>

แปลเอกสาร จดทะเบียนธุรกิจ แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษท

Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation 000B-accountant
contactus


บริการ แปลนังสือรับรอง แปลงบการเงิน แปลหนังสือบริคณห์สนธิ แปลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แปลข้อบังคับ แปลทะเบียนพาณิชย์ และแปลแบบ บอจ ต่างๆ เราบริการแปล พร้อมรับรองสำเนาจากทนายความ โนตารี่ี่พับบลิค หรือรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขต กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

nara office

adv1 adv2

 

เรามีบริการ แปล เอกสาร / รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

แปล หนังสือรับรองบริษัท - ห้างหุ้นส่วน

แปลวัตถุประสงค์

แปลใบสำคัญการจดทะเบียนบริษัท

แปลข้อบังคับบริษัท

แปลบัญชีราชื่อผู้ถือหุ้น

แปลคำรับรองตราประทับ

แปลหนังสือบริคณห์สนธิ

และ งานแปลเอกสารจดทะเบียนธุรกิจอื่น ๆ

(งานด่วน รอรับได้เลย - ให้บริการทั่วประเทศ)

เราให้บริการ แปล แบบมืออาชีพ และเรามีเจ้าหน้าที่ต่างชาติ ปฎิบัติงานเต็มเวลา ท่านไว้ใจได้ในผลงาน และไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร อย่างแน่นอน

สนใจติดต่อ โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000

ไม่แค่งานแปลเอกสาร ทางธุรกิจเท่านั้น เราให้บริการแปลเอกสารอื่นๆ ด้วย เช่น ใบสูติบัตร / ทะเบียนบ้าน / ใบเทะเบียนสมรส / ใบทะเบียนการหย่า / ใบเปลี่ยนนามสกุล / ใบเปลี่ยนชื่อ / ใบมรณะบัตร / สัญญา / ผลงานทางวิชาการ / เอกสารนำเข้า - ส่งออก / เอกสารการรับรองเงินเดือน / รับรองการทำงาน และอื่นๆ

เพิ่มเติม - เรามีบริการที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมด้วย ได้แก่ โนตารี่ พับลิค / รับรองเอกสาร โดยทนายความ / รับรองเอกสารโดยผู้สอบบัญชี และ อื่นๆ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด


นาราการบัญชี – แปล เอกสารจดทะเบียนธุรกิจ แปลงบการเงิน แปลหนังสือรับรอง และแปลเอกสารบริษัทอื่นๆ พร้อมรับรองการแปล โดย ทนายความ โนตารี่พับบลิค ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จัดส่งภายใน 1 - 2 วันทำการ

ค่าบริการ 500 บาท ต่อหน้า สำหรับ แปล หนังสือรับรองบริษัท - ห้างหุ้นส่วน แปลวัตถุประสงค์ แปลใบสำคัญการจดทะเบียนบริษัท แปลข้อบังคับบริษัท แปลบัญชีราชื่อผู้ถือหุ้น แปลคำรับรองตราประทับ แปลหนังสือบริคณห์สนธิ ใบสูติบัตร / ทะเบียนบ้าน / ใบเทะเบียนสมรส / ใบทะเบียนการหย่า / ใบเปลี่ยนนามสกุล / ใบเปลี่ยนชื่อ / ใบมรณะบัตร และเอกสารส่วนบุคคลที่หน่วยงานราชการออกให้

ค่่าบริการ 600 - 800 บาท ต่อหน้า สำหรับ งานแปล สัญญา เอกสารธนาคาร ใบสมัคร หนังสือรับรอง และือื่นๆ (เนื่องจาก เอกสารบางอย่างต้องทำ กราฟฟิค ให้ด้วย เพื่อความสวยงานของเอกสารที่แปล)

ท่านมั่นใจในทีมงานที่เชื่อถือได้ ทั้งพนักงานไทยและพนักงานต่างชาติ และด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารจดทะเบียนธุรกิจ แปลเอกสารบริษัท แปลงบการเงิน และแปลเอกสารทะเบียนธุรกิจอื่น ท่านจึงสามารถมั่นใจในผลงานได้แน่นอน

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด ตระหนักถึงปัญหาเรื่องการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ เรามีทึมงานชาวต่างชาติซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาคอยประสานงานสำหรับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ท่านจึงสามารถไว้ใจในงานบริการของเราได้ว่า ไม่เกิดปัญหาเรื่องการสื่อสารอย่างแน่นอน และความผิดพลาดด้านการแปลอย่างแน่นอน


รายละเอียดการใช้บริการ และการจ่ายชำระ ท่านสามารถโอนเงินค่าบริการ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าบัญชี

ธนาคาร
ยูโอบี สาขาลาดพร้าว
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
739-129-822-3
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
 
ธนาคาร
กสิกรไทย สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
968 2 04487 7
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
 
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
928 2 02656 7
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
 
ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 44
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
203 4 16272 3
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

*** งานบัญชี โทร 080 175 2000

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

 

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

 


แผนที่ สำนักงาน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

map-nara

 

ถาม - ตอบ

ถาม 1 - ขอเรียนปรึกษาเรื่องที่ทางเรามีความประสงค์จะแปลเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (ตามที่แนบมา หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ จำนวน 3 หน้า) เป็นภาษาอังกฤษ และรับรองการแปลโดย Notary Public ไม่ทราบว่ามีให้บริการหรือเปล่าคะ และค่าบริการเท่าไหร่

ตอบ 1 - มีให้บริการครับ เป็นบริการหลักเราก็ว่าได้ครับ เรามีทีมงานแปลมืออาชีพซึ่งมีประสอบการการแปลเอกสารจดทะเบียนมากว่า 10 ปี และมีเจ้าหน้าที่ต่างชาติร่วมสอบทานเอกสารแปลด้วยทุกครั้ง เช่นกันครับเราให้บริการครบวงจรเรื่องรับรองเอกสารด้วย ไม่ว่าจะป็น ทนายความ โนารี่ พับบลิค (Notary Public) หรือ ผู้สอบบัญชี สำหรับค่าบริการรวมทั้งสิ้น 3,500 บาทครับ ตามรายละเอียดคำนวณราคาดังนี้ครับ

  • ค่าบริการแปล หน้าละ 500 บาท สำหรับ 3 หน้า ราคา 1,500 บาท
  • ค่าบริการ รับรองโดย โนตารี่ พับบลิค (Notary Public) คิดเป็นเรื่องครับ หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ถือเป็น 2 เรื่อง ราคาเรื่องละ 1,000 บาท รวมค่าโนตารี่ 2,000 บาท

Nara - ค่ารับรองเอกสาร คิดราคาไม่เหมือนกันครับแล้วแต่กรณี

  • รับรองโดย โนตารี่ พับบลิค (Notary Public) คิดราคาเป็นเรื่องครับ ราคาเรื่องละ 1,000 บาท
  • รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คิดราคาเป็นหน้าครับ ราคา หน้าละ 500 บาm

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ การรับรองเอกสารโดย ทนายโนตารี่ พับลิค (พับบลิค) คลิ๊กที่นีั

ถาม 2 - ไม่ทราบว่าคำแปลที่ถูกต้อง ของจังหวัดและอำเภอต่างๆ ของ จังหวัดเชียงใหม่ มีหรือไม่

ตอบ 2 - ท่านสามารถดูได้จากรายละเอียดข้างล่างนี้ และไม่เพียงแค่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ยังมีอำเภอของจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศด้วย

จังหวัด  เขตและอำเภอ
PROVINCE, DISTRICT DIRECTORY

.  BANGKOK                                                          กรุงเทพมหานคร (๔๗ เขต)
๑.๑             Phra Nakhon District                                      เขตพระนคร
๑.๒             Bang Bon District                                           เขตบางบอน
๑.๓             Bang Kapi District                                           เขตบางกะปิ
๑.๔             Bang Khae District                                         เขตบางเค
๑.๕             Bang Khen District                                         เขตบางเขน
๑.๖             Bang Kho Laem District                                  เขตบางคอแหลม
๑.๗             Bang Khun Thian District                                เขตบางขุนเทียน
๑.๘             Bang Na District                                             เขตบางนา
๑.๙             Bang Phlat District                                          เขตบางพลัด
๑.๑๐           Bang Rak District                                            เขตบางรัก
๑.๑๑           Bang Sue District                                            เขตบางซื่อ
๑.๑๒           Bangkok Noi District                                       เขตบางกอกน้อย
๑.๑๓           Bangkok Yai District                                       เขตบางกอกใหญ่
๑.๑๔           Bueng Kum District                                         เขตบึงกุ่ม
๑.๑๕           Chatuchak District                                          เขตจตุจักร
๑.๑๖           Chom Thong District                                       เขตจอมทอง
๑.๑๗           Din Daeng District                                          เขตดินแดง
๑.๑๘           Don Mueang District                                       เขตดอนเมือง
๑.๑๙           Dusit District                                                   เขตดุสิต
๑.๒๐           Huai Khwang District                                      เขตห้วยขวาง
๑.๒๑           Khan Na Yao District                                      เขตคันนายาว
๑.๒๒           Khlong Sam Wa District                                  เขตคลองสามวา
๑.๒๓           Khlong San District                                         เขตคลองสาน
๑.๒๔           Khlong Toei District                                        เขตคลองเตย
๑.๒๕           Lak Si District                                                 เขตหลักสี่
๑.๒๖           Lat Krabang District                                       เขตลาดกระบัง
๑.๒๗           Lat Phrao District                                            เขตลาดพร้าว
๑.๒๘           Min Buri District                                              เขตมีนบุรี
๑.๒๙           Nong Chok District                                         เขตหนองจอก
๑.๓๐           Nong Khaem District                                      เขตหนองแขม
๑.๓๑           Pathum Wan District                                       เขตปทุมวัน
๑.๓๒           Phasi Charoen District                                    เขตภาษีเจริญ
๑.๓๓           Phaya Thai District                                          เขตพญาไท
๑.๓๔           Phra Khanong District                                    เขตพระโขนง
๑.๓๕           Pom Prap Sattru Phai District                          เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
๑.๓๖           Prawet District                                                เขตประเวศ
๑.๓๗           Rat Burana District                                         เขตราษฎร์บูรณะ
๑.๓๘           Ratchathewi District                                       เขตราชเทวี
๑.๓๙           Sai Mai District                                                เขตสายไหม
๑.๓๗           Samphanthawong District                               เขตสัมพันธวงศ์
๑.๓๘           Saphan Sung District                                      เขตสะพานสูง
๑.๓๙           Sathon District                                                เขตสาทร
๑.๔๐           Suan Luang District                                        เขตสวนหลวง
๑.๔๑           Taling Chan District                                        เขตตลิ่งชัน
๑.๔๒           Thawi Watthana District                                  เขตทวีวัฒนา
๑.๔๓           Thon Buri District                                            เขตธนบุรี
๑.๔๔           Thung Khru District                                        เขตทุ่งครุ
๑.๔๕           Wang Thonglang District                                เขตวังทองหลาง
๑.๔๖           Vadhana District                                             เขตวัฒนา
๑.๔๗           Yan Nawa District                                           เขตยานนาวา

