>

คัดหนังสือรับรอง คัดหนังสือรับรองบริษัท - ห้างหุ้นส่วน

เร่งด่วน ส่งด่วน ภายใน 2 ชั่วโมง หรือ แสกนไฟล์.

Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation 000B-accountant
contactus

คัดหนังสือรับรอง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ งบการเงิน บริคณห์สนธิ(บอจ 2) รับรองตราประทับ(บอจ 3) และแบบ บอจ ต่างๆ พร้อมรับรองสำเนาจากนายทะเบียน ถ่ายเอกสารทางทะเบียนและคัดงบการเงิน กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

nara office adv1 acct+help

คัดหนังสือรับรองบริษัท และเอกสารทะเบียนบริษัท อื่นๆ ท่านจะได้รับ ฉบับแสกนไฟล์ ภายในวันเดียวกัน ฉบับจริงส่งให้ทางไปรษณีย์

* * การจัดส่งโดยพนักงานเอกสารเฉพาะกรุงเทพ ท่านจะได้รับต้นฉบับภายในวันเดียว แต่คิดค่าบริการจัดส่งเพิ่มตามจริง **

*** กรณีเร่งด่วน – ทั่วประเทศ ท่านสามารถเข้าไปรับที่สำนักงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ทันที / นาราทำการยื่นคำขอ ชำระค่าธรรมเนียม และประสานงาน แทนท่าน ทั่วประเทศ***

ค่าบริการ 300 บาท

 • ค่าธรรมเนียม 200 บาท
 • กรณีคัดบริษัทอื่น หรือ คัดเอกสารอย่างอื่นเพิ่ม (ในคราวเดียวกัน) ค่าบริการคิดเพิ่มอย่างละ 100 บาท ต่อรายการ
 • กรณีเร่งด่วน เราก็มีบริการส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร (messenger) เฉพาะกรุงเทพฯ นะคะ แต่ต้องคิดค่าบริการส่งเอกสารเพิ่ม ในอัตรา 100 – 250 บาท ลองโทรมาคุยนะคะ
  ตัวอย่าง การคำนวณราคาค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม เช่น ลูกค้าต้องการคัด

กรณีที่ 1 คัดเฉพาะหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน พร้อมวัตถุประสงค์ ท่านต้องโอนเงินจำนวน 500 บาท เข้าบัญชีธนาคาร ท่านจะได้รับเอกสารผ่านไฟล์แสกน(pdf.file) ภายในวันเดียวกัน และท่านจะได้รับเอกสารทางไปรษณีย์(EMS) ภายใน 2 – 3 วันต่อมา บริการได้ทั่วประเทศ/ หรือ

กรณีที่ 2 คัดหนังสือรับอง วัตถุประสงค์ และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) ท่านต้องโอนเงินจำนวนทั้งสิ้น 650 บาท (แยกเป็นค่าบริการ 400 บาท และ ค่าธรรมเนียม 250 บาท)โดยใช้ระยะเวลาและเงื่อนไขการทำงานเหมือนกันตามกรณีที่ 1 / หรือ

กรณีที่ 3 คัดหนังสือรับอง วัตถุประสงค์ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5), บริคณห์สนธิ(บอจ.2), รับรองตราประทับ(บอจ.3) และข้อบังคับ ท่านต้องโอนเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,200 บาท (แยกเป็นค่าบริการ 700 บาท และ ค่าธรรมเนียม 500 บาท)โดยใช้ระยะเวลาและเงื่อนไขการทำงานเหมือนกันตามกรณีที่ 1 /หรือ

การชำระเงิน ท่านสามารถโอนผ่านธนาคาร ตามนี้

ธนาคาร ไทยพาณิชย์

สาขา บิ๊กซี ลาดพร้าว 2

เลขที่ 928-202-656-7

ชื่อบัญชี บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

ตัวอย่างหนังสือรับรองบริษัท

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

*** งานบัญชี โทร 080 175 2000

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

 

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

 


แผนที่ สำนักงาน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

map-nara


ตัวอย่างเอกสาร
จากการคัดหนังสือรับรองบริษัท(ห้างหุ้นส่วน)และวัตถุประสงค์
เอกสารฉบับ ไฟล์แสกน(pdf) สามารถนำไปใช้งานได้จริง ทั้งในการติดต่อหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน

 

ถาม - ตอบ

ถาม 1 - คัดหนังสือรับรองบริษัท ได้ที่ไหนบ้าง
ตอบ 1

-
ในเขตกรุงเทพฯ ท่านสามารถคัดหนังสือรับรองบริษัท ได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า โดยในกรุงเทพฯ แบ่งออกเป็น 5 เขต ได้แก

