1. ที่กระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มีสิทธิเรียกค่าปรับท่าน ในช่วงเวลา 1 มิถุนายน 2559 จนถึง 31 พฤษภา 2560
 2. สถานีตำรวจท้องที่ จะได้รับเรื่องจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อนหมดอายุความของกรมพัฒนาธุรกิิจ ประมาณเดือน เมษายน 2560 (ปัจจุบัน อาจได้รับเรื่องตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560) แล้วตำรวจจะต้องออกหมายเรียอย่างน้อย 2 ครั้ง ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 ก่อนออกหมายจับ (หมายจับมีอายุ 5 ปี) เพื่อส่งฟ้องศาลต่อไป
 3. เมื่อท่านถูกจับดำเนินคดี ตำรวจจะต้องส่งตัวท่านขึ้นศาล ซึ่งเป็นศาลแขวง

  ข้อให้ข้อสังเกตุว่า เมื่อท่านถูกจับดำเนินคดี ท่านอาจต้องประกันตัว หากส่งท่านขึ้นศาลไม่ทันในวันนั้น

หมายเหตุ นาราฯ มีให้บริการเป็นตัวแทนดำเนินการเป็นตัวแทน เพื่อเข้าพบสถานีตำรวจแทนท่าน พร้อมดำเนินการจ่ายค่าปรับแทนท่านด้วยเช่นกัน ค่าบริการสำหรับเข้าพบตำรวจและจ่ายค่าปรับ คือ 3,500 บาท (นอกเขตกรุงเทพฯ คิดค่าเดินทางเพิ่มครับ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นาราการบัญชี เบอร์โทร 080 173 2000 , 080 174 2000 , 02 933 5511, 02 933 5512 หรือ

กรณีเร่งด่วน ท่านสามารถติดต่อโทร 080 175 2000

 

ถาม-1 : บริษัทจดทะเบียนที่จังหวัด ปทุมธานี ได้รับหมายเรียกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยเหตุื มิได้ยื่นงบการเงินรอบปีบัญชีต่อสำนักงานธุรกิจการค้าปทุมธานี ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไร และทางนาราการบัญชี มีให้บริการแบบนี้ด้วยหรือไม่ เนื่องจากผู้บริหารป่วยหนัก ไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้คะ

ตอบ-1 : นาราฯ ตามเอกสารหมายเรียกผู้ต้องหา ของตำรวจนั้น บริษัท ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปพบตามสถานที่และเวลาที่กำหนดครับ หากกรรมการ ไม่สามารถไปได้ ขอให้มอบอำนาจ ให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ ไปแทนก็ได้ครับ โดยเตรียม เอกสารดังต่อไปนี้

 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมเซ็นต์รับรอง
 3. สำเนาบัตรประชาชน กรรมการ พร้อมเซ็นต์รับรอง
 4. สำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ
 5. หมายเรียกตำรวจ
 6. ค่าปรับ(ต้องจ่ายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 12,000 บาท

หากท่าน ต้องการให้ นาราฯ ดำเนินการแทนในส่วนนี้ เราก็มีให้บริการเช่นกัน ครับ ค่าบริการ 3,000 บาท สำหรับเขตกรุงเทพฯ และ 3,500 บาท สำหรับปริมณฑล (นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ)

เมื่อท่านเข้าพบตำรวจ ทางตำรวจจะขอให้ท่านนำยื่นงบการเงินให้ครบถ้วน พร้อมจ่ายค่าปรับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำจังหวัดนั้น (กรณีนี้ค่ืาปรับ 12,000 บาท) แล้วส่งหลักฐานให้ทางตำรวจ เพื่อปิดเรื่อง(ไม่ส่งฟ้อง)

อย่างไรเสีย หากท่านเพิกเฉย สำนักงานตำรวจแห่งชาต จะดำเนินการส่งฟ้องต่อศาล และเมื่อพิจารณาคดีและออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีต่อไป

กรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และขอทราบวิธิการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องนี้

สามารถติดต่อนาราการบัญชี เบอร์โทร 080 173 2000 , 080 174 2000

กรณีเร่งด่วน ท่านสามารถติดโทร 080 175 2000

..........................................................................................................................................................................................................................................................

ตัวอย่าง หมายเรียกตำรวจ (หมายเรียกผู้ต้องหาก) กรณีมิได้ยื่นงบการเงิน หมายเรียก ครั้งที่ 1

(หมายเรียก - รูปแบบใหม่ ที่ออก ปี 2557)

หมายเรียกตำรวจ

(หมายเรียก - รูปแบบใหม่ ที่ออก ปี 2556)

polic-letter

(หมายเรียกรูปแบบเก่า - ที่ออก ปี 2555)

late-police1

ตัวอย่าง หมายเรียกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (หมายเรียกผู้ต้ัองหา) ครั้งที่ 2

late-police2

ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน ชำระค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

late-receipt

ตัวอย่าง อัตราค่าปรับ กรณียื่นงบการเงินเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

late-dbd1

late-dbd2

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นงบการเงิน

ดาว์นโหลด แบบฟอร์ม ไปใช้ ยื่นงบการเงิน สำหรับงบการเงิน รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แบบ สบช 3 แบบนำส่งงบการเงิน
แบบ สบช 3/1 แบบนำส่งงบการเงิน สำหรับการลงทุนระหว่างประเทศ
แบบ บอจ 5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 หรือ
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
แฟ็กซ์. 02 933 5890

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

contact

 

แผนที่ สำนักงาน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

nara-map

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright
 

__________________________________________________________________________________________