.    AMNAT CHAROEN PROVINCE                              จังหวัดอำนาจเจริญ (๗ อำเภอ)
๒.๑          Mueang Amnat Charoen District                     อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
๒.๒          Chanuman District                                          อำเภอชานุมาน
๒.๓          Hua Taphan District                                       อำเภอหัวตะพาน
๒.๔          Lue Amnat District                                          อำเภอลืออำนาจ
๒.๕          Pathum Ratchawongsa District                       อำเภอปทุมราชวงศา
๒.๖          Phana District                                                 อำเภอพนา
๒.๗          Senangkhanikhom District                              อำเภอเสนางคนิคม

.    ANG THONG PROVINCE                                     จังหวัดอ่างทอง (๗ อำเภอ)
         ๓.๑          Mueang Ang Thong District                            อำเภอเมืองอ่างทอง
         ๓.๒          Chaiyo District                                                อำเภอไชโย
         ๓.๓          Pa Mok District                                                อำเภอป่าโมก
         ๓.๔          Pho Thong District                                          อำเภอโพธิ์ทอง
         ๓.๕          Samko District                                                อำเภอสามโก้
         ๓.๖          Sawaeng Ha District                                       อำเภอแสวงหา
         ๓.๗          Wiset Chai Chan District                                 อำเภอวิเศษชัยชาญ

.    BURI RAM PROVINCE                                         จังหวัดบุรีรัมย์ (๒๓ อำเภอ)
๔.๑          Mueang Buri Ram District                               อำเภอเมืองบุรีรัมย์
๔.๒          Ban Dan District                                             อำเภอบ้านด่าน
๔.๓          Ban Kruat District                                           อำเภอบ้านกรวด
๔.๔          Ban Mai Chaiyaphot District                            อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
๔.๕          Chaloem Phra Kiat District                              อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
๔.๖          Chamni District                                               อำเภอชำนิ
๔.๗          Huai Rat District                                             อำเภอห้วยราช
๔.๘          Khaen Dong District                                       อำเภอแคนดง                            
๔.๙          Khu Mueang District                                       อำเภอคูเมือง
๔.๑๐        Krasang District                                              อำเภอกระสัง
๔.๑๑        Lahan Sai District                                           อำเภอละหานทราย
๔.๑๒        Lam Plai Mat District                                       อำเภอลำปลายมาศ
๔.๑๓        Nang Rong District                                         อำเภอนางรอง
๔.๑๔        Na Pho District                                               อำเภอนาโพธิ์
๔.๑๕        Non Din Daeng District                                   อำเภอโนนดินแดง
๔.๑๖        Non Suwan District                                         อำเภอโนนสุวรรณ
๔.๑๗        Nong Hong District                                         อำเภอหนองหงส์
๔.๑๘        Nong Ki District                                              อำเภอหนองกี่
๔.๑๙        Pakham District                                              อำเภอปะคำ
๔.๒๐        Phlapphla Chai District                                   อำเภอพลับพลาชัย
๔.๒๑        Phutthaisong District                                      อำเภอพุทไธสง
๔.๒๒        Prakhon Chai District                                      อำเภอประโคนชัย
๔.๒๓        Satuek District                                                อำเภอสตึก

.    CHACHOENGSAO PROVINCE                              จังหวัดฉะเชิงเทรา (๑๑ อำเภอ)
๕.๑          Mueang Chachoengsao District                     อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
๕.๒          Ban Pho District                                              อำเภอบ้านโพธิ์
๕.๓          Bang Khla District                                           อำเภอบางคล้า
๕.๔          Bang Nam Priao District                                 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
๕.๕          Bang Pakong District                                      อำเภอบางปะกง
๕.๖          Khlong Khuean District                                   อำเภอคลองเขื่อน
๕.๗          Phanom Sarakham District                             อำเภอพนมสารคาม
๕.๘          Plaeng Yao District                                         อำเภอแปลงยาว
๕.๙          Ratchasan District                                          อำเภอราชสาสน์
๕.๑๐        Sanam Chai Khet District                                อำเภอสนามชัยเขต
๕.๑๑        Tha Takiap District                                         อำเภอท่าตะเกียบ

.    CHAI NAT PROVINCE                                         จังหวัดชัยนาท (๘ อำเภอ)
๖.๑          Mueang Chai Nat District                                อำเภอเมืองชัยนาท
๖.๒          Hankha District                                               อำเภอหันคา
๖.๓          Manorom District                                            อำเภอมโนรมย์
๖.๔          Noen Kham District                                        อำเภอเนินขาม
๖.๕          Nong Mamong District                                    อำเภอหนองมะโมง        
๖.๖          Sankhaburi District                                         อำเภอสรรคบุรี
๖.๗          Sapphaya District                                           อำเภอสรรพยา
๖.๘          Wat Sing District                                             อำเภอวัดสิงห์

.    CHAIYAPHUM PROVINCE                                    จังหวัดชัยภูมิ (๑๖ อำเภอ)
๗.๑          Mueang Chaiyaphum District                          อำเภอเมืองชัยภูมิ
๗.๒          Bamnet Narong District                                  อำเภอบำเหน็จณรงค์
๗.๓          Ban Khwao District                                         อำเภอบ้านเขว้า
๗.๔          Ban Thaen District                                          อำเภอบ้านแท่น
๗.๕          Chatturat District                                            อำเภอจัตุรัส
๗.๖          Kaeng Khro District                                        อำเภอแก้งคร้อ
๗.๗          Kaset Sombun District                                    อำเภอเกษตรสมบูรณ์
๗.๘          Khon San District                                            อำเภอคอนสาร
๗.๙          Khon Sawan District                                       อำเภอคอนสวรรค์
๗.๑๐        Noen Sa-nga District                                      อำเภอเนินสง่า
๗.๑๑        Nong Bua Daeng District                                อำเภอหนองบัวแดง
๗.๑๒        Nong Bua Rawe District                                 อำเภอหนองบัวระเหว
๗.๑๓        Phakdi Chumphon District                              อำเภอภักดีชุมพล
๗.๑๔        Phu Khiao District                                           อำเภอภูเขียว
๗.๑๕        Sap Yai District                                               อำเภอซับใหญ่
๗.๑๖        Thep Sathit District                                         อำเภอเทพสถิต

.    CHANTHABURI PROVINCE                                  จังหวัดจันทบุรี (๑๐ อำเภอ)
         ๘.๑          Mueang Chanthaburi District                          อำเภอเมืองจันทบุรี
         ๘.๒          Kaeng Hang Maeo District                              อำเภอแก่งหางแมว
         ๘.๓          Khao Khitchakut  District                                อำเภอเขาคิชฌกูฎ
         ๘.๔          Khlung District                                                อำเภอขลุง
         ๘.๕          Laem Sing District                                          อำเภอแหลมสิงห์
         ๘.๖          Makham District                                              อำเภอมะขาม
         ๘.๗          Na Yai Am District                                           อำเภอนายายอาม
         ๘.๘          Pong Nam Ron District                                   อำเภอโป่งน้ำร้อน
         ๘.๙          Soi Dao District                                               อำเภอสอยดาว
         ๘.๑๐        Tha Mai District                                               อำเภอท่าใหม่

.    CHIANG MAI PROVINCE                                      จังหวัดเชียงใหม่ (๒๔ อำเภอ)
๙.๑          Mueang Chiang Mai District                            อำเภอเมืองเชียงใหม่
๙.๒          Chai Prakan District                                        อำเภอไชยปราการ
๙.๓          Chiang Dao District                                        อำเภอเชียงดาว
๙.๔          Chom Thong District                                       อำเภอจอมทอง
๙.๕          Doi Lo District                                                 อำเภอดอยหล่อ
๙.๖          Doi Saket District                                            อำเภอดอยสะเก็ด
๙.๗          Doi Tao District                                               อำเภอดอยเต่า
๙.๘          Fang District                                                   อำเภอฝาง
๙.๙          Hang Dong District                                         อำเภอหางดง
๙.๑๐        Hot District                                                     อำเภอฮอด
๙.๑๑        Mae Ai District                                                อำเภอแม่อาย
๙.๑๒        Mae Chaem District                                        อำเภอแม่แจ่ม
๙.๑๓        Mae On District                                               อำเภอแม่ออน
๙.๑๔        Mae Rim District                                              อำเภอแม่ริม
๙.๑๕        Mae Taeng District                                         อำเภอแม่แตง
๙.๑๖        Mae Wang District                                          อำเภอแม่วาง
๙.๑๗        Omkoi District                                                 อำเภออมก๋อย
๙.๑๘        Phrao District                                                  อำเภอพร้าว
๙.๑๙        Samoeng District                                            อำเภอสะเมิง
๙.๒๐        San Kamphaeng District                                 อำเภอสันกำแพง
๙.๒๑        San Pa Tong District                                       อำเภอสันป่าตอง
๙.๒๒        San Sai District                                               อำเภอสันทราย
๙.๒๓        Saraphi District                                               อำเภอสารภี
๙.๒๔        Wiang Haeng District                                      อำเภอเวียงแหง

๑๐.  CHIANG RAI PROVINCE                                      จังหวัดเชียงราย (๑๘ อำเภอ)
๑๐.๑        Mueang Chiang Rai District                            อำเภอเมืองเชียงราย
๑๐.๒        Chiang Khong District                                    อำเภอเชียงของ
๑๐.๓        Chiang Saen District                                       อำเภอเชียงแสน
๑๐.๔        Khun Tan District                                            อำเภอขุนตาล
๑๐.๕        Mae Chan District                                           อำเภอแม่จัน
๑๐.๖        Doi Luang District                                           อำเภอดอยหลวง
๑๐.๗        Mae Fa Luang District                                    อำเภอแม่ฟ้าหลวง
๑๐.๘        Mae Lao District                                             อำเภอแม่ลาว
๑๐.๙        Mae Sai District                                               อำเภอแม่สาย
๑๐.๑๐     Mae Suai District                                             อำเภอแม่สรวย
๑๐.๑๑     Pa Daet District                                              อำเภอป่าแดด
๑๐.๑๒     Phan District                                                   อำเภอพาน
๑๐.๑๓     Phaya Mengra District i                                   อำเภอพญาเม็งราย
๑๐.๑๔     Thoeng District                                               อำเภอเทิง
๑๐.๑๕     Wiang Chai District                                         อำเภอเวียงชัย
๑๐.๑๖     Wiang Chiang Rung District                            อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
๑๐.๑๗     Wiang Kaen District                                        อำเภอเวียงแก่น
๑๐.๑๘     Wiang Pa Pao District                                     อำเภอเวียงป่าเป้า

๑๑.  CHON BURI PROVINCE                                      จังหวัดชลบุรี (๑๑ อำเภอ)
         ๑๑.๑        Mueang Chon Buri District                              อำเภอเมืองชลบุรี
         ๑๑.๒        Ban Bueng District                                         อำเภอบ้านบึง
         ๑๑.๓        Bang Lamung District                                     อำเภอบางละมุง
         ๑๑.๔        Bo Thong District                                            อำเภอบ่อทอง
         ๑๑.๕        Ko Chan District                                             อำเภอเกาะจันทร์
         ๑๑.๖        Ko Si  Chang District                                      อำเภอเกาะสีชัง
         ๑๑.๗        Nong Yai District                                             อำเภอหนองใหญ่
         ๑๑.๘        Phan Thong District                                        อำเภอพานทอง
         ๑๑.๙        Phanat Nikhom District                                   อำเภอพนัสนิคม
         ๑๑.๑๐     Sattahip District                                              อำเภอสัตหีบ
         ๑๑.๑๑     Si Racha District                                             อำเภอศรีราชา