 • ขต 1 (ปิ่นเกล้า),
 • เขต 2 พหลโยธิน,
 • ขต 3 (รัชดาภิเษก),
 • เขต 4 (สุรวงค์),
 • เขต 5 (ศรีนครินทร์)

นอกจากนี้ยังสามารถคัดหนังสือรับรองบริษัท ได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (อาคารกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี)
- ในเขตต่างจังหวัด ท่านสามารถคัดหนังสือรับรองบริษัท - ห้างหุ้นส่วน ได้ที่ สำนักงานพํฒนาธุรกิจการค้า ของแต่ละจัดหวัด

นารา - เราสามรถให้บริการท่าน คัดหนังสือรับรอง ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และส่งใน 2 ชั่วโมง (ผ่านแสกนไฟล์) หนังสือรับรองดังกล่าวท่านสมารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งองค์กรของรัฐและเอกชน


ถาม 2 - การคัดหนังสือรับรองทางอินเตอร์เน็ท สามารถทำได้ไหม
ตอบ 2 - การคัดหนังสือรับรอง บริษัท-ห้างหุ้นส่วน ทางอินเตอร์เน็ท ไม่สามารถทำได้ เพียงแต่ใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ทในการติดต่อและรับ-ส่งข้อมูลเท่านั้น เนื่องจากเอกสารหนังสือรับรองที่ใช้ได้ตามกฎหมายยังคงต้องเป็นฉบับที่มีลายเซ็นต์นายทะเบียน และต้องมีตราประทับของสำนักงานทะบียนหุ้นส่วนบริษัท เท่านั้น

อย่างไรเสีย พึงให้ข้อสังเกตุว่า เราสามารถขอรับข้อมูลบริษัท-ห้างหุ้นส่วน ได้จากระบบอินเตอร์เน็ทโดยการสมัครเป็นสมาชิกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งให้ข้อมูลเช่นเดียวกับหนังสือรับรอง แต่นั้นไม่ใช้หนังสือรับรอง จึังไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง (ไม่เป็นที่ยอมรับทั้งหน่ีวยงานของรัฐและเอกชน)

นารา - งานบริการของเรา ทำการคัดหนังสือรับรองฉบับจริง (มีลายมือรับรองจากนายทะเบียนพร้อมตราประทับของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท) โดยใช้ช่องทางการส่งงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ท (แสกนไฟล์) จึงทำให้ท่านได้ใช้ข้อมูลโดยไว ภายใน 2 ชั่วโมง


ถาม 3 - หนังสือรับรอง คืออะไร ทำไมต้องมีการคัดหนังสือรับรองบ่อยๆ
ตอบ 3 - หนังสือรับรองก็เหมือนบัตรประชาชนของคนไทยครับ ต้องใช้ประกอบการทำนิติกรรมต่างๆ ต่อทั้งองค์กรเอกชนและหน่วยงานของรัฐ หนังสือรับรองจะบรรจุข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท - ห้างหุ้นส่วน ได้แก่

 • วันที่จดทะเบียน
 • เลขที่จดทะเบียน
 • ชื่อบริษัท
 • ชื่อกรรมการ
 • เงื่อนไขการลงลายมือชื่อเพื่อก่อให้เกิดภาระผูกพันธ์
 • ที่อยู่บริษัท
 • ทุนจดทะเบียน

หนังสือรับรองบริษัท - ห้างหุ้นส่วน มีอายุการใช้ังานแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ติดต่อ เช่น กรณีติดต่อกับหน่วยงานราชการ จะต้องไม่เกิน 3 เดือน ติดต่อกับธนาคารจะต้องไม่เกิน 1 เดือน หากประกอบการทำสัญญาส่วนใหญ่ต้องไม่เกิน 3 เดือน และหากเพื่อประกอบการเสนองานทางการค้าบางหน่วยงานอาจยอมรับหนังสือรับรองที่ไม่เกิน 6 เดือนก็เป็นไปได้ ดังนั้นจึงต้องมีการคัดหนังสือรับรองกันตามความเหมาะสม


ถาม 4 - คัดหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่
ตอบ 4 - หนังสือรับรองบริษัท - ห้างหุ้นส่วน ไม่สามารถขอหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่ท่านสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้เอง

ข้อควรทราบ หนังสือรับรองที่ถูกแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย อาจต้องทำการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือรับรองโดยโนตารี่พับบลิช โดยขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน เช่น ถ้าติดต่อกับหน่วยงานราชการในต่างประเทศท่านอาจต้องทำการรับรองจากสถานทูตหรือ โนตารี่พับบลิช อีกครั้งหนึ่ง

