>

คัดเอกสารเพื่อต่อใบอนุญาตทำงาน

เอกสารประกอบการต่อใบอนุญาตทำงาน

บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation 000B-accountant
contactus

บริการ คัดเอกสารสำหรับ การต่อใบอนุญาตทำงาน  เอกสารประกอบการต่อใบอนุญาตทํางาน ตท.5   รายการเอกสารประกอบคําขอต่ออายุใบอนุญาตทํางาน

nara office

adv1 adv2

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

นาราการบัญชี บริการคัด เอกสาร สำหรับการต่อใบอนุญาตการทำงาน (work permit) โดยให้บริการคัดเอกสาร ครอบคลุมทั้ง 3 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้  คือ

 • กรมสรรพากร
  • โดยจะต้องคัด แบบแสดงการเสียภาษี (ภงด.50), แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 3 เดือนล่าสุด, แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (ภงด.1) 3 เดือนล่าสุด, แบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 91)
  • ระยะเวลา รอรับเอกสารประมาณ 5 วันทำการ
  • ค่าธรรมเนียม คิดเป็นชุด ในอัตราชุดละ 6 บาท
  • สถานที่ีคัด ต้องไปคัดที่ สรรพากรเขต ที่นำยื่น หรือ สรรพาภาค (หากเขตส่งไปเก็บไว้ที่ภาคแล้ว ถ้านานเกินไป)
 • กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า
  • โดยจะต้องคัด งบการเงิน แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3), หน้งสือรับรอง, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  • ค่าธรรมเนียม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ถาม-ตอบ ข้ัอที่ 7
  • ระยะเวลา ได้เลย
  • สถานที่คัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ถาม - ตอบ ข้อ 1
 • สำนักงานประกันสังคม
  • โดยจะต้องคัด แบบรายการนำส่งเงินสมทบ สำหรับ 3 เดือนล่าสุด แนะนำว่าให้ถ่ายแบบที่นำส่งไปด้วย จะได้ไม่ต้องรอนาน
  • ค่าธรรมเนียม ไม่มี
  • ระยะเวลา หากท่านเตรียมแบบนำส่งทีต้องการให้รับรอง ไปได้ จะได้รับในทันที แต่หากไม่เตรียมไปจะต้องรอรับอีก 10 วันทำการโดยประมาณ
  • สถานที่คัด สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ในเขตของท่าน

ค่าบริการ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ต้องการให้คัด ประกอบด้วย

  • ค่าบริการแรกเริ่ม 300 บาท (สำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการคัด ไม่ว่าเตรียมหนังสือมอบอำนาจ ให้ท่านรับรองและเตรียมเอกสารประกอบ)
  • คัดที่กรมสรรพากร คิดสถานที่แรกหรือเอกสารชุดแรก 500 บาท และคิดเพิ่มสำหรับชนิดที่สอง(หรือฉบับที่สอง) คิดเพิ่มอีกอย่างละ 100 บาทต่อชุด
  • คัดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ค่าบริการเช่นเดียวกับงานคัดเอกสารทั่วไป กล่าวคือ คัดเอกสารชุดแรก คิดค่าบริการ 300 บาท เอกสารชนิดที่สองแลชนิดต่อไป คิดเพิ่มอย่างละ 100 บาทต่อชุด
  • คัดที่สำนักงานประกันสังคม คิดค่าบริการเอกสารชุดแรก 500 บาทและคิดเพิ่มอีกอย่างละ 100 บาทต่อชุด
  • รายละเอียดการคำนวณราคา ตาม ถาม-ตอบ ข้อ 1 ข้างล่างนี้
  • หมายเหตุ หากดำเนินการเพียงแค่อย่างเดียว เช่น กรมสรรพากร หรือ สำนักงานประกันสังคม ราคา 1,500 บาท ไม่ีมีค่าบริการเริ่มต้น (สำหรับคัดที่กรมพัฒนาธุกิจ คือราคาเดิม 300 บาท)