๑๒.  CHUMPHON PROVINCE                                      จังหวัดชุมพร (๘ อำเภอ)
๑๒.๑        Mueang Chumphon District                            อำเภอเมืองชุมพร
๑๒.๒        Lamae District                                                อำเภอละแม
๑๒.๓        Lang Suan District                                          อำเภอหลังสวน
๑๒.๔        Pathio District                                                 อำเภอปะทิว
๑๒.๕        Phato District                                                  อำเภอพะโต๊ะ
๑๒.๖        Sawi District                                                    อำเภอสวี
๑๒.๗        Tha Sae District                                              อำเภอท่าแซะ
๑๒.๘        Thung Tako District                                        อำเภอทุ่งตะโก

๑๓.  KALASIN PROVINCE                                           จังหวัดกาฬสินธุ์ (๑๘ อำเภอ)
๑๓.๑        Mueang Kalasin District                                  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
๑๓.๒        Don Chan District                                           อำเภอดอนจาน
๑๓.๓        Huai Mek District                                            อำเภอห้วยเม็ก
๑๓.๔        Huai Phueng District                                       อำเภอห้วยผึ้ง
๑๓.๕        Kamalasai District                                           อำเภอกมลาไสย
๑๓.๖        Kham Muang District                                      อำเภอคำม่วง
๑๓.๗        Khao Wong District                                         อำเภอเขาวง
๑๓.๘        Khong Chai District                                        อำเภอฆ้องชัย
๑๓.๙        Kuchinarai District                                          อำเภอกุฉินารายน์
๑๓.๑๐     Na Khu District                                               อำเภอนาคู
๑๓.๑๑     Na Mon District                                               อำเภอนามน
๑๓.๑๒     Nong Kung Si District                                     อำเภอหนองกุงศรี
๑๓.๑๓     Rong Kham District                                         อำเภอร่องคำ
๑๓.๑๔     Sahatsakhan District                                      อำเภอสหัสขันธ์
๑๓.๑๕     Sam Chai District                                            อำเภอสามชัย
๑๓.๑๖     Somdet District                                               อำเภอสมเด็จ
๑๓.๑๗     Tha Khantho District                                       อำเภอท่าคันโท
๑๓.๑๘     Yang Talat District                                          อำเภอยางตลาด

๑๔.  KAMPHAENG PHET PROVINCE                             จังหวัดกำแพงเพชร (๑๑ อำเภอ)
๑๔.๑        Mueang Kamphaeng Phet                              อำเภอเมืองกำแพงเพชร
๑๔.๒        Bueng Samakkhi District                                 อำเภอบึงสามัคคี
๑๔.๓        Khanu Woralaksaburi District                         อำเภอขาณุวรลักษบุรี
๑๔.๔        Khlong Khlung District                                    อำเภอคลองคลุง
๑๔.๕        Khlong Lan District                                         อำเภอคลองลาน
๑๔.๖        Kosamphi Nakhon District                              อำเภอโกสัมพีนคร
๑๔.๗        Lan Krabue District                                        อำเภอลานกระบือ
๑๔.๘        Pang Sila Thong District                                 อำเภอปางศิลาทอง
๑๔.๙        Phran Kratai District                                       อำเภอพรานกระต่าย
๑๔.๑๐     Sai Ngam District                                            อำเภอไทรงาม
๑๔.๑๑     Sai Thong Watthana District                           อำเภอทรายทองวัฒนา

๑๕.  KANCHANABURI PROVINCE                                จังหวัดกาญจนบุรี (๑๓ อำเภอ)
๑๕.๑        Mueang Kanchanaburi District                       อำเภอเมืองกาญจนบุรี
๑๕.๒        Bo Phloi District                                              อำเภอบ่อพลอย
๑๕.๓        Dan Makham Tia District                                 อำเภอด่านมะขามเตี้ย
๑๕.๔        Huai Krachao District                                     อำเภอห้วยกระเจา
๑๕.๕        Lao Khwan District                                         อำเภอเลาขวัญ
๑๕.๖        Nong Prue District                                          อำเภอหนองปรือ
๑๕.๗        Phanom Thuan District                                   อำเภอพนมทวน
๑๕.๘        Sai Yok District                                               อำเภอไทรโยค
๑๕.๙        Sangkhla Buri District                                     อำเภอสังขละบุรี
๑๕.๑๐     Si Sawat District                                              อำเภอศรีสวัสดิ์
๑๕.๑๑     Tha Maka District                                            อำเภอท่ามะกา
๑๕.๑๒     Tha Muang District                                         อำเภอท่าม่วง
๑๕.๑๓     Thong Pha Phum District                                อำเภอทองผาภูมิ

๑๖.  KHON KAEN PROVINCE                                      จังหวัดขอนแก่น (๒๖ อำเภอ)
         ๑๖.๑        Mueang Khon Kaen District                            อำเภอเมืองขอนแก่น
         ๑๖.๒        Ban Fang District                                            อำเภอบ้านฝาง
         ๑๖.๓        Ban Phai District                                             อำเภอบ้านไผ่
         ๑๖.๔        Ban Haet District                                            อำเภอบ้านแฮด
         ๑๖.๕        Chonnabot District                                         อำเภอชนบท
         ๑๖.๖        Chum Phae District                                         อำเภอชุมแพ
         ๑๖.๗        Khao Suan Kwang District                              อำเภอเขาสวนกวาง
         ๑๖.๘        Khok Pho Chai District                                    อำเภอโคกโพธิ์ชัย
         ๑๖.๙        Kranuan District                                             อำเภอกระนวน
         ๑๖.๑๐     Mancha Khiri District                                      อำเภอมัญจาคีรี
         ๑๖.๑๑     Nam Phong District                                         อำเภอน้ำพอง
         ๑๖.๑๒     Nong Na Kham District                                   อำเภอหนองนาคำ
         ๑๖.๑๓     Nong Ruea District                                         อำเภอหนองเรือ
         ๑๖.๑๔     Nong Song Hong District                                อำเภอหนองสองห้อง
         ๑๖.๑๕     Non Sila District                                              อำเภอโนนศิลา
         ๑๖.๑๖     Phon District                                                   อำเภอพล
         ๑๖.๑๗     Phra Yuen District                                           อำเภอพระยืน
         ๑๖.๑๘     Phu Pha Man District                                      อำเภอภูผาม่าน
         ๑๖.๑๙     Phu Wiang District                                          อำเภอภูเวียง
         ๑๖.๒๐     Pueai Noi District                                            อำเภอเปือยน้อย
         ๑๖.๒๑     Sam Sung District                                           อำเภอซำสูง
         ๑๖.๒๒     Si Chomphu District                                        อำเภอสีชมพู
         ๑๖.๒๓     Ubolratana District                                         อำเภออุบลรัตน์
         ๑๖.๒๔     Waeng Noi District                                          อำเภอแวงน้อย
         ๑๖.๒๕     Waeng Yai District                                          อำเภอแวงใหญ่
         ๑๖.๒๖     Wiang Kao District                                          อำเภอเวียงเก่า

๑๗.  KRABI PROVINCE                                              จังหวัดกระบี่ (๘ อำเภอ)
๑๗.๑        Mueang Krabi District                                     อำเภอเมืองกระบี่
๑๗.๒        Ao Luek District                                              อำเภออ่าวลึก
๑๗.๓        Khao Phanom District                                     อำเภอเขาพนม
๑๗.๔        Khlong Thom District                                      อำเภอคลองท่อม
๑๗.๕        Ko Lanta District                                             อำเภอเกาะลันตา
๑๗.๖        Lam Thap District                                           อำเภอลำทับ
๑๗.๗        Nuea Khlong District                                      อำเภอเหนือคลอง
๑๗.๘        Plai Phraya District                                          อำเภอปลายพระยา

๑๘.  LAMPANG PROVINCE                                         จังหวัดลำปาง (๑๓ อำเภอ)
๑๘.๑        Mueang Lampang District                               อำเภอเมืองลำปาง
๑๘.๒        Chae Hom District                                          อำเภอแจ้ห่ม
๑๘.๓        Hang Chat District                                          อำเภอห้างฉัตร
๑๘.๔        Ko Kha District                                               อำเภอเกาะคา
๑๘.๕        Mae Mo District                                               อำเภอแม่เมาะ
๑๘.๖        Mae Phrik District                                            อำเภอแม่พริก
๑๘.๗        Mae Tha District                                             อำเภอแม่ทะ
๑๘.๘        Mueang Pan District                                       อำเภอเมืองปาน
๑๘.๙        Ngao District                                                  อำเภองาว
๑๘.๑๐     Soem Ngam District                                        อำเภอเสริมงาม
๑๘.๑๑     Sop Prap District                                             อำเภอสบปราบ
๑๘.๑๒     Thoen District                                                 อำเภอเถิน
๑๘.๑๓     Wang Nuea District                                        อำเภอวังเหนือ

๑๙.  LAMPHUN PROVINCE                                         จังหวัดลำพูน (๘ อำเภอ)
๑๙.๑        Mueang Lamphun District                               อำเภอเมืองลำพูน
๑๙.๒        Ban Hong District                                           อำเภอบ้านโฮ่ง
๑๙.๓        Ban Thi District                                               อำเภอบ้านธิ
๑๙.๔        Li District                                                        อำเภอลี้
๑๙.๕        Mae Tha District                                             อำเภอแม่ทา
๑๙.๖        Pa Sang District                                              อำเภอป่าซาง
๑๙.๗        Thung Hua Chang District                              อำเภอทุ่งหัวช้าง
๑๙.๘        Wiang Nong Long District                               อำเภอเวียงหนองล่อง

๒๐.  LOEI PROVINCE                                                จังหวัดเลย (๑๔ อำเภอ)
๒๐.๑        Mueang Loei District                                       อำเภอเมืองเลย
๒๐.๒        Chiang Khan District                                      อำเภอเชียงคาน
๒๐.๓        Dan Sai District                                               อำเภอด่านซ้าย
๒๐.๔        Erawan District                                               อำเภอเอราวัณ
๒๐.๕        Na Duang District                                           อำเภอนาด้วง
๒๐.๖        Na Haeo District                                             อำเภอนาแห้ว
๒๐.๗        Nong Hin District                                            อำเภอหนองหิน
๒๐.๘        Pak Chom District                                           อำเภอปากชม
๒๐.๙        Pha Khao District                                            อำเภอผาขาว
๒๐.๑๐     Phu Kradueng District                                    อำเภอภูกระดึง
๒๐.๑๑     Phu Luang District                                          อำเภอภูหลวง
๒๐.๑๒     Phu Ruea District                                            อำเภอภูเรือ
๒๐.๑๓     Tha Li District                                                 อำเภอท่าลี่
๒๐.๑๔     Wang Saphung District                                   อำเภอวังสะพุง

