>
สรรพากร ให้คู่ค้าเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษี
Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
 

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

adv1 webboard
 

สรรพากร ให้คู่ค้าเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษี

ด้วยกรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดทำใบกำกับภาษีแบบแต็มรูปแบบตามมตรา 86/4 จนถึง 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องเพิ่มเติมข้อความในใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ รวมทั้งในรายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซื้อ โดยมีข้อความเพิ่มเติม ดังนี้

  1. กรณีเป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ
    • ต้องระบุสำนักงานของผู้ขายหรือให้บริการโดยระบุว่าเป็น "สำนักงานใหญ่" หรือ "สาขา" ที่ออกใบกำกับภาษี และ
    • ต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของผู้ซื้อหรือผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ ว่าเป็น "สำนักงานใหญ่" หรือ "สาขา"
  2. กรณีเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ
    • ต้องระบุเลขประจำตัว 13 หลัก และ
    • ต้องระบุว่าผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ เป็น "สำนักงานใหญ่" หรือ "สาขา"

 

ข้อความเพิ่มเติมตามข้อ 1 และ 2 จะจัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฎขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้ซึ่งเป็นใบกำกับภาษีที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ที่มา DBD Magazine ฉบับที่ 20 ปี 2556 , www.dbd.go.th

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright

__________________________________________________________________________________________