>

รับสมัครงาน

บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation 000B-accountant
contactus

nara office

urgent-dormant adv2

 

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

รับสมัครงาน

นาราการบัญชี  ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี - ตรวจสอบบัญชจำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี / ผ่านการฝึกงานทางบัญชีแล้ว

ตำแหน่ง พนักงานเตรียมเอกสารจดทะเบียน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเหลือไม่เกิน 1 วิชา ไม่จำกัดสาขา

ตำแหน่ง พนักงานรับส่งเอกสาร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่จำเป็นต้องมีรถจักรยานยนต์ ไม่ต้องมีประสบการณ์

ตำแหน่ง พนักงานรับส่งเอกสาร - ชั่วคราว เลือกเวลาทำงานได้ ลาสอบได้ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ ไม่จำเป็นต้องมีรถจักรยานยนต์ ไม่ต้องมีประสบการณ์

 

สถานที่ติดต่อสำนักงาน

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 286 2000 ; 080 287 2000
หรือ โทร 02 933 5511, 02 933 5512
แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

contact


แผนที่ นาราการบัญชี (ลาดพร้าว - กรุงเทพฯ)

nara-map

__________________________________________________________________________________________