๒๑.  LOP BURI PROVINCE                                         จังหวัดลพบุรี (๑๑ อำเภอ)
         ๒๑.๑        Mueang Lop Buri District                                อำเภอเมืองลพบุรี
         ๒๑.๒        Ban Mi District                                                อำเภอบ้านหมี่
         ๒๑.๓        Chai Badan District                                        อำเภอชัยบาดาล
         ๒๑.๔        Khok Charoen District                                    อำเภอโคกเจริญ
         ๒๑.๕        Khok Samrong District                                    อำเภอโคกสำโรง
         ๒๑.๖        Lam Sonthi District                                         อำเภอลำสนธิ
         ๒๑.๗        Nong Muang District                                       อำเภอหนองม่วง
         ๒๑.๘        Phatthana Nikhom District                              อำเภอพัฒนานิคม
         ๒๑.๙        Sa Bot District                                                 อำเภอสระโบสถ์
         ๒๑.๑๐     Tha Luang District                                          อำเภอท่าหลวง
         ๒๑.๑๑     Tha Wung District                                           อำเภอท่าวุ้ง

๒๒.  MAE HONG SON PROVINCE                                จังหวัดแม่ฮ่องสอน (๗ อำเภอ)
๒๒.๑        Mueang Mae Hong Son District                      อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
๒๒.๒        Khun Yuam District                                         อำเภอขุนยวม
๒๒.๓        Mae La Noi District                                         อำเภอแม่ลาน้อย
๒๒.๔        Mae Sariang District                                       อำเภอแม่สะเรียง
๒๒.๕        Pai District                                                      อำเภอปาย
๒๒.๖        Pang Mapha District                                       อำเภอปางมะผ้า
๒๒.๗        Sop Moei District                                             อำเภอสบเมย

๒๓.  MAHA SARAKHAM PROVINCE                              จังหวัดมหาสารคาม (๑๓ อำเภอ)
๒๓.๑        Mueang Maha Sarakham District                    อำเภอเมืองมหาสารคาม
๒๓.๒        Borabue District                                             อำเภอบรบือ
๒๓.๓        Chiang Yuen District                                       อำเภอเชียงยืน
๒๓.๔        Chuen Chom District                                      อำเภอชื่นชม
๒๓.๕        Kae Dam District                                            อำเภอแกดำ
๒๓.๖        Kantharawichai District                                  อำเภอกันทรวิชัย
๒๓.๗        Kosum Phisai District                                      อำเภอโกสุมพิสัย
๒๓.๘        Kut Rang District                                            อำเภอกุดรัง
๒๓.๙        Na Chueak District                                         อำเภอนาเชือก
๒๓.๑๐     Na Dun District                                               อำเภอนาดูน
๒๓.๑๑     Phayakkhaphum Phisai District                       อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
๒๓.๑๒     Wapi Pathum District                                      อำเภอวาปีปทุม
๒๓.๑๓     Yang Sisurat District                                       อำเภอยางสีสุราช

๒๔.  MUKDAHAN PROVINCE                                       จังหวัดมุกดาหาร (๗ อำเภอ)
๒๔.๑        Mueang Mukdahan District                             อำเภอเมืองมุกดาหาร
๒๔.๒        Don Tan District                                             อำเภอดอนตาล
๒๔.๓        Dong Luang District                                       อำเภอดงหลวง
๒๔.๔        Khamcha-I District                                          อำเภอคำชะอี
๒๔.๕        Nikhom Kham Soi District                               อำเภอนิคมคำสร้อย
๒๔.๖        Nong Sung District                                         อำเภอหนองสูง
๒๔.๗        Wan Yai District                                              อำเภอหว้านใหญ่

๒๕.  NAKHON NAYOK PROVINCE                                จังหวัดนครนายก (๔ อำเภอ)  
๒๕.๑        Mueang Nakhon Nayok District                      อำเภอเมืองนครนายก
๒๕.๒        Ban Na District                                               อำเภอบ้านนา
๒๕.๓        Ongkharak District                                         อำเภอองครักษ์
๒๕.๔        Pak Phli District                                               อำเภอปากพลี

๒๖.  NAKHON PATHOM PROVINCE                              จังหวัดนครปฐม (๗ อำเภอ)
๒๖.๑        Mueang Nakhon Pathom District                    อำเภอเมืองนครปฐม
๒๖.๒        Bang Len District                                            อำเภอบางเลน
๒๖.๓        Don Tum District                                             อำเภอดอนตูม
๒๖.๔        Kamphaeng Saen District                               อำเภอกำแพงแสน
๒๖.๕        Nakhon Chai Si District                                   อำเภอนครชัยศรี
๒๖.๖        Phutthamonthon District                                 อำเภอพุทธมณฑล
๒๖.๗        Sam Phran District                                          อำเภอสามพราน

๒๗.  NAKHON PHANOM PROVINCE                             จังหวัดนครพนม (๑๒ อำเภอ)
๒๗.๑        Mueang Nakhon Phanom District                   อำเภอ   เมืองนครพนม
๒๗.๒        Ban Phaeng District                                        อำเภอบ้านแผง
๒๗.๓        Na Kae District                                               อำเภอนาแก
๒๗.๔        Na Thom District                                             อำเภอนาทม
๒๗.๕        Na Wa District                                                อำเภอนาหว้า
๒๗.๖        Phon Sawan District                                       อำเภอพรสวรรค์
๒๗.๗        Pla Pak District                                               อำเภอปลาปาก
๒๗.๘        Renu Nakhon District                                     อำเภอเรณูนคร
๒๗.๙        Si Songkhram District                                     อำเภอศรีสงคราม
๒๗.๑๐     Tha Uthen District                                          อำเภอท่าอุเทน
๒๗.๑๑     That Phanom District                                      อำเภอธาตุพนม
๒๗.๑๒     Wang Yang District                                         อำเภอวังยาง

๒๘.  NAKHON RATCHASIMA PROVINCE                        จังหวัดนครราชสีมา (๓๒ อำเภอ)
๒๘.๑        Mueang Nakhon Ratchasima District              อำเภอ   เมืองนครราชสีมา
๒๘.๒        Ban Lueam District                                         อำเภอบ้านเหลือม
๒๘.๓        Bua Lai District                                               อำเภอบัวลาย
๒๘.๔        Bua Yai District                                               อำเภอบัวใหญ่
๒๘.๕        Chakkarat District                                           อำเภอจักราช
๒๘.๖        Chaloem Phra Kiat District                              อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
๒๘.๗        Chok Chai District                                          อำเภอโชคชัย
๒๘.๘        Chum Phuang District                                     อำเภอชุมพวง
๒๘.๙        Dan Khun Thot District                                   อำเภอด่านขุนทด
๒๘.๑๐     Huai Thalaeng District                                    อำเภอห้วยแถลง
๒๘.๑๑     Kaeng Sanam Nang District                           อำเภอแก้งสนามนาง
๒๘.๑๒     Kham Sakaesaeng District                             อำเภอขามสะแกแสง
๒๘.๑๓     Kham Thale So District                                   อำเภอขามทะเลสอ
๒๘.๑๔     Khon Buri District                                           อำเภอครบุรี
๒๘.๑๕     Khong District                                                 อำเภอคง
๒๘.๑๖     Lam Thamencha District i                               อำเภอลำทะเมนชัย
๒๘.๑๗     Mueang Yang District                                     อำเภอเมืองยาง
๒๘.๑๘     Non Daeng District                                         อำเภอโนนแดง
๒๘.๑๙     Non Sung District                                           อำเภอโนนสูง
๒๘.๒๐     Non Thai District                                             อำเภอโนนไทย
๒๘.๒๑     Nong Bun Nak District                                    อำเภอหนองบุญนาก
๒๘.๒๒     Pak Chong District                                          อำเภอปากช่อง
๒๘.๒๓     Pak Thong Chai District                                  อำเภอปักธงชัย
๒๘.๒๔     Phimai District                                                 อำเภอพิมาย
๒๘.๒๕     Prathai District                                                อำเภอประทาย
๒๘.๒๖     Phra Thong Kham District                               อำเภอพระทองคำ
๒๘.๒๗     Sida District                                                    อำเภอสีดา
๒๘.๒๘     Sikhio District                                                  อำเภอสีคิ้ว
๒๘.๒๙     Soeng Sang District                                        อำเภอเสิงสาง
๒๘.๓๐     Sung Noen District                                         อำเภอสูงเนิน
๒๘.๓๑     Thepharak District                                          อำเภอเทพารักษ์
๒๘.๓๒     Wang Nam Khiao District                                อำเภอวังน้ำเขียว

๒๙.  NAKHON SAWAN PROVINCE                               จังหวัดนครสวรรค์ (๑๕ อำเภอ)       
๒๙.๑        Mueang Nakhon Sawan District                      อำเภอเมืองนครสวรรค์
๒๙.๒        Banphot Phisai District                                   อำเภอบรรพตพิสัย
๒๙.๓        Chum Saeng District                                       อำเภอชุมแสง
๒๙.๔        Chum Ta Bong District                                   อำเภอชุมตาบง
๒๙.๕        Kao Liao District                                             อำเภอเก้าเลี้ยว
๒๙.๖        Krok Phra District                                           อำเภอโกรกพระ
๒๙.๗        Lat Yao District                                               อำเภอลาดยาว
๒๙.๘        Mae Poen District                                           อำเภอแม่เปิน
๒๙.๙        Mae Wong District                                          อำเภอแม่วงก์
๒๙.๑๐     Nong Bua District                                           อำเภอหนองบัว
๒๙.๑๑     Phaisali District                                               อำเภอไพศาลี
๒๙.๑๒     Phayuha Khiri District                                     อำเภอพยุหะคีรี
๒๙.๑๓     Tak Fa District                                                อำเภอตากฟ้า
๒๙.๑๔     Takhli District                                                  อำเภอตาคลี
๒๙.๑๕     Tha Tako District                                            อำเภอท่าตะโก

๓๐.  NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE                     จังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๓ อำเภอ)
๓๐.๑        Mueang Nakhon Si Thammarat District           อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
๓๐.๒        Bang Khan District                                         อำเภอบางขัน
๓๐.๓        Chaloem Phra Kiat District                              อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
๓๐.๔        Cha-uat District                                              อำเภอชะอวด
๓๐.๕        Chang Klang District                                      อำเภอช้างกลาง
๓๐.๖        Chawang District                                            อำเภอฉวาง
๓๐.๗        Chian Yai District                                            อำเภอเชียรใหญ่
๓๐.๘        Chulabhorn District                                        อำเภอจุฬาภรณ์
๓๐.๙        Hua Sai District                                               อำเภอหัวไทร
๓๐.๑๐     Khanom District                                              อำเภอขนอม
๓๐.๑๑     Lan Saka District                                            อำเภอลานสกา
๓๐.๑๒     Na Bon District                                               อำเภอนาบอน
๓๐.๑๓     Nopphitam District                                          อำเภอนบพิตำ
๓๐.๑๔     Pak Phanang District                                      อำเภอปากพนัง
๓๐.๑๕     Phipun District                                                อำเภอพิปูน
๓๐.๑๖     Phra Phrom District                                         อำเภอพระพรหม
๓๐.๑๗     Phrom  Khiri District                                        อำเภอพรหมคีรี
๓๐.๑๘     Ron Phibun District                                         อำเภอร่อนพิบูลย์
๓๐.๑๙     Sichon District                                                อำเภอสิชล
๓๐.๒๐     Tha Sala District                                             อำเภอท่าศาลา
๓๐.๒๑     Tham Phannara District                                  อำเภอถ้ำพรรณรา
๓๐.๒๒     Thung Song District                                        อำเภอทุ่งสง
๓๐.๒๓     Thung Yai District                                           อำเภอทุ่งใหญ่