ขอให้ข้อสังเกตุว่า

งบการเงิน สามารถคัดได้ทั้งสองหน่วยงาน คือ กรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า เราแนะนำให้ท่านคัดที่ กรมสรรพากร เนื่องจากว่าค่าธรรมเนียมคิดชุดละ 6 บาท(รวมรับรองจากเจ้าหน้าที่แล้ว) หากท่านคัดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท และค่ารับรองอีกหน้าละ 50 บาท นั้นหมายถึง หากงบการเงินท่านมี 12 หน้า ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมการคัดงบการเงินที่กรมพัฒฯ สูงถึง 650 บาท โดยที่จ่ายให้กรมสรรพากรเพื่อรับรองเช่นเดียวกันเพียงแค่ 6 บาท เท่านั้น
อย่างไรเสีย หากท่านสนใจใช้บริการ กรุณาท่านส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตทำงานของท่าน พร้อมรายละเอียดบริษััทท่านต่อเรา เพื่อว่าจะได้ประมาณค่าใช้จ่ายให้ทราบต่อไป


รายละเอียดการใช้บริการ และการจ่ายชำระ ท่านสามารถโอนเงินค่าบริการ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าบัญชี

ธนาคาร
ยูโอบี สาขาลาดพร้าว
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
739-129-822-3
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ธนาคาร
กสิกรไทย สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
968 2 04487 7
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
928 2 02656 7
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 44
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
203 4 16272 3
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์

การใช้บริการ เมื่อท่านโอนเงินค่าบริการพร้อมค่าธรรมเนียมแล้ว ขอให้ท่านแจ้งรายชื่อ บริษัท (ห้างหุ้นส่วน) หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

*** งานบัญชี โทร 080 175 2000

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

 

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

 


แผนที่ นาราการบัญชี (ลาดพร้าว - กรุงเทพฯ)

nara-map

1 = สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส หมอชิต
2 = สถานีรถไฟใต้ดิน จตุจักร
3 = สถานีรถไฟใต้ดิน พหลโยธิน
4 = สถานีรถไฟใต้ดิน ลาดพร้าว
5 = สถานีรถไฟใต้ดิน รัชดาภิเษก

 

ถาม - ตอบ

ถาม 1 - ไม่ทราบว่า ทางนาราฯ สามารถช่วยดำเนินการคัดเอกสารอะไรได้บ้าง ตามรายละเอียดข้างล่างนี้และคิดค่าบริการเท่าไหร่ คะ

List of documents required to support an application by a foreigner for extension of a Non-Immigrant Visa Category “B” (First year/next year)

