>
การเลือกหรือว่าจ้าง ผู้สอบบัญชี/ บริษัทตรวจสอบบัญชี/ สำนักงานสอบบัญชี อย่างไร
Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
เว็บบอร์ด ประกาศ คน หา งานบัญชี / งาน หา คนบัญชี / อะไร อะไร ก็ บัญชี
 

nara office

adv1 webboard
 

การเลือกหรือว่าจ้าง ผู้สอบบัญชี/ บริษัทตรวจสอบบัญชี/ สำนักงานสอบบัญชี อย่างไร

ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการว่าจ้างผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชี/ ผู้สอบบัญชี/ สำนักงานสอบบัญชี

 1. ความเป็นมาของบริษัทและประสอบการณ์ด้านบริการตรวจสอบบัญชี
 2. ประวัติ ความเป็นมาของผู้สอบบัญชี และต้องมั่นใจให้ได้ว่า ผู้สอบบัญชีได้ทำงานเต็มเวลา ในบริษัทตรวจสอบบัญชี/ สำนักงานสอบบัญชี ที่เราว่าจ้าง
 3. ประสบการณ์การบริหารทีมสอบบัญชี
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ใช้บริการ ทั้งประเภทธุรกิจและขนาดของลูกค้า
 5. ในกรณีที่บริษัทของคุณเป็นบริษัทต่างชาติ หรือมีผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติ หรือการลงทุนจากชาวต่างชาติ ขั้นตอนของการสัมภาษณ์และอย่างน้อยการพูดคุยทางโทรศัพท์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นก่อนเริ่มงานสอบบัญชี
 6. ขนาดของบริษัทตรวจสอบ/ สำนักงานสอบบัญชี และอัตราที่เหมาะสมระหว่างทีมงานสอบบญชีกับจำนวนลูกค้า
 7. ความชัดเจนของเอกสารเสนอบริการสอบบัญชีรวมถึงขอบเขตบริการ เงื่อนไขการให้บริการ และค่าบริการที่อาจเรียกเก็บเพิ่ม จะต้องบแสดงอย่างชัดเจน
 8. การเข้าเยี่ยมบริษัทตรวจสอบบัญชีอาจเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทตรวจสอบ(สำนักงานสอบบัญชี) มีตัวตนจริงและทำงานบนพื้นฐานวิชาชีพ และเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันที่ต้องมั่นใจว่าข้อมูลหรือเอกสารการตรวจสอบจะต้องเก็บรักษาอย่างเหมาะสมโดยไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ

รูปแบบ และประเภทของผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชี ในประเทศไทย

 1. รูปแบบบุคคลธรรมดา
  รูปแบบนี้ไม่ได้การควบคุมโดย พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเกี่ยวกับผู้ให้บริการ และไม่จำเป็นต้องค้ำประกันต่อบุคคลอื่นเกี่ยวกับความผิดพลาด
 2. รูปแบบคณะบุคคล(ปัจจับันไม่อนุญาติแล้ว) และ ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน
  รูปแบบนี้เป็นที่นิยมในอดีตเนื่องจากว่าง่ายต่อการจัดตั้งและยื่นชำระภาษี แต่เป็นรูปแบบที่ไม่ใช่นิติบุคคลดังนั้นการยื่นภาษีจะต้องยื่นเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา รูปแบบนี้ไม่ได้ถูกบังคับตาม พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 ผู้ให้บริการจึงไม่จำเป็นต้องค้ำประกันต่อบุคคลอื่นในการสอบบัญชี
 3. รูปแบบ บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  รูปแบบนนี้เป็นรูปนิติบุคคล ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงและต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดและกฎหมาย รูปแบบนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ่งจำเป็นต้อง
  - บริษัท/ ห้างหุ้นส่วน ที่ให้บริการตรวจสอบบัญชี ต้องขึ้นทะเบียนและต้องได้รับหนังสือรับรองการเป็นบริษัทสอบบัญชี ภายใต้ มาตรา 11 ของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547
  - ต้องค้ำประกันต่อบุคคลที่สาม
  - กรรมการผู้มีอำนาจจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ อย่างน้อย 1 ท่าน

กรณีที่ท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยเพื่อจะได้จัดส่งให้ในโอกาสต่อไป

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright

__________________________________________________________________________________________