๓๑.  NAN PROVINCE                                                จังหวัดน่าน (๑๕ อำเภอ)
         ๓๑.๑        Mueang Nan District                                       อำเภอเมืองน่าน
         ๓๑.๒        Ban Luang District                                          อำเภอบ้านหลวง
         ๓๑.๓        Bo Kluea District                                             อำเภอบ่อเกลือ
         ๓๑.๔        Chaloem Phra Kiat District                              อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
         ๓๑.๕        Chiang Klang District                                      อำเภอเชียงกลาง
         ๓๑.๖        Mae Charim District                                        อำเภอแม่จริม
         ๓๑.๗        Na Muen District                                             อำเภอนาหมื่น
         ๓๑.๘        Na Noi District                                                อำเภอนาน้อย
         ๓๑.๙        Phu Phiang District                                         อำเภอภูเพียง
         ๓๑.๑๐     Pua District                                                     อำเภอปัว
         ๓๑.๑๑     Santi Suk District                                            อำเภอสันติสุข
         ๓๑.๑๒     Song Khwae District                                       อำเภอสองแคว
         ๓๑.๑๓     Tha Wang Pha District                                    อำเภอท่าวังผา
         ๓๑.๑๔     Thung Chang District                                     อำเภอทุ่งช้าง
         ๓๑.๑๕     Wiang Sa District                                            อำเภอเวียงสา

๓๒.  NARATHIWAT PROVINCE                                    จังหวัดนราธิวาส (๑๓ อำเภอ)
๓๒.๑        Mueang Narathiwat District                            อำเภอเมืองนราธิวาส
๓๒.๒        Bacho District                                                 อำเภอบาเจาะ
๓๒.๓        Chanae District                                              อำเภอจะแนะ
๓๒.๔        Cho-airong District                                         อำเภอเจาะไอร้อง
๓๒.๕        Ra-ngae District                                             อำเภอระแงะ
๓๒.๖        Rueso District                                                 อำเภอรือเสาะ
๓๒.๗        Si Sakhon District                                           อำเภอศรีสาคร
๓๒.๘        Sukhirin District                                              อำเภอสุคิริน
๓๒.๙        Su-ngai Kolok District                                     อำเภอสุไหงโกลก
๓๒.๑๐     Su-ngai Padi District                                       อำเภอสุไหงปาดี
๓๒.๑๑     Tak Bai District                                               อำเภอตากใบ
๓๒.๑๒     Waeng District                                                อำเภอแว้ง
๓๒.๑๓     Yi-ngo District                                                 อำเภอยี่งอ

๓๓.  NONG BUA LAM PHU PROVINCE                          จังหวัดหนองบัวลำภู (๖ อำเภอ)
๓๓.๑        Mueang Nong Bua Lam Phu District               อำเภอ   เมืองหนองบัวลำภู
๓๓.๒        Na Klang District                                            อำเภอนากลาง
๓๓.๓        Na Wang District                                            อำเภอนาวัง
๓๓.๔        Non Sang District                                           อำเภอโนนสัง
๓๓.๕        Si Bun Rueang District                                    อำเภอศรีบุญเรือง
๓๓.๖        Suwannakhuha District                                   อำเภอสุวรรณคูหา

๓๔.  NONG KHAI PROVINCE                                      จังหวัดหนองคาย (๑๗ อำเภอ)
๓๔.๑        Mueang Nong Khai District                             อำเภอเมืองหนองคาย
๓๔.๒        Bueng Kan District                                         อำเภอบึงกาฬ
๓๔.๓        Bueng Khong Long District                            อำเภอบึงโขงหลง
๓๔.๔        Bung Khla District                                           อำเภอบุ่งคล้า
๓๔.๕        Fao Rai District                                               อำเภอเฝ้าไร่
๓๔.๖        Pak Khat District                                             อำเภอปากคาด
๓๔.๗        Phon Charoen District                                    อำเภอพรเจริญ
๓๔.๘        Phon Phisai District                                         อำเภอโพนพิสัย
๓๔.๙        Pho Tak District                                              อำเภอโพธิ์ตาก
๓๔.๑๐     Rattanawapi District                                       อำเภอรัตนวาปี
๓๔.๑๑     Sakhrai District                                               อำเภอสระใคร
๓๔.๑๒     Sangkhom District                                          อำเภอสังคม
๓๔.๑๓     Seka District                                                   อำเภอเซกา
๓๔.๑๔     Si Chiang Mai District                                      อำเภอศรีเชียงใหม่
๓๔.๑๕     Si Wilai District                                                อำเภอศรีวิไล
๓๔.๑๖     So Phisai District                                             อำเภอโซ่พิสัย
๓๔.๑๗     Tha Bo District                                                อำเภอท่าบ่อ

๓๕.  NONTHABURI PROVINCE                                    จังหวัดนนทบุรี (๖ อำเภอ)
๓๕.๑        Mueang Nonthaburi District                            อำเภอเมืองนนทบุรี
๓๕.๒        Bang Bua Thong District                                อำเภอบางบัวทอง
๓๕.๓        Bang Kruai District                                         อำเภอบางกรวย
๓๕.๔        Bang Yai District                                             อำเภอบางใหญ่
๓๕.๕        Pak Kret District                                              อำเภอปากเกร็ด
๓๕.๖        Sai Noi District                                                อำเภอไทรน้อย

๓๖.  PATHUM THANI PROVINCE                                  จังหวัดปทุมธานี (๗ อำเภอ)
๓๖.๑        Mueang Pathum Thani District                        อำเภอเมืองปทุมธานี
๓๖.๒        Khlong Luang District                                     อำเภอคลองหลวง
๓๖.๓        Lam Luk Ka District                                        อำเภอลำลูกกา
๓๖.๔        Lat Lum Kaeo District                                     อำเภอลาดหลุมแก้ว
๓๖.๕        Nong Suea District                                         อำเภอหนองเสือ
๓๖.๖        Sam Khok District                                           อำเภอสามโคก
๓๖.๗        Thanyaburi District                                         อำเภอธัญบุรี

๓๗.  PATTANI PROVINCE                                           จังหวัดปัตตานี (๑๒ อำเภอ)
๓๗.๑        Mueang Pattani District                                   อำเภอเมืองปัตตานี
๓๗.๒        Kapho District                                                 อำเภอกะพ้อ
๓๗.๓        Khok Pho District                                            อำเภอโคกโพธิ์
๓๗.๔        Mae Lan District                                             อำเภอแม่ลาน
๓๗.๕        Mai Kaen District                                            อำเภอไม้แก่น
๓๗.๖        Mayo District                                                   อำเภอมายอ
๓๗.๗        Nong Chik District                                          อำเภอหนองจิก
๓๗.๘        Panare District                                                อำเภอปะนาเระ
๓๗.๙        Sai Buri District                                               อำเภอสายบุรี
๓๗.๑๐     Thung Yang Daeng District                            อำเภอทุ่งยางแดง
๓๗.๑๑     Yarang District                                                อำเภอยะรัง
๓๗.๑๒     Yaring District                                                 อำเภอยะหริ่ง

๓๘.  PHANGNGA PROVINCE                                      จังหวัดพังงา (๘ อำเภอ)
๓๘.๑        Mueang Phangnga District                             อำเภอเมืองพังงา
๓๘.๒        Kapong District                                               อำเภอกะปง
๓๘.๓        Khura Buri District                                          อำเภอคุระบุรี
๓๘.๔        Ko Yao District                                                อำเภอเกาะยาว
๓๘.๕        Takua Pa District                                            อำเภอตะกั่วป่า
๓๘.๖        Takua Thung District                                      อำเภอตะกั่วทุ่ง
๓๘.๗        Thai Mueang District                                       อำเภอท้ายเหมือง
๓๘.๘        Thap Put District                                             อำเภอทับปุด

๓๙.  PHATTHALUNG PROVINCE                                  จังหวัดพัทลุง (๑๑ อำเภอ)
๓๙.๑        Mueang Phatthalung District                           อำเภอเมืองพัทลุง
๓๙.๒        Bang Kaeo District                                         อำเภอบางแก้ว
๓๙.๓        Khao Chaison District                                     อำเภอเขาชัยสน
๓๙.๔        Khuan Khanun District                                   อำเภอควนขนุน
๓๙.๕        Kong Ra District                                             อำเภอกงหรา
๓๙.๖        Pa Bon District                                                อำเภอป่าบอน
๓๙.๗        Pa Phayom District                                          อำเภอป่าพะยอม
๓๙.๘        Pak Phayun District                                         อำเภอปากพยูน
๓๙.๙        Si Banphot District                                          อำเภอศรีบรรพต
๓๙.๑๐     Srinagarindra District                                      อำเภอศรีนครินทร์
๓๙.๑๑     Tamot District                                                อำเภอตะโหมด

๔๐.  PHAYAO PROVINCE                                           จังหวัดพะเยา (๙ อำเภอ)
๔๐.๑        Mueang Phayao District                                  อำเภอเมืองพะเยา
๔๐.๒        Chiang Kham District                                      อำเภอเชียงคำ
๔๐.๓        Chiang Muan District                                      อำเภอเชียงม่วน
๔๐.๔        Chun District                                                  อำเภอจุน
๔๐.๕        Dok Khamtai District                                       อำเภอดอกคำใต้
๔๐.๖        Mae Chai District                                            อำเภอแม่ใจ
๔๐.๗        Pong District                                                   อำเภอปง
๔๐.๘        Phu Kamyao District                                       อำเภอภูกามยาว
๔๐.๙        Phu Sang District                                            อำเภอภูซาง

๔๑.  PHETCHABUN PROVINCE                                   จังหวัดเพชรบูรณ์ (๑๑ อำเภอ)
         ๔๑.๑        Mueang Phetchabun District                          อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
         ๔๑.๒        Bueng Sam Phan District                                อำเภอบึงสามพัน
         ๔๑.๓        Chon Daen District                                         อำเภอชนแดน
         ๔๑.๔        Khao Kho District                                           อำเภอเขาค้อ
         ๔๑.๕        Lom Kao District                                             อำเภอหล่มเก่า
         ๔๑.๖        Lom Sak District                                             อำเภอหล่มสัก
         ๔๑.๗        Nam Nao District                                            อำเภอน้ำหนาว
         ๔๑.๘        Nong Phai District                                           อำเภอหนองไผ่
         ๔๑.๙        Si Thep District                                               อำเภอศรีเทพ
         ๔๑.๑๐     Wang Pong District                                         อำเภอวังโป่ง
         ๔๑.๑๑     Wichian Buri District                                       อำเภอวิเชียรบุรี

๔๒.  PHETCHABURI PROVINCE                                   จังหวัดเพชรบุรี (๘ อำเภอ)
๔๒.๑        Mueang Phetchaburi District                          อำเภอเมืองเพชรบุรี
๔๒.๒        Ban Laem District                                           อำเภอบ้านแหลม
๔๒.๓        Ban Lat District                                               อำเภอบ้านลาด
๔๒.๔        Cha-am District                                              อำเภอชะอำ
๔๒.๕        Kaeng Krachan District                                  อำเภอแก่งกระจาน
๔๒.๖        Khao Yoi District                                             อำเภอเขาย้อย
๔๒.๗        Nong Ya Plong District                                    อำเภอหนองหญ้าปล้อง
๔๒.๘        Tha Yang District                                            อำเภอท่ายาง

