>
สัญญารักษาความลับและการไม่เปิดเผยข้อมูล Confidentiality and Non-Disclosure Agreement
Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
 

nara office

adv1 webboard
 

สัญญารักษาความลับและการไม่เปิดเผยข้อมูล Confidentiality and Non-Disclosure Agreement

ทำไมต้องใช้ สัญญารักษาความลับและการไม่เปิดเผยข้อมูล Confidentiality and Non-Disclosure Agreement

ตอบ ด้วยหลายเหตุผล หลายกิจการ อาจต้องการหาเงินลงทุน หาผู้ร่วมทุน หรือเพื่อการเสนองานวิจัย ของบวิจัย หรือ แม้แต่ต้องการขายกิจการ และ อื่นๆ การห้ามเปิดเผยข้อมูล และบังคับให้ผู้รับข้อมูล รักษาความลับ จึงเป็นเรื่องสำคัญ

เนื้อหาอย่างน้อยที่มี ของ สัญญารักษาความลับและการไม่เปิดเผยข้อมูล Confidentiality and Non-Disclosure Agreement

ตอบ อย่างน้อยเนื้อหาของสัญญาต้องครอบคลุม
- คำอธิบาย (Recitals)
- คำจำกัดความ (Definitions)
- การไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-Disclosure)
- การเป็นตัวแทนและการดำเนินการ (Representations and Undertakings)
- การบังคับใช้กฎหมายและการละเมิด (Governing Law and Breach)
- การปฎิบัติ (Compliance)

ตัวอย่าง สัญญารักษาความลับและการไม่เปิดเผยข้อมูล Confidentiality and Non-Disclosure Agreement ฉบับไทย - อังกฤษ

ตอบ กรุณาติดต่อ บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

กรณีที่ท่านต้องการข้อมูล ส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงาน

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright

__________________________________________________________________________________________