นารา - เรามีบริการแปลหนังสือรับรอง และเอกสารจดทะเบียนอื่น เป็นภาษาอังกฤษ โดยคิดค่าบริการหน้าละ 300 บาท และสามารถส่งมอบงานให้ท่านภายใน 1 ชั่วโมงสำหรับหนังสือรับรอง และภายใน 3 ชั่วโมงสำหรับเอกสารจดทะเบียนอื่น


ถาม 5 - เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ต้องเตรียมหรือคัดเอกสารสำคัญเกี่ยวกับบริษัท อะไรบ้าง
ตอบ 5 - ขอตอบในส่วนที่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ไทยครับ ส่วนธนาคารสาขาของนิติบุคคลต่างประเทศจะมีความซับซ้อนกว่า ครับ เช่น ธนาคาร Standard Chartered Bank ต้องให้ผู้ถือหุ้นแสดงตน พร้อมลงรายมือชื่อรับรองด้วย หรือ ธนาคาร HSBC จำเป็นต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นย้อนกลับไปจนถึงผู้ถือหุ้นหลัก (ผู้ถือหุ้ันของบริษัทแม่ ด้วย)
การคัดเอกสารทางทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย ค่อนข้างยุ่งยาก จำเป็นต้องคัดเอกสาระสำคัญบริษัท (เอกสารจดทะเบียนบริษัทและจดทะเบียนภาษี)

เอกสารที่ใช้ประกอบในการเปิดบัญชีธนาคาร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
  • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
  • รายงานการประชุมกรรมการบริษัท แสดงความประสงค์จะขอเปิดบัญชี รวมทั้งกำหนดอำนาจ และเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมตราประทับ (ไม่เกิน 1 เดือน)
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
  • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จดทะเบียนไว้ที่กรมสรรพากร (ภ.พ. 20 ) หรือแบบ ภพ.01
  •  ตราประทับบริษัทตามที่ได้จดทะเบียนไว้
  •  บัตรผู้เสียภาษี
  •  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (ไม่เกิน 1 เดือน)
  •  เอกสารทุกใบต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตราประทับของบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจต้องลงลายมือในแบบฟอร์มขอเปิดบัญชีต่อหน้าพนักงานธนาคาร

  ข้อควรทราบ - แต่ละธนาคาร อาจมีความต้องการด้านเอกสารไม่เหมือนกัน (วิเคราห์เอกสารไม่เหมือนกันด้วย) ดังนั้นท่านควรติดต่อธนาคารโดยเฉพาะสาขาที่ท่านต้องการเปิด เพื่อให้แน่ใจในเอกสารที่ต้องเตรียมอีกครั้งหนึ่ง

  นารา - นอกจากบริการคัดหนังสือรับรองและเอกสารจดทะเบียนอื่นแล้ว เรามีบริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับจัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดบัญชีธนาคารด้วย และยิ่งไปกว่านั้นหากท่านต้องการเราสามารถจัดส่งพนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกต่อท่าน ณ สาขาธนาคารที่ท่านต้องการเปิดด้วย

ถาม 6 - เอกสารจดทะเบียนหายครับ

ผมได้จดทะเบียนบริษัทเอาไว้ เมื่อปี 52 น่ะครับ และหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรต่อเลย (ยังไม่ได้เปิดบัญชีธนาคาร, ยังไม่จดVAT และไม่เคยส่งงบ) และตอนนี้จะย้ายที่ทำการบริษัท เลยอยากจะทำทุกอย่างให้เรียบร้อยน่ะครับ แต่ปัญหาคือใบอะไรต่างๆของผมหายไปหมดแล้ว จึงต้องคัดใหม่ (ตอนนี้รู้แค่เลขทะเบียนบริษัทอย่างเดียว) อยากจะสอบถามค่าบริการต่างๆน่ะครับ ว่าเป็นเท่าไหร่บ้าง และมีเอกสารอะไรที่ทางผมต้องเตรียมบ้าง

- คัดหนังสือรับรอง และเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน
- ย้ายที่ทำการบริษัท
- เปิดบัญชีธนาคาร
- ทำงบย้อนหลัง (งบเปล่า)  