๔๓.  PHICHIT PROVINCE                                           จังหวัดพิจิตร (๑๒ อำเภอ)
๔๓.๑        Mueang Phichit District                                   อำเภอเมืองพิจิตร
๔๓.๒        Bueng Na Rang District                                  อำเภอบึงนาราง
๔๓.๓        Bang Mun Nak District                                    อำเภอบางมูลนาก
๔๓.๔        Dong Charoen District                                    อำเภอดงเจริญ
๔๓.๕        Pho Prathap Chang District                            อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
๔๓.๖        Pho Thale District                                           อำเภอโพทะเล
๔๓.๗        Sak Lek District                                              อำเภอสากเหล็ก
๔๓.๘        Sam Ngam District                                          อำเภอสามง่าม
๔๓.๙        Tap Khlo District                                             อำเภอทับคล้อ
๔๓.๑๐     Taphan Hin District                                         อำเภอตะพานหิน
๔๓.๑๑     Wachirabarami District                                   อำเภอวชิระบารมี
๔๓.๑๒     Wang Sai Phun District                                   อำเภอวังทรายพูน

๔๔.  PHITSANULOK PROVINCE                                   จังหวัดพิษณุโลก (๙ อำเภอ)
๔๔.๑        Mueang Phitsanulok District                           อำเภอเมืองพิษณุโลก
๔๔.๒        Bang Krathum District                                    อำเภอบางกระทุ่ม
๔๔.๓        Bang Rakam District                                       อำเภอบางระกำ
๔๔.๔        Chat Trakan District                                       อำเภอชาติตระการ
๔๔.๕        Nakhon Thai District                                       อำเภอนครไทย
๔๔.๖        Noen Maprang District                                    อำเภอเนินมะปราง
๔๔.๗        Phrom Phiram District                                     อำเภอพรหมพิราม
๔๔.๘        Wang Thong District                                       อำเภอวังทอง
๔๔.๙        Wat Bot District                                               อำเภอวัดโบสถ์

๔๕.  PHRAE PROVINCE                                             จังหวัดแพร่ (๘ อำเภอ)
๔๕.๑        Mueang Phrae District                                    อำเภอเมืองแพร่
๔๕.๒        Den Chai District                                            อำเภอเด่นชัย
๔๕.๓        Long District                                                   อำเภอลอง
๔๕.๔        Nong Muang Khai District                               อำเภอหนองม่วงไข่
๔๕.๕        Rong Kwang District                                       อำเภอร้องกวาง
๔๕.๖        Song District                                                   อำเภอสอง
๔๕.๗        Sung Men District                                           อำเภอสูงเม่น
๔๕.๘        Wang Chin District                                          อำเภอวังชิ้น

๔๖.  PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE             จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑๖ อำเภอ)
๔๖.๑        Phra Nakhon Si Ayutthaya District                  อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา
๔๖.๒        Ban Phraek District                                         อำเภอบ้านแพรก
๔๖.๓        Bang Ban District                                           อำเภอบางบาล
๔๖.๔        Bang Pahan District                                        อำเภอบางปะหัน
๔๖.๕        Bang Pa-in District                                          อำเภอบางปะอิน
๔๖.๖        Bang Sai District                                             อำเภอบางซ้าย
๔๖.๗        Bang Sai District                                             อำเภอบางไทร
๔๖.๘        Lat Bua Luang District                                    อำเภอลาดบัวหลวง
๔๖.๙        Maha Rat District                                            อำเภอมหาราช
๔๖.๑๐     Nakhon Luang District                                    อำเภอนครหลวง
๔๖.๑๑     Phachi District                                                อำเภอภาชี
๔๖.๑๓     Phak Hai District                                             อำเภอผักไห่
๔๖.๑๔     Sena District                                                   อำเภอเสนา
๔๖.๑๕     Tha Ruea District                                            อำเภอท่าเรือ
๔๖.๑๖     Uthai District                                                   อำเภออุทัย
๔๖.๑๗     Wang Noi District                                            อำเภอวังน้อย

๔๗.  PHUKET PROVINCE                                           จังหวัดภูเก็ต (๓ อำเภอ)
๔๗.๑        Mueang Phuket District                                   อำเภอเมืองภูเก็ต
๔๗.๒        Kathu District                                                  อำเภอกะทู้
๔๗.๓        Thalang District                                              อำเภอถลาง

๔๘.  PRACHIN BURI PROVINCE                                  จังหวัดปราจีนบุรี (๗ อำเภอ)
       ๔๘.๑        Mueang Prachin Buri District                          อำเภอเมืองปราจีนบุรี
๔๘.๒        Ban Sang District                                            อำเภอ
๔๘.๓        Kabin Buri District                                           อำเภอ
๔๘.๔        Na Di District                                                  อำเภอ
๔๘.๕        Prachantakham District                                  อำเภอ
๔๘.๖        Si Maha Phot District                                       อำเภอ
๔๘.๗        Si Mahosot District                                          อำเภอ

๔๙.  PRACHUAP KHIRI KHAN PROVINCE                      จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๘ อำเภอ)
๔๙.๑        Mueang Prachuap Khiri Khan District             อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
๔๙.๒        Bang Saphan District                                      อำเภอบางสะพาน
๔๙.๓        Bang Saphan Noi District                               อำเภอบางสะพานน้อย
๔๙.๔        Hua Hin District                                              อำเภอหัวหิน
๔๙.๕        Kui Buri District                                               อำเภอกุยบุรี
๔๙.๖        Pran Buri District                                            อำเภอปรานบุรี
๔๙.๗        Sam Roi Yot District                                        อำเภอสามร้อยยอด
๔๙.๘        Thap Sakae District                                        อำเภอทับสะแก

๕๐.  RANONG PROVINCE                                          จังหวัดระนอง (๕ อำเภอ)
๕๐.๑        Mueang Ranong District                                 อำเภอเมืองระนอง
๕๐.๒        Kapoe District                                                 อำเภอกะเปอร์
๕๐.๓        Kra Buri District                                              อำเภอกระบุรี
๕๐.๔        La-un District                                                  อำเภอละอุ่น
๕๐.๕        Suk Samran District                                        อำเภอสุขสำราญ

๕๑.  RATCHABURI PROVINCE                                    จังหวัดราชบุรี (๑๐ อำเภอ)
         ๕๑.๑        Mueang Ratchaburi District                            อำเภอเมืองราชบุรี
         ๕๑.๒        Ban Kha District                                             อำเภอบ้านคา
         ๕๑.๓        Ban Pong District                                            อำเภอบ้านโป่ง
         ๕๑.๔        Bang Phae District                                          อำเภอบ้านแพ
         ๕๑.๕        Chom Bueng District                                      อำเภอจอมบึง
         ๕๑.๖        Damnoen Saduak District                               อำเภอดำเนินสะดวก
         ๕๑.๗        Pak Tho District                                              อำเภอปากท่อ
         ๕๑.๘        Photharam District                                          อำเภอโพธาราม
         ๕๑.๙        Suan Phueng District                                      อำเภอสวนผึ้ง
         ๕๑.๑๐     Wat Phleng District                                         อำเภอวัดเพลง

๕๒.  RAYONG PROVINCE                                          จังหวัดระยอง (๘ อำเภอ)
๕๒.๑        Mueang Rayong District                                  อำเภอเมืองระยอง
๕๒.๒        Ban Chang District                                         อำเภอบ้านฉาง
๕๒.๓        Ban Khai District                                             อำเภอบ้านค่าย
๕๒.๔        Khao Chamao District                                    อำเภอเขาชะเมา
๕๒.๕        Klaeng District                                                อำเภอแกลง
๕๒.๖        Nikhom Phatthana District                              อำเภอนิคมพัฒนา
๕๒.๗        Pluak Daeng District                                       อำเภอปลวกแดง
๕๒.๘        Wang Chan District                                        อำเภอวังจันทร์

๕๓.  ROI ET PROVINCE                                             จังหวัดร้อยเอ็ด (๒๐ อำเภอ)
๕๓.๑        Mueang Roi Et District                                    อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
๕๓.๒        At Samat District                                             อำเภออาจสามารถ
๕๓.๓        Changhan District                                          อำเภอจังหาร
๕๓.๔        Chaturaphak Phiman District                          อำเภอจตุรพักตรพิมาน
๕๓.๕        Chiang Khwan District                                    อำเภอเชียงขวัญ
๕๓.๖        Kaset Wisai District                                         อำเภอเกษตรวิสัย
๕๓.๗        Moei Wadi District                                           อำเภอเมยวดี
๕๓.๘        Mueang Suang District                                   อำเภอเมืองสรวง
๕๓.๙        Nong Hi District                                              อำเภอหนองฮี
๕๓.๑๐     Nong Phok District                                          อำเภอหนองพอก
๕๓.๑๑     Pathum Rat District                                         อำเภอปทุมรัตต์
๕๓.๑๒     Phanom Phrai District                                     อำเภอพนมไพร
๕๓.๑๓     Pho Chai District                                             อำเภอโพธิ์ชัย
๕๓.๑๔     Phon Sai District                                             อำเภอโพนทราย
๕๓.๑๕     Phon Thong District                                        อำเภอโพนทอง
๕๓.๑๖     Selaphum District                                           อำเภอเสลภูมิ
๕๓.๑๗     Si Somdet District                                           อำเภอศรีสมเด็จ
๕๓.๑๘     Suwannaphum District                                    อำเภอสุวรรณภูมิ
๕๓.๑๙     Thawat Buri District                                        อำเภอธวัชบุรี
๕๓.๒๐     Thung Khao Luang District                             อำเภอทุ่งเขาหลวง

๕๔.  SA KAEO PROVINCE                                                     จังหวัดสระแก้ว (๙ อำเภอ)
๕๔.๑        Mueang Sa Kaeo District                                อำเภอเมืองสระแก้ว
๕๔.๒        Aranyaprathet District                                     อำเภออรัญประเทศ
๕๔.๓        Khao Chakan District                                     อำเภอเขาฉกรรจ์
๕๔.๔        Khlong Hat District                                         อำเภอคลองหาด
๕๔.๕        Khok Sung District                                          อำเภอโคกสูง
๕๔.๖        Ta Phraya District                                           อำเภอตาพระยา
๕๔.๗        Wang Nam Yen District                                   อำเภอวังน้ำเย็น
๕๔.๘        Wang Sombun District                                    อำเภอวังสมบูรณ์
๕๔.๙        Watthana Nakhon District                               อำเภอวัฒนานคร