 1. แบบคำขอ (ตม.7)/ Application from (TM.7)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง/ A copy of applicant’s passport
 3. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.1)
 4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน/     A copy of work permit
 5. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จำกัด ฉบับนาย   ทะเบียน  รับรองไม่เกิน 6 เดือน/ Proof of corporate formation e.g. certificate of company or partnership certified by the Registrar within the previous 6 months
 6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน/ Certified list of shareholders certified by the Registrar within the previous 6 months
 7. สำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุน ปีล่าสุด พร้อมแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) และใบเสร็จรับเงินและสำเนา สบช.3 (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสรรพากร หรือกระทรวง พาณิชย์ หรือจากผู้ตรวจสอบบัญชี หรือใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น (2 ปีล่าสุด)/ A copy of latest balance sheet and income statement, together with corporate income tax return and receipt Copy of Sor.Bor.Chor.3 (certified by the Revenue Dept or Business Development Dept. or the Auditor or original documents only.)
 8. สำเนาแบบยื่นแสดงรายการทางภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีพนักงานคนไทยและชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ 3 เดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน/ Copy of 3 latest monthly withholding tax returns showing the name of employees and the alien applicant, together with receipt
 9. สำเนาแบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอปีล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน/ Copy of latest personal income tax return of the applicant, together with receipt
 10. สำเนาแบบรายการส่งเงินสมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม (สปส 1-10) 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน/ Copy of latest monthly social security contributions return filed with the Social Security Office (From Sor.Por.Sor.1-10) together with receipt 
 11. สำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 หรือ ภ.พ.36) ของปีงบการเงินล่าสุด 3 เดือน พร้อมใบเสร็จรับเงิน/ Copy of 3 latest monthly Value add tax return (Por.Por.30 or Por.Por.36) together with receipt
 12. เอกสารหรือหลักฐานแสดงว่าธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทำงาน เช่น ประกาศรับคนไทยเข้าทำงานแล้วไม่มีผู้มาสมัคร เป็นต้น/ Proof of the need of the business to employ the alien e.g. no Thai candidate has applied after advertising such position etc
 13. แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ/ Location map of the place of work
 14. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการตดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสตม.กำหนด (แบบ สตม.2)/ Other supporting documents required by the competent authority (Sor.Tor.Mor.2)
 15. รูปถ่ายสถานประกอบการ/ Map showing the location of the business
  1. ภายนอก ให้ปรากฏเลขที่ตั้งและป้ายชื่อสถานประกอบการ/ Exterior photographs showing the address and the sign of company name
  2. ภายใน ให้ปรากฏภาพพนักงานขณะปฏิบัติงานอยู่/ Interior photographs showing the employee while working
 16. ให้นำหลักฐานเอกสารตัวจริงตามข้อ 5, 6,7,8,9 และ 10 มาแสดงด้วย/ Original documents of Nos. 5, 6,7,8,9 and 10 must be provided
 17. กรณีมีครอบครัวติดตามมาอยู่ด้วย ให้แสดงหลักฐานครอบครัว ได้แก่ ทะเบียนสมรส ใบเกิดบุตร หากออกโดยรัฐบาลในต่างประเทศ ให้ผ่านการรับรองจากสถานทูตของปะเทศนั้นๆ/ In case the applicant are accompanied by the family, their vital statistics e.g. marriage certificate, of their children must be provided. If these documents were issued by a foreign government, they must be certified by such foreign embassy.

  หมายเหตุ  เอกสารทุกแผ่นทุกหน้าให้ประทับตราบริษัทและลงนามรับรองเอกสาร โดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองจดทะเบียนกำหนดไว้

ตอบ 1 - ทางนาราฯ สามารถคัดเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการ ต่อใบอนุญาติทำงาน โดยสามารถทำได้ตามรายละเอียด และมีค่าบริการ ตามตารางข้างล่างนี้

ลำดับ
รายการคัดเอกสาร

ค่าบริการ
สรรพากร

ค่าบริการ
กรมพัฒนาฯ
ค่่าบริการ
สนง.ประกันสังคม
5
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  
300
6
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับนายทะเบียนรับรอง  
100
7
สำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุน ปีล่าสุด ( 2 ปี ล่าสุด)  
7
แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) และใบเสร็จรับเงิน ( 2 ปี ล่าสุด)  
7
แบบนำส่งงบการเงิน สบช.3 ( 2 ปี ล่าสุด)  
200
8
สำเนาแบบยื่นแสดงรายการทางภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีพนักงานคนไทยและชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ 3 เดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน  
9
สำเนาแบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 90, 91) ของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอปีล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน  
10
สำเนาแบบรายการส่งเงินสมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม (สปส 1-10) 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน  
300
11
สำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 หรือ ภ.พ.36) ของปีงบการเงินล่าสุด 3 เดือน พร้อมใบเสร็จรับเงิน  
บวก ค่าบริการแต่ละหน่วยงานที่คัด  
-
500
  บวก ค่าบริการเริ่มต้น (เตรียมหนังสือมอบอำนาจ)  
-
-
  รวม ค่าบริการทั้งสิ้น (แยกตามหน่วยงาน)
2,900
600
1,000