หรือมีอย่างอื่นที่ต้องทำก็รบกวนแนะนำมาด้วยครับ

ตอบ 6 - ควรเริ่มต้น โดย ดำเนินการย้ายที่อยู่ทีกรมพัฒนาธุรกิจ / แจ้งความตำรวจเรื่องบัตรผู้เสียภาษีหาย/ แจ้งย้ายที่สรรพากร/ คัดเอกสารสำคัญการจดทะเบียนต่างๆ (ครอบคลุมที่จำเป็นต่อการเปิดธนาคาร) ส่วนงบการเงินจะทำเมื่อไหร่ให้ดูที่รอบบัญชีเป็นสำคัญครับ

หมายเหตุ จัดทำงบการเงินต้องดูก่อนว่าเคยแจ้งรอบบัญชีสิ้นสุดไว้เมื่อไหร่ครับ โดยดูที่ข้อบังคับ สมมุติว่าเลือกรอบบัญชีสิ้นสุดไว้ที่ธันวาคมของทุกปี ตอนนี้ (มิถุนายน 2554)เริ่มมีค่าปรับแล้วนะครับ ต้องรีบหน่อย แต่ถ้าไม่ได้แจ้งรอบบัญชีไว้จะเลือกปิดบัญชีเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน และควรปิดรอบ ณ วันสิ้นเดือน  และที่สำคัญนะครับ ถ้ารอบบัญชีสิ้นสุด ธันวาคม ต้องมีภาษีกลางปีที่ต้องยื่นภายใน เดือนสิงหาคมนี้แล้วครับ

อย่างไรเสีย ผมสรุปค่าใช้จ่ายพร้อมค่าธรรมเนียมให้ทราบดังข้างล่างนี้ครับ
ค่าบริการ
-          ย้ายที่อยู่ในเขตกรุงเทพ ทั้งสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจ (กรณีไม่มี VAT) = 3,000 บาท
-          แจ้งความสถานีตำรวจ (กรณีเอกสารบัตรผู้เสียภาษีหาย) พร้อมทำหนังสือมอบอำนาจและเอกสารประกอบการแจ้ง = 1,000 บาท
-          คัดหนังสือรับรอง (หลังจากแจ้งย้ายที่อยู่แล้ว) 300 บาท
-          คัด ใบสำคัญจดทะเบียน/ หนังสือบริคณห์ / รับรองตราประทับ บอจ.3/ บอจ.5/ รายงานการประชุม/ข้อบังคับ = 500 บาท
-          ค่าบริการงบเปล่า รวมจัดทำและนำยื่น ราคา 5,500 บาท ครับ ตามรายละเอียดข้างล่างครับ

 • จัดทำงบการเงิน(รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 • จัดทำเอกสารประกอบการยื่น เช่น ภงด.50 , สบช.3 , บอจ.5
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด(วุฒิปริญญาตรี)
 • นำยื่นต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ สรรพากร , กระทรวงพาณิชย์

ค่าธรรมเนียม
-          ย้ายที่อยู่กรมพัฒนาธุรกิจ = 600 บาท (กรณีย้ายข้ามจังหวัด มีค่าประกาศโฆษณาเพิ่มอีกนิดหน่อย)
-          คัดหนังสือรับรอง = 200 บาท
-          คัดเอกสารจดทะเบียนอื่น/แจ้งความเอกสารหายที่ตำรวจ/ค่าอากรหนังสือมอบอำนาจต่างๆ (แจ้งให้ทราบภายหลัง ขึ้นอยู่กับประเภทการคัด)
-          ค่าปรับการยื่นงบเปล่าล่าช้า(ถ้ามี) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ขึ้นอยู่กับจำนวนเดือนที่ยื่นล่าช้า

หวังว่าคำตอบข้างบนจะเป็นที่พอใจ และหวังว่าคงเลือกใช้บริการในอนาคตอันใกลันี้นะครับ

ถาม 7 - ค่าธรรมเนียม ที่ต้องจ่ายในการคัดเอกสาร คิดอย่างไรบ้าง

ตอบ 7 - ค่าธรรมเนียมในการคัดเอกสารทางทะเบียนธุรกิจนั้น ทางกรมพัฒนาธุรกิจ มีหลักการคิดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทเอกสาร ได้แก่

 • คัดหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ มีค่าธรรมเนียม 200 บาท
 • คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ราคา 50 บาท (ต่อชุด)
 • คัดงบการเงิน (แบบไม่รับรองจากนายทะเบียน) ราคา 50 บาท ต่อชุด นอกจากนี้ยังมีค่าถ่ายเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจเรียกเก็บเพิ่ม อีกหน้าละ 3 บาทครับ (มีใบเสร็จรับเงินจากกรมฯ สำหรับการถ่ายเอกสารด้วยนะครับ)
 • คัดงบการเงิน แบบรับรองจากนายทะเบียน ราคา 50 บาทต่อหน้า ครับ (ไม่มีค่าถ่ายเอกสารอีกแล้ว)
 • คัดบริคณห์สนธิ ฉบับจัดตั้ง ราคา 100 บาท (จะมี 2 หน้า) ส่วนหนังสือบริคณห์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม คิดหน้าละ 50 บาืท แต่จะจำนวนเท่าไหร่หน้านั้นขึ้นอยู่กับว่า ต้องคัดหนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขอะไร

ถาม 8 - ขอเรียนปรึกษาเรื่องที่ทางเรามีความประสงค์จะแปลเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (ตามที่แนบมา หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ จำนวน 3 หน้า) เป็นภาษาอังกฤษ และรับรองการแปลโดย Notary Public ไม่ทราบว่ามีให้บริการหรือเปล่าคะ และค่าบริการเท่าไหร่

ตอบ 8 - มีให้บริการครับ เป็นบริการหลักเราก็ว่าได้ครับ เรามีทีมงานแปลมืออาชีพซึ่งมีประสอบการการแปลเอกสารจดทะเบียนมากว่า 10 ปี และมีเจ้าหน้าที่ต่างชาติร่วมสอบทานเอกสารแปลด้วยทุกครั้ง เช่นกันครับเราให้บริการครบวงจรเรื่องรับรองเอกสารด้วย ไม่ว่าจะป็น ทนายความ โนารี่ พับบลิค (Notary Public) หรือ ผู้สอบบัญชี สำหรับค่าบริการรวมทั้งสิ้น 3,500 บาทครับ ตามรายละเอียดคำนวณราคาดังนี้ครับ

 • ค่าบริการแปล หน้าละ 500 บาท สำหรับ 3 หน้า ราคา 1,500 บาท
 • ค่าบริการ รับรองโดย โนตารี่ พับบลิค (Notary Public) คิดเป็นเรื่องครับ หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ถือเป็น 2 เรื่อง ราคาเรื่องละ 1,000 บาท รวมค่าโนตารี่ 2,000 บาท

Nara - ค่ารับรองเอกสาร คิดราคาไม่เหมือนกันครับแล้วแต่กรณี

 • รับรองโดย โนตารี่ พับบลิค (Notary Public) คิดราคาเป็นเรื่องครับ ราคาเรื่องละ 1,000 บาท
 • รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คิดราคาเป็นหน้าครับ ราคา หน้าละ 500 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ การรับรองเอกสารโดย ทนายโนตารี่ พับลิค (พับบลิค) คลิ๊กที่นีั

ถาม 9 - ขอทราบขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร 2 ฉบับค่ะ 
    1. หนังสือรับรองบริษัท  1 ฉบับ
    2. ทะเบียนการค้า     1 ฉบับ
เพื่อนำไปใช้ในการติดต่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และอยากทราบอายุของเอกสารว่าสามารถใช้
ได้นานหรือไม่ เช่น หนังสือรับรองบริษัท มีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน หรือ 3 เดือน , ทะเบียนการค้า
ใช้ได้ตลอดไป แล้วถ้าคัดเป็นภาษาอังกฤษจะมีอายุการใช้งานเหมือนภาษาไทยหรือไม่

ตอบ 9 - ตามทีสอบถามเรื่องการคัดและแปลเอกสาร ทาง บจก.นาราฯ สามารถส่งมอบงานได้ภายใน  1-2 วันทำการครับ 

สำหรับอายุของเอกสารนั้น ทางต่างประเทศจะสนใจในครั้งแรกเป็นพิเศษครับ ต้องล่าสุดเท่านั้น ส่วนครั้งต่อไปคงขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละบริษัทครับแต่ไม่ค่อยเห็นว่าจะต้องการข้อมูลบ่อยนะครับ อาจแค่ปีละครั้งมั้งครับ(ไม่มั่นใจ) และบางครั้งเขาก็แอบคัดข้อมูลบริษัทคุณเองก็มี  ทาง นาราฯ ก็ได้ลูกค้าที่สั่งคัดจากต่างประเทศแบบนี้ เดือนละหลายๆ รายอยู่เหมือนกันครับ ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะให้คัดหนังสือรับรอง (Company Affidavit) และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (Shareholders’ list) หรือบางรายอาจขอดูข้อมูลงบการเงินก็มีครับ

สำหรับการคัดหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษนั้น ไม่สามารถทำได้ครับ หากต้องการเป็นภาษาอังกฤษต้องจ้างแปลครับ แต่อาจรับรองการแปลเพื่อความน่าเชื่อถือ โดยส่วนใหญ่จะให้รับรองโดยทนายโนตารี่ พับลิค หรือ บุคคลที่มีความน่าเชื่อถืออื่นๆ เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครับ

สำหรับค่าใช้จ่าย แบ่งเป็นดังนี้ครับ

 

จัดส่งทางพนักงานส่งเอกสาร
(เฉพาะกรุงเทพฯ – บางเขต)

ค่าบริการคัดหนังสือรับรอง
(ใบทะเบียนพาณิชย์ ไม่ต้องคัดครับ ที่มีอยู่ใช้ได้เลยครับ)

300

ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง

200

ค่าบริการแปล 2 หน้า

600

รวมทั้งสิ้น

1,100

ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับการนำเอกสารสำคัญของบริษัทไปใช้เพื่อติดต่อการซื้อสินค้าที่ต่างประเทศนั้น ปกติทางผู้ขายจะเป็นคนกำหนดประเภทของเอกสารครับ  อาจกำหนดประเภทไว้กว้างๆ ว่า Incorporated (Incorporation) Documents  ซึ่งแต่ละประเทศจะมีประเภทเอกสารที่ไม่เหมือนกันครับ  สำหรับเมืองไทยก็มีหลายอย่างครับ จริงๆ แล้วไม่จำเป็นต้องเตรียมทุกอย่างครับ สิ่งที่คุณเตรียมเรื่อง หนังสือรับรองบริษัท และ ใบสำคัญการจดทะเบียน ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับ แต่ถ้าให้ดีควรมี บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกอย่างครับ

ถาม 10 - อยากทราบว่า หนังสือรับรองบริษัท ภาษาอังกฤษเรียกว่า อะไรครับ

ตอบ 10 - มีการเรียกแตกต่างกันในแต่ละประเทศครับ สำหรับ ส่วนใหญ่จะเรียกว่า "Company Affidavit" หรือบางประเทศว่า "Certification Document"

ถาม 11 - ตามที่สอบถาม เรื่องการคัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนั้น ทางบริษัทจะทราบหรือไม่ว่าใครเป็นคนคัดนั้น

ตอบ 11 - ไม่ทราบครับ เนื่องจากข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลสาธารณะครับ ในแต่ละวันจะมีการคัดข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจ มากว่า 3,000 ราย ซึ่งไม่มีใครตรวจสอบได้ครับว่ามีใครบ้าง และกรมพัฒนาฯ เองก็ไม่สามารถเปิดเผยด้วยเช่นกัน ดังนั้น สบายใจได้เลยครับ บริษัทที่ถูกคัดจะไม่มีทางทราบได้แน่นอนครับ คำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตนะครับ

นารา - แน่นอนครับในการดำเนินการคัดเอกสาร นาราฯ จะใช้ชื่อเราเป็นผู้คัดครับ และจะเก็บข้อมูลการให้บริการเป็นความลับโดย จะไม่เปิดเผยข้อมูลเด็ดขาดครับ

ถาม 12 - หากเราต้องการคัดหนังสือรับรองบรษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต อย่างเช่น เมื่อ วันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา สามารถคัด ได้หรือไม่ และเสียค่าใช้จ่าย อย่างไร

ตอบ 12 - สามารถทำได้ครับ แต่อาจยุ่งยากว่า คือต้องรอรับเอกสารอีก 1 อาทิตย์ จึงจะไปรับจากเจ้าหน้าที่ สำหรับค่าธรรมเนียมในการคัดหนังสือรับรองก็เท่ากันครับ คือ 200 บาท ต่อชุด สำหรับค่าบริการคัดหนังสือรับรอง ที่นาราจะเรียกเก็บ นั้นเป็นดังนี้ครับ

ค่าบริการ ฉบับแรก ราคา 500 บาท ครับ ส่วนฉบับที่สองและฉบับต่อๆ ไป คิดเพิ่มอีก 200 บาทต่อชุดครับ เช่น ต้องการคัดหนังสือรับรอง ณ วันที่ 9 มกราคม และ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ คิดค่าบริการพร้อมค่าธรรมเนียม ดังนี้ครับ

รายการ
บาท
ค่าบริการ คัด หนังสือรับรอง ณ วันที่ 9 มกราคม
500
ค่าบริการ คัด หนังสือรับรอง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์
200
ค่าธรรมเนียม ( 2 ชุด )
400
รวมทั้งสิ้น
1,100