๕๕.  SAKON NAKHON PROVINCE                                จังหวัดสกลนคร (๑๘ อำเภอ)
๕๕.๑        Mueang Sakon Nakhon District                      อำเภอเมืองสกลนคร
๕๕.๒        Akat Amnuai District                                       อำเภออากาศอำนวย
๕๕.๓        Ban Muang District                                         อำเภอบ้านม่วง
๕๕.๔        Charoen Sin District                                       อำเภอเจริญศิลป์
๕๕.๕        Kham Ta Kla District                                       อำเภอคำตากล้า
๕๕.๖        Khok Si Suphan District                                  อำเภอโคกศรีสุพรรณ
๕๕.๗        Kusuman District                                            อำเภอกุสุมาลย์
๕๕.๘        Kut Bak District                                               อำเภอกุดบาก
๕๕.๙        Nikhom Nam Un District                                 อำเภอนิคมน้ำอูน
๕๕.๑๐     Phang Khon District                                        อำเภอพังโคน
๕๕.๑๑     Phanna Nikhom District                                  อำเภอพรรณานิคม
๕๕.๑๒     Phon Na Kaeo District                                    อำเภอโพนนาแก้ว
๕๕.๑๓     Phu Phan District                                            อำเภอภูพาน
๕๕.๑๔     Sawang Daen Din District                               อำเภอสว่างแดนดิน
๕๕.๑๕     Song Dao District                                           อำเภอส่องดาว
๕๕.๑๖     Tao Ngoi District                                             อำเภอเต่างอย
๕๕.๑๗     Wanon Niwat District                                      อำเภอวานรนิวาส
๕๕.๑๘     Waritchaphum District                                    อำเภอวาริชภูมิ

๕๖.  SAMUT PRAKAN PROVINCE                                 จังหวัดสมุทรปราการ (๖ อำเภอ)
๕๖.๑        Mueang Samut Prakan District                        อำเภอเมืองสมุทรปราการ
๕๖.๒        Bang Bo District                                             อำเภอบางบ่อ
๕๖.๓        Bang Phli District                                            อำเภอบางพลี
๕๖.๔        Bang Sao Thong District                                 อำเภอบางเสาธง
๕๖.๕        Phra Pradaeng District                                   อำเภอพระประแดง
๕๖.๖        Phra Samut Chedi District                               อำเภอพระสมุทรเจดีย์

๕๗.  SAMUT SAKHON PROVINCE                                จังหวัดสมุทรสาคร (๓ อำเภอ)
๕๗.๑        Mueang Samut Sakhon District                       อำเภอเมืองสมุทรสาคร
๕๗.๒        Ban Phaeo District                                          อำเภอบ้านแพ้ว
๕๗.๓        Krathum Baen District                                    อำเภอกระทุ่มแบน

๕๘.  SAMUT SONGKHRAM PROVINCE                          จังหวัดสมุทรสงคราม (๓ อำเภอ)
๕๘.๑        Mueang Samut Songkhram District                 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
๕๘.๒        Amphawa District                                           อำเภออัมพวา
๕๘.๓        Bang Khonthi District                                      อำเภอบางคนที

๕๙.  SARABURI PROVINCE                                        จังหวัดสระบุรี (๑๓ อำเภอ)
๕๙.๑        Mueang Saraburi District                                อำเภอเมืองสระบุรี
๕๙.๒        Ban Mo District                                               อำเภอบ้านหมอ
๕๙.๓        Chaloem Phra Kiat District                              อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
๕๙.๔        Don Phut District                                            อำเภอดอนพุด
๕๙.๕        Kaeng Khoi District                                         อำเภอแก่งคอย
๕๙.๖        Muak Lek District                                            อำเภอมวกเหล็ก
๕๙.๗        Nong Don District                                           อำเภอหนองโดน
๕๙.๘        Nong Khae District                                         อำเภอหนองแค
๕๙.๙        Nong Saeng District                                       อำเภอหนองแสง
๕๙.๑๐     Phra Phutthabat District                                  อำเภอพระพุทธบาท
๕๙.๑๑     Sao Hai District                                               อำเภอเสาไห้
๕๙.๑๒     Wang Muang District                                      อำเภอวังม่วง
๕๙.๑๓     Wihan Daeng District                                      อำเภอวิหารแดง

๖๐.  SATUN PROVINCE                                             จังหวัดสตูล (๗ อำเภอ)
๖๐.๑        Mueang Satun District                                    อำเภอเมืองสตูล
๖๐.๒        Khuan Don District                                         อำเภอควนโดน
๖๐.๓        Khuan Kalong District                                     อำเภอควนกาหลง
๖๐.๔        La-ngu District                                                อำเภอละงู
๖๐.๕        Manang District                                              อำเภอมะนัง
๖๐.๖        Tha Phae District                                            อำเภอท่าแพ
๖๐.๗        Thung Wa District                                           อำเภอทุ่งหว้า

๖๑.  SING BURI PROVINCE                                        จังหวัดสิงห์บุรี (๖ อำเภอ)
         ๖๑.๑        Mueang Sing Buri District                               อำเภอเมืองสิงห์บุรี
         ๖๑.๒        Bang Rachan District                                     อำเภอบางระจัน
         ๖๑.๓        In Buri District                                                 อำเภออินทร์บุรี
         ๖๑.๔        Khai Bang Rachan District                             อำเภอค่ายบางระจัน
         ๖๑.๕        Phrom Buri District                                          อำเภอพรหมบุรี
         ๖๑.๖        Tha Chang District                                         อำเภอท่าช้าง

๖๒.  SI SA KET PROVINCE                                                   จังหวัดศรีสะเกษ (๒๒ อำเภอ) 
๖๒.๑        Mueang Si Sa Ket District                               อำเภอเมืองศรีสะเกษ
๖๒.๒        Benchalak District                                          อำเภอเบญจลักษ์
๖๒.๓        Bueng Bun District                                         อำเภอบึงบูรณ์
๖๒.๔        Huai Thap Than District                                  อำเภอห้วยทับทัน
๖๒.๕        Kantharalak District                                        อำเภอกันทรลักษ์
๖๒.๖        Kanthararom District                                      อำเภอกันทรารมย์
๖๒.๗        Khukhan District                                             อำเภอขุขันธ์
๖๒.๘        Khun Han District                                           อำเภอขุนหาญ
๖๒.๙        Mueang Chan District                                     อำเภอเมืองจันทร์
๖๒.๑๐     Nam Kliang District                                         อำเภอน้ำเกลี้ยง
๖๒.๑๑     Non Khun District                                           อำเภอโนนคูณ
๖๒.๑๒     Phayu District                                                 อำเภอพยุห์
๖๒.๑๓     Pho Si Suwan District                                      อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
๖๒.๑๔     Phrai Bueng District                                        อำเภอไพรบึง
๖๒.๑๕     Phu Sing District                                             อำเภอภูสิงห์
๖๒.๑๖     Prang Ku District                                            อำเภอปรางค์กู่
๖๒.๑๗     Rasi Salai District                                            อำเภอราษีไศล
๖๒.๑๘     Sila Lat District                                               อำเภอศิลาลาด
๖๒.๑๙     Si Rattana District                                           อำเภอศรีรัตนะ
๖๒.๒๐     Uthumphon Phisai District                              อำเภออุทุมพรพิสัย
๖๒.๒๑     Wang Hin District                                            อำเภอวังหิน
๖๒.๒๒     Yang Chum Noi District                                  อำเภอยางชุมน้อย

๖๓.  SONGKHLA PROVINCE                                       จังหวัดสงขลา (๑๖ อำเภอ)
๖๓.๑        Mueang Songkhla District                               อำเภอเมืองสงขลา
๖๓.๒        Bang Klam District                                          อำเภอบางกล่ำ
๖๓.๓        Chana District                                                อำเภอจะนะ
๖๓.๔        Hat Yai District                                                อำเภอหาดใหญ่
๖๓.๕        Khlong Hoi Khong District                              อำเภอคลองหอยโข่ง
๖๓.๖        Khuan Niang District                                      อำเภอควนเนียง
๖๓.๗        Krasae Sin District                                          อำเภอกระแสสินธุ์
๖๓.๘        Na Mom District                                              อำเภอนาหม่อม
๖๓.๙        Na Thawi District                                            อำเภอนาทวี
๖๓.๑๐     Ranot District                                                  อำเภอระโนด
๖๓.๑๑     Rattaphum District                                          อำเภอรัตภูมิ
๖๓.๑๒     Saba Yoi District                                             อำเภอสะบ้าย้อย
๖๓.๑๓     Sadao District                                                 อำเภอสะเดา
๖๓.๑๔     Sathing Phra District                                       อำเภอสทิงพระ
๖๓.๑๕     Singhanakhon District                                    อำเภอสิงหนคร
๖๓.๑๖     Thepha District                                               อำเภอเทพา

๖๔.  SUKHOTHAI PROVINCE                                      จังหวัดสุโขทัย (๙ อำเภอ)
๖๔.๑        Mueang Sukhothai District                              อำเภอเมืองสุโขทัย
๖๔.๒        Ban Dan Lan Hoi District                                อำเภอบ้านด่านลานหอย
๖๔.๓        Khiri Mat District                                             อำเภอคีรีมาศ
๖๔.๔        Kong Krailat District                                        อำเภอกงไกรลาศ
๖๔.๕        Sawankhalok District                                      อำเภอสวรรคโลก
๖๔.๖        Si Nakhon District                                           อำเภอศรีนคร
๖๔.๗        Si Samrong District                                         อำเภอศรีสำโรง
๖๔.๘        Si Satchanalai District                                     อำเภอศรีสัชนาลัย
๖๔.๙        Thung Saliam District                                      อำเภอทุ่งเสลี่ยม

๖๕.  SUPHAN BURI PROVINCE                                   จังหวัดสุพรรณบุรี (๑๐ อำเภอ)
๖๕.๑        Mueang Suphan Buri District                          อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
๖๕.๒        Bang Pla Ma District                                       อำเภอบางปลาม้า
๖๕.๓        Dan Chang District                                         อำเภอด่านช้าง
๖๕.๔        Doem Bang Nang Buat District                       อำเภอเดิมบางนางบวช
๖๕.๕        Don Chedi District                                          อำเภอดอนเจดีย์
๖๕.๖        Nong Ya Sai District                                        อำเภอหนองหญ้าไซ
๖๕.๗        Sam Chuk District                                           อำเภอสามชุก
๖๕.๘        Si Prachan District                                          อำเภอศรีประจันต์
๖๕.๙        Song Phi Nong District                                    อำเภอสองพี่น้อง
๖๕.๑๐     U Thong District                                             อำเภออู่ทอง

๖๖.  SURAT THANI PROVINCE                                    จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๙ อำเภอ)
๖๖.๑        Mueang Surat Thani District                           อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
๖๖.๒        Ban Na Doem District                                     อำเภอบ้านนาเดิม
๖๖.๓        Ban Na San District                                        อำเภอบ้านนาสาร
๖๖.๔        Ban Ta Khun District                                      อำเภอบ้างตาขุน
๖๖.๕        Chai Buri District                                            อำเภอชัยบุรี
๖๖.๖        Chaiya District                                                อำเภอไชยา
๖๖.๗        Don Sak District                                              อำเภอดอนสัก
๖๖.๘        Kanchanadit District                                       อำเภอกาญจนดิษฐ์
๖๖.๙        Khian Sa District                                             อำเภอเคียนซา
๖๖.๑๐     Khiri Rat  Nikhom District                                อำเภอคีรีรัฐนิคม
๖๖.๑๑     Ko Pha-ngan District                                      อำเภอเกาะพงัน
๖๖.๑๒     Ko Samui District                                            อำเภอเกาะสมุย
๖๖.๑๓     Phanom District                                              อำเภอพนม
๖๖.๑๔     Phrasaeng District                                          อำเภอพระแสง
๖๖.๑๕     Phunphin District                                            อำเภอพุนพิน
๖๖.๑๖     Tha Chana District                                         อำเภอท่าชนะ
๖๖.๑๗     Tha Chang District                                         อำเภอท่าฉาง
๖๖.๑๘     Vibhavadi District                                            อำเภอวิภาวดี
๖๖.๑๙     Wiang Sa District                                            อำเภอเวียงสระ