ดังนั้น ค่าบริการ รวมทั้งสิ้นทั้ง 3 หน่วยงานคือ 4,500 บาท

หมายเหต สำหรับค่าธรรมเนียมนั้น ตามรายละเอียด ข้างล่างครับ

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

งบการเงิน

50 บาท / หน้า

หนังสือรับรองบริษัท

200 บาท / ชุด

แบบ สบช. 3

100 บาท / ชุด

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
50 บาท / หน้า

สำนักงานประกันสังคม

แบบประกันสังคม 3 เดือนล่าสุด

ไม่มี

กรมสรรพากร

แบบ ภ..ง.ด. 50

ชุดละ 6 บาท

แบบ ภ..ง.ด. 1

ชุดละ 6 บาท

แบบ ภ..ง.ด. 90

ชุดละ 6 บาท

แบบ ภ..พ. 30

ชุดละ 6 บาท

 


ถาม 2 - การคัดหนังสือรับรองทางอินเตอร์เน็ท สามารถทำได้ไหม
ตอบ 2 - การคัดหนังสือรับรอง บริษัท-ห้างหุ้นส่วน ทางอินเตอร์เน็ท ไม่สามารถทำได้ เพียงแต่ใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ทในการติดต่อและรับ-ส่งข้อมูลเท่านั้น เนื่องจากเอกสารหนังสือรับรองที่ใช้ได้ตามกฎหมายยังคงต้องเป็นฉบับที่มีลายเซ็นต์นายทะเบียน และต้องมีตราประทับของสำนักงานทะบียนหุ้นส่วนบริษัท เท่านั้น

อย่างไรเสีย พึงให้ข้อสังเกตุว่า เราสามารถขอรับข้อมูลบริษัท-ห้างหุ้นส่วน ได้จากระบบอินเตอร์เน็ทโดยการสมัครเป็นสมาชิกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งให้ข้อมูลเช่นเดียวกับหนังสือรับรอง แต่นั้นไม่ใช้หนังสือรับรอง จึังไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง (ไม่เป็นที่ยอมรับทั้งหน่ีวยงานของรัฐและเอกชน)

นารา - งานบริการของเรา ทำการคัดหนังสือรับรองฉบับจริง (มีลายมือรับรองจากนายทะเบียนพร้อมตราประทับของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท) โดยใช้ช่องทางการส่งงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ท (แสกนไฟล์) จึงทำให้ท่านได้ใช้ข้อมูลโดยไว ภายใน 2 ชั่วโมง


ถาม 3 - หนังสือรับรอง คืออะไร ทำไมต้องมีการคัดหนังสือรับรองบ่อยๆ
ตอบ 3 - หนังสือรับรองก็เหมือนบัตรประชาชนของคนไทยครับ ต้องใช้ประกอบการทำนิติกรรมต่างๆ ต่อทั้งองค์กรเอกชนและหน่วยงานของรัฐ หนังสือรับรองจะบรรจุข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท - ห้างหุ้นส่วน ได้แก่

 • วันที่จดทะเบียน
 • เลขที่จดทะเบียน
 • ชื่อบริษัท
 • ชื่อกรรมการ
 • เงื่อนไขการลงลายมือชื่อเพื่อก่อให้เกิดภาระผูกพันธ์
 • ที่อยู่บริษัท
 • ทุนจดทะเบียน

หนังสือรับรองบริษัท - ห้างหุ้นส่วน มีอายุการใช้ังานแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ติดต่อ เช่น กรณีติดต่อกับหน่วยงานราชการ จะต้องไม่เกิน 3 เดือน ติดต่อกับธนาคารจะต้องไม่เกิน 1 เดือน หากประกอบการทำสัญญาส่วนใหญ่ต้องไม่เกิน 3 เดือน และหากเพื่อประกอบการเสนองานทางการค้าบางหน่วยงานอาจยอมรับหนังสือรับรองที่ไม่เกิน 6 เดือนก็เป็นไปได้ ดังนั้นจึงต้องมีการคัดหนังสือรับรองกันตามความเหมาะสม


ถาม 4 - คัดหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่
ตอบ 4 - หนังสือรับรองบริษัท - ห้างหุ้นส่วน ไม่สามารถขอหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่ท่านสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้เอง

ข้อควรทราบ หนังสือรับรองที่ถูกแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย อาจต้องทำการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือรับรองโดยโนตารี่พับบลิช โดยขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน เช่น ถ้าติดต่อกับหน่วยงานราชการในต่างประเทศท่านอาจต้องทำการรับรองจากสถานทูตหรือ โนตารี่พับบลิช อีกครั้งหนึ่ง

