>

จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม รายการเอกสาร บริษัท / ห้างหุ้นส่วน

เปลียนแปลง กรรมการ ที่ตั้งสำนักงาน ชื่อและตราประทับ และอื่นๆ

 

Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation 000B-accountant
contactus
 

nara office

adv1 adv2

 

จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสำคัญ รายการเอกสาร ของ บริษัท / ห้างหุ้นส่วน

ค่าบริกา 3,500 บาท

นารา ให้บริการ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เอกสารสำคัญบริษัท / ห้างหุ้นส่วน โดยแยก บริการ ใน 2 แบบ กล่าวคือ

 • แบบที่ 1 - บริการครบวงจร คือ นาราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเเนินการจดทะเบียนให้ท่าน ยังจังหวัดที่บริษัทท่านตั้งอยู่ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายในช่องสีม่วง
 • แบบที่ 2 - บริการจดัเตรียมเอกสาร โดยที่ท่าน ต้องดำเนินการจดทะเบียนเอง ณ จังหวัดที่บริษัท ตั้งอยู่ นาราคิดค่าบริการ เพียงแค่ 1,500 บาท เท่านั้น (1,000 บาท สำหรับเปลี่ยนแปลง ผู้ถือหุ้น)
รายการ จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง
ลงโฆษณา/
เชิญประชุม
ค่าธรรมเนียม

ค่าบริการ - เราเดินทางไปจดทะเบียน
ณ จังหวัด ท่าน

1. ชื่อและตราประทับ
/
960
3,500
2. ที่ตั้งสำนักงาน
2.1 จังหวัดเดียวกัน
X
710
3,500
2.2 ข้ามจัังหวัด
/
810
3,500
3. เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
/
810
3,500

4. เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ อำนาจกรรมการ

 

/

 

710
ไทย = 3,500 / ต่างชาติ = 5,000
5. เปลี่ยนแปลง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
X
50
ไทย = 1,500 / ต่างชาติ = 2,000
6. เพิ่มทุน
/
910
ราคาเริ่มต้น 5,000
7. ลดทุน
7.1 มีมติพิเศษให้ลดทุน
/
1,400
7.2 ลดทุนและแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุน)
/
1,950
8. เพิ่มสาขา
X
710
3,500
9. เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ
/
1,010
5,000

หมายเหตุ

 1. กรณีที่ท่านเลือกใช้บริการแบบครบวงจร (เดินทางไปจดทะเบียน ณ จังหวัดท่าน) ค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมค่าเดินทาง ท่านดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่าเดินทางได้ที่นีั้ คลิ๊กที่นี้
 2. เพื่อให้ถูกต้องตามขบวนการทางกฎหมาย ท่านต้องลงประกาศโฆษณา และส่งหนังสือเชิญประชุม หากท่านต้องการให้ดำเนินการในส่วนนี้ จะมีค่าใช้จ่าย(ตามที่จ่ายจริง) จำนวน 600 บาท ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้

ระยะเวลา ดำเนินงาน ปกติทางนาราฯ สามารถจัดทำเอกสารให้เสร็จ ภายใน 1 วันทำการ (นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน) เว้นแต่ กรณี

 • กรณีที่ท่านต้องการ ส่งหนังสือเิชิญประชุมและลงโษษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ตามกฎหมายกำหนด คือต้องบวกเพิ่ม ขั้นตอนประชุม รวมเป็น 8 วันทำการ

 

เมื่อท่าน สนใจใช้บริการ ท่านโปรด กรอกแบบสอบถาม โดยคลิ๊กข้างล่างนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็น เมื่อได้รับ นาราฯ จะจัดส่งใบเสนอบริการให้ท่านภายใน 2 ช.ม.

โปรด คลิ๊ก เมื่อสนใจใช้บริการ ตามประเภทบริการ ข้างล่างนี้

 1. เปลี่ยนแปลง ชื่อและตราประทับ ดาว์นโหลด-แบบสอบถาม คลิ๊กที่นี้
 2. เปลี่ยนแปลง ที่ตั้งสำนักงาน ดาว์นโหลด - แบบสอบถาม คลิ๊กที่นี้
 3. เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไข วัตถุประสงค์ ดาว์นโหลด - แบบสอบถาม คลิ๊กที่นี้
 4. เปลี่ยนแปลง กรรมการ เพิ่มเติม แก้ไข อำนาจกรรมการ ดาว์นโหลด - แบบสอบถาม คลิ๊กที่นี้
 5. เปลี่ยนแปลง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดาว์นโหลด - แบบสอบถาม คลิ๊กที่นี้
 6. จดทะเบียน เพิ่มทุน ดาว์นโหลด - แบบสอบถาม คลิ๊กที่นี้
 7. จดทะเบียน ลดทุน
 8. เพิ่มสาขา ดาว์นโหลด - แบบสอบถาม คลิ๊กที่นี้
 9. เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อบังคับ

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

*** งานบัญชี โทร 080 175 2000

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

 

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

 


แผนที่ สำนักงาน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

map-nara

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright
 
 

__________________________________________________________________________________________