ถาม 13 - เช่นกันคะ แล้วบัญชีราชื่อผู้ถือหุ้น สามารถขอคัดพร้อมรับรองสำเนาจากนายทะเบียน (รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจ) ได้หรือไม่ การคัดจะระบุช่วงเวลาได้ไหมคะ เช่น ช่วงเวลา ระหว่าง 9 มกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ์

ตอบ 13 - โดยปกติแล้ว ลูกค้าจะแจ้งให้เราคัดตามช่วงเวลาที่กำหนดครับ คือว่า ลูกค้าจะรู้อยู่แล้วว่า ณ เวลาใดมีการเปลี่ยนแปลง แต่หากว่าท่าน ต้องการคัดข้ัอมูลที่ไม่ีทราบช่วงเลา ก็สามารถทำได้ครับ แนะนะว่า เริ่มด้วยการคัด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วสอบทานเอกสาร บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ว่ามีการรับรองด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใด แล้วก็ใช้วิธีเดียวกัน คัดย้อนกลับไปเรื่อยๆ ก็จะทราบ ช่วงเวลาของการถือหุ้น ของผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้น

อย่างไรเสีย พึ่งให้ข้อสังเกตุว่า ในประเทศไทย มีข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับบริษัท-ห้างหุ้นส่วน ที่แตกต่างจากประเทศเครือจักรภพอังกฤษ เช่น มาเลเซีย กล่าวคือ ไม่มีการกำหนดให้แต่งตั้ง บริษัทที่ดูแลเรื่องเอกสารสำคัญของบริษัท (Secretarial Company) เพื่อเก็บรักษาข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยว เอกสารสำคัญของบริษัท ดังนั้น เกือบทุกบริษัท (ขนาดกลางและขนาดย่อม) จะไม่มีการจัดเก็บเอกสารที่ดีพอ และมีเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ไม่มี ใบหุ้น หรือ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ถาม 14 - มีบริการคัด เอกสาร สำหรับการต่อใบอนุญาติการทำงานสำหรับคนต่างชาติ (work permit) หรือไม่ ในการคัดต้องคัดอะไรบ้าง และมีค่าใช้จ่ายพร้อมค่าธรรมเนียม เท่าไหร่คะ

ตอบ 14 - มีให้บริการครับ เรียกว่าใช้บริการกันเยอะ พอควรเลยครับ เอกสารที่จะต้องกครับประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ครับ คือ

 • กรมสรรพากร
  โดยจะต้องคัด แบบแสดงการเสียภาษี (ภงด.50), แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 3 เดือนล่าสุด, แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (ภงด.1) 3 เดือนล่าสุด, แบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 91)
  ระยะเวลา รอรับเอกสารประมาณ 5 วันทำการ
  ค่าธรรมเนียม คิดเป็นชุด ในอัตราชุดละ 6 บาท
  สถานที่ีคัด ต้องไปคัดที่ สรรพากรเขต ที่นำยื่น หรือ สรรพาภาค (หากเขตส่งไปเก็บไว้ที่ภาคแล้ว ถ้านานเกินไป)
 • กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า
  โดยจะต้องคัด งบการเงิน แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3), หน้งสือรับรอง, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  ค่าธรรมเนียม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ถาม-ตอบ ข้ัอที่ 7
  ระยะเวลา ได้เลย
  สถานที่คัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ถาม - ตอบ ข้อ 1
 • สำนักงานประกันสังคม
  โดยจะต้องคัด แบบนำส่งเงิน สำหรับ 3 เดือนล่าสุด แนะนำว่าให้ถ่ายแบบที่นำส่งไปด้วย จะได้ไม่ต้องรอนาน
  ค่าธรรมเนียม ไม่มี
  ระยะเวลา หากท่านเตรียมแบบนำส่งทีต้องการให้รับรอง ไปได้ จะได้รับในทันที แต่หากไม่เตรียมไปจะต้องรอรับอีก 10 วันทำการโดยประมาณ
  สถานที่คัด สำนักงานประำกันสังคมพื้นที่ ทุกพื้นที่

สำหรับค่าบริการ คิดดังนี้ครับ

  • ค่าบริการแรกเริ่ม 500 บาท (สำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการคัด ไม่ว่าเตรียมหนังสือมอบอำนาจ ให้ท่านรับรอง)
  • คัดที่กรมสรรพากร คิดสถานที่แรก 1,500 บาท (หากเอกสารจัดเก็บหลาย สถานที่ สถานที่ที่สองและต่อไป คิดสถานที่ละ 1,000 บาท)
  • คัดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ค่าบริการเช่นเดียวกับงานคัดเอกสารทั่วไป กล่าวคือ คัดเอกสารชุดแรก คิด 300 บาท เอกสารชนิดที่สองแลชนิดต่อไป คิดเพิ่มอย่างละ 100 บาทต่อชุด
  • คัดที่สำนักงานประกันสังคม คิดสถานที่ละ 1,500 บาท