นารา - เรามีบริการแปลหนังสือรับรอง และเอกสารจดทะเบียนอื่น เป็นภาษาอังกฤษ โดยคิดค่าบริการหน้าละ 300 บาท และสามารถส่งมอบงานให้ท่านภายใน 1 ชั่วโมงสำหรับหนังสือรับรอง และภายใน 3 ชั่วโมงสำหรับเอกสารจดทะเบียนอื่น


ถาม 5 - เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ต้องเตรียมหรือคัดเอกสารสำคัญเกี่ยวกับบริษัท อะไรบ้าง
ตอบ 5 - ขอตอบในส่วนที่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ไทยครับ ส่วนธนาคารสาขาของนิติบุคคลต่างประเทศจะมีความซับซ้อนกว่า ครับ เช่น ธนาคาร Standard Chartered Bank ต้องให้ผู้ถือหุ้นแสดงตน พร้อมลงรายมือชื่อรับรองด้วย หรือ ธนาคาร HSBC จำเป็นต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นย้อนกลับไปจนถึงผู้ถือหุ้นหลัก (ผู้ถือหุ้ันของบริษัทแม่ ด้วย)
การคัดเอกสารทางทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย ค่อนข้างยุ่งยาก จำเป็นต้องคัดเอกสาระสำคัญบริษัท (เอกสารจดทะเบียนบริษัทและจดทะเบียนภาษี)

เอกสารที่ใช้ประกอบในการเปิดบัญชีธนาคาร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
  • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
  • รายงานการประชุมกรรมการบริษัท แสดงความประสงค์จะขอเปิดบัญชี รวมทั้งกำหนดอำนาจ และเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมตราประทับ (ไม่เกิน 1 เดือน)
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
  • ทะเบียนการค้าที่จดทะเบียนไว้ที่กรมสรรพากร หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20 )
  • หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
  •  ตราประทับบริษัทตามที่ได้จดทะเบียนไว้
  •  บัตรผู้เสียภาษี
  •  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (ไม่เกิน 1 เดือน)
  •  เอกสารทุกใบต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตราประทับของบริษัท

  ข้อควรทราบ - แต่ละธนาคาร อาจมีความต้องการด้านเอกสารไม่เหมือนกัน (วิเคราห์เอกสารไม่เหมือนกันด้วย) ดังนั้นท่านควรติดต่อธนาคารโดยเฉพาะสาขาที่ท่านต้องการเปิด เพื่อให้แน่ใจในเอกสารที่ต้องเตรียมอีกครั้งหนึ่ง

  นารา - นอกจากบริการคัดหนังสือรับรองและเอกสารจดทะเบียนอื่นแล้ว เรามีบริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับจัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดบัญชีธนาคารด้วย และยิ่งไปกว่านั้นหากท่านต้องการเราสามารถจัดส่งพนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกต่อท่าน ณ สาขาธนาคารที่ท่านต้องการเปิดด้วย

ถาม 6 - เอกสารจดทะเบียนหายครับ

ผมได้จดทะเบียนบริษัทเอาไว้ เมื่อปี 52 น่ะครับ และหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรต่อเลย (ยังไม่ได้เปิดบัญชีธนาคาร, ยังไม่จดVAT และไม่เคยส่งงบ) และตอนนี้จะย้ายที่ทำการบริษัท เลยอยากจะทำทุกอย่างให้เรียบร้อยน่ะครับ แต่ปัญหาคือใบอะไรต่างๆของผมหายไปหมดแล้ว จึงต้องคัดใหม่ (ตอนนี้รู้แค่เลขทะเบียนบริษัทอย่างเดียว) อยากจะสอบถามค่าบริการต่างๆน่ะครับ ว่าเป็นเท่าไหร่บ้าง และมีเอกสารอะไรที่ทางผมต้องเตรียมบ้าง

