งบเปล่า ราคาเดียวทั่วประเทศ เร่งด่วน รอรับได้

ครอบคลุมบริการ ทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี และ นำยื่น สรรพากร และ กรมพัฒน์

ค่าบริการ 7,000 บาท

(เพิ่มเติม - ปี 2559 กรมพัฒนาธุรกิจกิจการค้า ให้ยื่นงบการเงินด้วยวิธี e-filling ดังนั้นลูกค้าต้องสมัคร e-filling เอง เพิ่มเติม อ่านต่อ... แต่ถ้าต้องการให้เราสมัครให้ติดต่อสำนักงานครับ)

ราคาเดียวทั่วประเทศ และเราสามารถให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ (ไม่รวมค่ารับ-ส่งเอกสาร แต่ รวมการส่งคืนเอกสารทางไปรษณีย์ เมื่อเสร็จงานแล้ว)

เรามุ่งพัฒนาระบบ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

เงื่อนไขการเสนอค่าบริการ

เอกสารที่ต้องเตรียม คลิ๊กที่นี้

ครอบคลุมงานบริการ

หมายเหตุ

โปรดมั่นใจได้ว่าด้วยระบบงานดังกล่าว เราสามารถให้บริการได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และ นาราการบัญชี ขอให้คำมั่นต่อลูกค้าว่าเราปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ส่งมอบงานตรงเวลาแจ้งปัญหาเบื้องต้นที่พบและอยู่บนหลักการที่ว่า

"ข้อมูลทุกอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น"

ท่านทั้งสามารถไว้ใจในทีมงานของ บริษัท นารา การบัญชี จำกัด ได้ โดยปัจจุบันเรามีพนักงานไม่น้อยกว่า 10 ท่าน ซึ่งทุกท่านสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี และเราตระหนักถึงปัญหาเรื่องการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ เรามีทีมงานชาวต่างชาติซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาคอยประสานงานสำหรับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ท่านจึงสามารถไว้ใจในงานบริการของเราได้ว่า ไม่เกิดปัญหาเรื่องการสื่อสารอย่างแน่นอน

ถาม - ตอบ เรื่อง งบเปล่า งบการเงิน การปิดงบเปล่า และ การปิดงบการเงิน

ถาม 1 - ถ้าไม่ได้ยื่นงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะมีอำนาจปรับ หมดอายุความเมื่อไหร่

ตอบ 1 - การยื่นงบการเงินล่าช้า เป็นความผิดทางอาญา ซึ่ งมีอัตราโทษปรับสถานเดียว จึงมีอายุความใน การดําเนินคดี 1 ปี นับแต่วันกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 แต่อย่างไรก็ตาม หากนิติบุคคลรายใดไม่ยื่นงบการเงินหรือยื่นงบการเงินล่าช้า และไม่ยินยอมชําระ ค่าปรับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะส่งเรื่ องให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายทุกราย

ถาม 2 - การชําระค่าปรับที่ไม่ได้ยื่นงบการเงิน สามารถทําเรื่องขอผ่อนผันได้หรือไม่

ตอบ 2 - การชําระค่าปรับไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามเป็นความผิดทางอาญากรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่สามารถผ่อนผันหรือยกเว้นการดําเนินคดีได้

ถาม 3 - การชําระค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้า สามารถชําระผ่านช่องทางใดได้บ้าง

ตอบ 3 - ในปัจจุบันการชําระค่าปรับจะต้องไปชําระที่งานเปรียบเทียบปรับ ชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 5 หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกแห่งโดยจะชําระเป็นเงินสด หรือ เช็คเงินสด (แคชเชียร์เช็ค) สั่ งจ่ายในนาม “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”หรือ “Department Of Business Development”

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด 
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 หรือ
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

contact

นารา แผนที่