  ขอให้ข้อสังเกตุว่า งบการเงิน สามารถคัดได้ทั้งสองหน่วยงาน คือ กรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า เราแนะนำให้ท่านคัดที่ กรมสรรพากร เนื่องจากว่าค่าธรรมเนียมคิดชุดละ 6 บาท(รวมรับรองจากเจ้าหน้าที่แล้ว) หากท่านคัดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท และค่ารับรองอีกหน้าละ 50 บาท นั้นหมายถึง หากงบการเงินท่านมี 12 หน้า ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมการคัดงบการเงินที่กรมพัฒฯ สูงถึง 650 บาท โดยที่จ่ายให้กรมสรรพากรเพื่อรับรองเช่นเดียวกันเพียงแค่ 6 บาท เท่านั้น

  อย่างไรเสีย หากท่านสนใจใช้บริการ กรุณาท่านส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตทำงานของท่าน พร้อมรายละเอียดบริษััทท่านต่อเรา เพื่อว่าจะได้ประมาณค่าใช้จ่ายให้ทราบต่อไป

ถาม - 15 ต้องการคัดเอกสารหนังสือรับรองพร้อมวัถุประสงค์บริษัท และต้องการให้แปลเอกสารด้วย พร้อมเซ็นต์รับรอง เพื่อขอต่อวีซ่า ไปเยอรมัน และอังกฤษ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างคะ พร้อมมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ

ตอบ - 15 การยื่นขอวีซ่าเพื่อไปประเทศฝั่งยุโรปและอังกฤษนั้น แนะนำให้คัดเฉพาะหน้าหนังสือรับรอง (ไม่ต้องคัดวัตถุประสงค์) เช่นกันครับ การแปลก็ แปลเฉพาะหน้าหนังสือรับรองบริษัท ก็พอ ไม่ต้องแปลหน้าวัตถุประสงค์ ส่วนการเซ็นต์รับรองก็ แค่รับรองผู้แปล พร้อมลงวันที่ ไม่ต้องรับรองโดยโนตารี่พับลิค

หากท่านตกลงตามที่แนะนำ ก็มีค่าบริการเพียงแค่ 500 บาท ต่อหน้าเท่านั้น ถ้ามีหน้าหมายเหตุของหนังสือรับรองบริษัท ก็จะคิดเพิ่มอีก 500 บาท เช่นกัน


ข้อมูลอื่น เพื่อการประกอบธุรกิจ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ คือ 300 บาท คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

............................................................................................................................................................................................................

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ค่าจ้างขั้นต่ำ/ พื้นที่

300 จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร
273 จังหวัดชลบุรี
269 จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระบุรี
265 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
264 จังหวัดระยอง
259 จังหวัดพังงา
258 จังหวัดระนอง
257 จังหวัดกระบี่
255 จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี
254 จังหวัดลพบุรี
252 จังหวัดกาญจนบุรี
251 จังหวัดเชียงใหม่ และราชบุรี
250 จังหวัดจันทบุรี และเพชรบุรี
246 จังหวัดสงขลา และสิงห์บุรี
244 จังหวัดตรัง
243 จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ่างทอง
241 จังหวัดเลย ชุมพร พัทลุง สตูล และสระแก้ว
240 จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา สุราษฎร์ธานี
239 จังหวัดนราธิวาส อุบลราชธานี และอุดรธานี
237 จังหวัดนครนายก และปัตตานี
236 จังหวัดหนองคาย ตราด บึงกาฬ และลำพูน
234 จังหวัดกำแพงเพชร และอุทัยธานี
233 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท และสุพรรณบุรี
232 จังหวัดเชียงราย นครสวรรค์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด และสกลนคร
230 จังหวัดชัยภูมิ มุกดาหาร ลำปาง สุโขทัย และหนองบัวลำภู
229 จังหวัดนครพนม
227 จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน อำนาจเจริญ และอุตรดิตถ์
226 จังหวัดตาก และสุรินทร์
225 จังหวัดน่าน
223 จังหวัดศรีสะเกษ
222 จังหวัดพะเยา

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555

ที่มา: กระทรวงแรงงาน ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2555
เว็บไซต์: www.mol.go.th

 

ความรู้ - บทความ

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright

 

__________________________________________________________________________________________