- คัดหนังสือรับรอง และเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน
- ย้ายที่ทำการบริษัท
- เปิดบัญชีธนาคาร
- ทำงบย้อนหลัง (งบเปล่า)  

หรือมีอย่างอื่นที่ต้องทำก็รบกวนแนะนำมาด้วยครับ

ตอบ 6 - ควรเริ่มต้น โดย ดำเนินการย้ายที่อยู่ทีกรมพัฒนาธุรกิจ / แจ้งความตำรวจเรื่องบัตรผู้เสียภาษีหาย/ แจ้งย้ายที่สรรพากร/ คัดเอกสารสำคัญการจดทะเบียนต่างๆ (ครอบคลุมที่จำเป็นต่อการเปิดธนาคาร) ส่วนงบการเงินจะทำเมื่อไหร่ให้ดูที่รอบบัญชีเป็นสำคัญครับ

หมายเหตุ จัดทำงบการเงินต้องดูก่อนว่าเคยแจ้งรอบบัญชีสิ้นสุดไว้เมื่อไหร่ครับ โดยดูที่ข้อบังคับ สมมุติว่าเลือกรอบบัญชีสิ้นสุดไว้ที่ธันวาคมของทุกปี ตอนนี้ (มิถุนายน 2554)เริ่มมีค่าปรับแล้วนะครับ ต้องรีบหน่อย แต่ถ้าไม่ได้แจ้งรอบบัญชีไว้จะเลือกปิดบัญชีเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน และควรปิดรอบ ณ วันสิ้นเดือน  และที่สำคัญนะครับ ถ้ารอบบัญชีสิ้นสุด ธันวาคม ต้องมีภาษีกลางปีที่ต้องยื่นภายใน เดือนสิงหาคมนี้แล้วครับ

อย่างไรเสีย ผมสรุปค่าใช้จ่ายพร้อมค่าธรรมเนียมให้ทราบดังข้างล่างนี้ครับ
ค่าบริการ
-          ย้ายที่อยู่ในเขตกรุงเทพ ทั้งสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจ (กรณีไม่มี VAT) = 3,000 บาท
-          แจ้งความสถานีตำรวจ (กรณีเอกสารบัตรผู้เสียภาษีหาย) พร้อมทำหนังสือมอบอำนาจและเอกสารประกอบการแจ้ง = 1,000 บาท
-          คัดหนังสือรับรอง (หลังจากแจ้งย้ายที่อยู่แล้ว) 300 บาท
-          คัด ใบสำคัญจดทะเบียน/ หนังสือบริคณห์ / รับรองตราประทับ บอจ.3/ บอจ.5/ รายงานการประชุม/ข้อบังคับ = 500 บาท
-          ค่าบริการงบเปล่า รวมจัดทำและนำยื่น ราคา 5,500 บาท ครับ ตามรายละเอียดข้างล่างครับ

 • จัดทำงบการเงิน(รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 • จัดทำเอกสารประกอบการยื่น เช่น ภงด.50 , สบช.3 , บอจ.5
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด(วุฒิปริญญาตรี)
 • นำยื่นต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ สรรพากร , กระทรวงพาณิชย์

ค่าธรรมเนียม
-          ย้ายที่อยู่กรมพัฒนาธุรกิจ = 600 บาท (กรณีย้ายข้ามจังหวัด มีค่าประกาศโฆษณาเพิ่มอีกนิดหน่อย)
-          คัดหนังสือรับรอง = 200 บาท
-          คัดเอกสารจดทะเบียนอื่น/แจ้งความเอกสารหายที่ตำรวจ/ค่าอากรหนังสือมอบอำนาจต่างๆ (แจ้งให้ทราบภายหลัง ขึ้นอยู่กับประเภทการคัด)
-          ค่าปรับการยื่นงบเปล่าล่าช้า(ถ้ามี) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ขึ้นอยู่กับจำนวนเดือนที่ยื่นล่าช้า

หวังว่าคำตอบข้างบนจะเป็นที่พอใจ และหวังว่าคงเลือกใช้บริการในอนาคตอันใกลันี้นะครับ

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright
 

__________________________________________________________________________________________