๖๗.  SURIN PROVINCE                                              จังหวัดสุรินทร์ (๑๗ อำเภอ)
๖๗.๑        Mueang Surin District                                     อำเภอเมืองสุรินทร์
๖๗.๒        Buachet District                                              อำเภอบัวเชด
๖๗.๓        Chom Phra District                                         อำเภอจมพระ
๖๗.๔        Chumphon Buri District                                  อำเภอชุมพลบุรี
๖๗.๕        Kap Choeng District                                       อำเภอกาบเชิง
๖๗.๖        Khwao Sinarin District                                    อำเภอเขวาสินรินทร์
๖๗.๗        Lamduan District                                            อำเภอลำดวน
๖๗.๘        Non Narai District                                           อำเภอโนนนารายณ์
๖๗.๙        Phanom Dong Rak District                              อำเภอพนมดงรัก
๖๗.๑๐     Prasat District                                                 อำเภอปราสาท
๖๗.๑๑     Rattanaburi District                                         อำเภอรัตนบุรี
๖๗.๑๒     Samrong Thap District                                    อำเภอสำโรงทาบ
๖๗.๑๓     Sangkha District                                             อำเภอสังขะ
๖๗.๑๔     Sanom District                                                อำเภอสนม
๖๗.๑๕     Sikhoraphum District                                      อำเภอศีขรภูมิ
๖๗.๑๖     Si Narong District                                           อำเภอศรีณรงค์
๖๗.๑๗     Tha Tum District                                             อำเภอท่าตูม

๖๘.  TAK PROVINCE                                                 จังหวัดตาก (๙ อำเภอ)
๖๘.๑        Mueang Tak District                                        อำเภอเมืองตาก
๖๘.๒        Ban Tak District                                              อำเภอบ้านตาก
๖๘.๓        Mae Ramat District                                         อำเภอแม่ระมาด
๖๘.๔        Mae Sot District                                              อำเภอแม่สอด
๖๘.๕        Phop Phra District                                           อำเภอพบพระ
๖๘.๖        Sam Ngao District                                           อำเภอสามเงา
๖๘.๗        Tha Song Yang District                                   อำเภอท่าสองยาง
๖๘.๘        Umphang District                                            อำเภออุ้มผาง
๖๘.๙        Wang Chao District                                        อำเภอวังเจ้า

๖๙.  TRANG PROVINCE                                             จังหวัดตรัง (๑๐ อำเภอ)
๖๙.๑        Mueang Trang District                                    อำเภอเมืองตรัง
๖๙.๒        Hat Samran District                                        อำเภอหาดสำราญ
๖๙.๓        Huai Yot District                                              อำเภอห้วยยอด
๖๙.๔        Kantang District                                              อำเภอกันตัง
๖๙.๕        Na Yong District                                             อำเภอนาโยง
๖๙.๖        Palian District                                                 อำเภอปะเหลียน
๖๙.๗        Ratsada District                                              อำเภอรัษฎา
๖๙.๘        Sikao District                                                  อำเภอสิเกา
๖๙.๙        Wang Wiset District                                        อำเภอวังวิเศษ
๖๙.๑๐     Yan Ta Khao District                                       อำเภอย่านตาขาว

๗๐.  TRAT PROVINCE                                               จังหวัดตราด (๑๐ อำเภอ)
๗๐.๑        Mueang Trat District                                       อำเภอเมืองตราด
๗๐.๒        Bo Rai District                                                 อำเภอบ่อไร่
๗๐.๓        Khao Saming District                                      อำเภอเขาสมิง
๗๐.๔        Khlong Yai District                                          อำเภอคลองใหญ่
๗๐.๕        Ko Chang District                                           อำเภอเกาะช้าง
๗๐.๖        Ko Kut District                                                อำเภอเกาะกูด
๗๐.๗        Laem Ngop District                                         อำเภอแหลมงอบ

๗๑.  UBON RATCHATHANI PROVINCE                          จังหวัดอุบลราชธานี (๒๕ อำเภอ)
         ๗๑.๑        Mueang Ubon Ratchathani District                 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
         ๗๑.๒        Buntharik District                                            อำเภอบุณฑริก
         ๗๑.๓        Det Udom District                                           อำเภอเดชอุดม
         ๗๑.๔        Don Mot Daeng District                                  อำเภอดอนมดแดง
         ๗๑.๕        Khemarat District                                            อำเภอเขมราฐ
         ๗๑.๖        Lao Suea Kok District                                     อำเภอเหล่าเสือโก้ก
         ๗๑.๗        Khong Chiam District                                      อำเภอโขงเจียม
         ๗๑.๘        Khueang Nai District                                      อำเภอเขื่องใน
         ๗๑.๙        Kut Khaopun District                                      อำเภอกุดข้าวปุ้น
         ๗๑.๑๐     Muang Sam Sip District                                   อำเภอม่วงสามสิบ
         ๗๑.๑๑     Na Chaluai District                                         อำเภอนาจะหลวย
         ๗๑.๑๒     Nam Khun District                                          อำเภอน้ำขุ่น
         ๗๑.๑๓     Nam Yuen District                                           อำเภอน้ำยืน
         ๗๑.๑๔     Na Tan District                                               อำเภอนาตาล
         ๗๑.๑๕     Na Yia District                                                 อำเภอนาเยีย
         ๗๑.๑๖     Phibun Mangsahan District                             อำเภอพิบูลมังสาหาร
         ๗๑.๑๗     Pho Sai District                                               อำเภอโพธิ์ไทร
         ๗๑.๑๘     Samrong District                                             อำเภอสำโรง
         ๗๑.๑๙     Sawang Wirawong District                              อำเภอสว่างวีระวงศ์
         ๗๑.๒๐     Si Mueang Mai District                                    อำเภอศรีเมืองใหม่
         ๗๑.๒๑     Sirindhorn District                                           อำเภอสิรินธร
         ๗๑.๒๒     Tan Sum District                                             อำเภอตาลสุม
         ๗๑.๒๓     Thung Si Udom District                                   อำเภอทุ่งศรีอุดม
         ๗๑.๒๔     Trakan Phuet Phon District                             อำเภอตระการพืชผล
         ๗๑.๒๕     Warin Chamrap District                                  อำเภอวารินชำราบ

๗๒.  UDON THANI PROVINCE                                     จังหวัดอุดรธานี (๒๐ อำเภอ)
๗๒.๑        Mueang Udon Thani District                           อำเภอเมืองอุดรธานี
๗๒.๒        Ban Dung District                                           อำเภอบ้านดุง
๗๒.๓        Ban Phue District                                            อำเภอบ้านผือ
๗๒.๔        Chai Wan District                                            อำเภอไชยวาน
๗๒.๕        Ku Kaeo District                                             อำเภอกู่แก้ว
๗๒.๖        Kumphawapi District                                       อำเภอกุมภวาปี
๗๒.๗        Kut Chap District                                            อำเภอกุดจับ
๗๒.๘        Na Yung District                                             อำเภอนายูง
๗๒.๙        Nam Som District                                            อำเภอน้ำโสม
๗๒.๑๐     Non Sa-at District                                           อำเภอโนนสะอาด
๗๒.๑๑     Nong Han District                                           อำเภอหนองหาน
๗๒.๑๒     Nong Saeng District                                       อำเภอหนองแสง
๗๒.๑๓     Nong Wua So District                                     อำเภอหนองวัวซอ
๗๒.๑๔     Phen District                                                   อำเภอเพ็ญ
๗๒.๑๕     Phibun Rak District                                         อำเภอพิบูลรักษ์
๗๒.๑๖     Prachaksinlapakhom District                          อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
๗๒.๑๗     Sang Khom District                                         อำเภอสร้างคอม
๗๒.๑๘     Si That District                                                อำเภอศรีธาตุ
๗๒.๑๙     Thung Fon District                                          อำเภอทุ่งฝน
๗๒.๒๐     Wang Sam Mo District                                     อำเภอวังสามหมอ

๗๓.  UTHAI THANI PROVINCE                                     จังหวัดอุทัยธานี (๘ อำเภอ)
๗๓.๑        Mueang Uthai Thani District                           อำเภอเมืองอุทัยธานี
๗๓.๒        Ban Rai District                                               อำเภอบ้านไร่
๗๓.๓        Huai Khot District                                           อำเภอห้วยคต
๗๓.๔        Lan Sak District                                              อำเภอลานสัก
๗๓.๕        Nong Chang District                                       อำเภอหนองฉาง
๗๓.๖        Nong Khayang District                                    อำเภอหนองขาหย่าง
๗๓.๗        Sawang Arom District                                     อำเภอสว่างอารมณ์
๗๓.๘        Thap Than District                                          อำเภอทัพทัน

๗๔.  UTTARADIT PROVINCE                                       จังหวัดอุตรดิตถ์ (๙ อำเภอ) 
๗๔.๑        Mueang Uttaradit District                                อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
๗๔.๒        Ban Khok District                                            อำเภอบ้านโคก
๗๔.๓        Fak Tha District                                              อำเภอฟากท่า
๗๔.๔        Laplae District                                                อำเภอลับแล
๗๔.๕        Nam Pat District                                              อำเภอน้ำปาด
๗๔.๖        Phichai District                                               อำเภอพิชัย
๗๔.๗        Tha Pla District                                               อำเภอท่าปลา
๗๔.๘        Thong Saen Khan District                               อำเภอทองแสนขัน
๗๔.๙        Tron District                                                    อำเภอตรอน

๗๕.  YALA PROVINCE                                               จังหวัดยะลา (๘ อำเภอ)
๗๕.๑        Mueang Yala District                                       อำเภอเมืองยะลา
๗๕.๒        Bannang Sata District                                     อำเภอบันนังสตา
๗๕.๓        Betong District                                                อำเภอเบตง
๗๕.๔        Kabang District                                               อำเภอกาบัง
๗๕.๕        Krong Pinang District                                      อำเภอกรงปินัง
๗๕.๖        Raman District                                                อำเภอรามัน
๗๕.๗        Than To District                                              อำเภอธารโต
๗๕.๘        Yaha District                                                   อำเภอยะหา

๗๖.  YASOTHON PROVINCE                                       จังหวัดยโสธร (๙ อำเภอ)
๗๖.๑        Mueang Yasothon District                               อำเภอเมืองยโสธร
๗๖.๒        Kham Khuean Kaeo District                           อำเภอคำเขื่อนแก้ว
๗๖.๓        Kho Wang District                                           อำเภอค้อวัง
๗๖.๔        Kut Chum District                                           อำเภอกุดชุม
๗๖.๕        Loeng Nok Tha District                                   อำเภอเลิงนกทา
๗๖.๖        Maha Chana Chai District                               อำเภอมหาชนะชัย
๗๖.๗        Pa Tio District                                                 อำเภอป่าติ้ว
๗๖.๘        Sai Mun District                                               อำเภอ   ทรายมูล
๗๖.๙        Thai Charoen District                                     อำเภอไทยเจริญ

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright
 

__________________________________________________________________________________________