>

ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
เว็บบอร์ด ประกาศ คน หา งานบัญชี / งาน หา คนบัญชี / อะไร อะไร ก็ บัญชี

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

urgent-dormant webboard
 

ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร

Biz Club หรือ ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ คือ ศูนย์กลางของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ  จัดตั้งโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ มีความเข็มแข็ง มีการปรับตัวเท่าทันสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ รวมถึงการสร้างโอกาส และขยายตลาดของธุรกิจไทยในระดับสากล จึงได้มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ ดังนี้

  • จัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ในส่วนกลางและสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด  เพื่อเป็นศูนย์กลางของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจให้แต่ละพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์
  • สร้างเครือข่ายพันธมิตรกลุ่มธุรกิจ การเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจอีกทางหนึ่ง คือ การสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจรายสาขา และกลุ่มธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งห่วงโซ่อุปทานซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ นำไปสู่การได้เปรียบทางการแข่งขันจากการลดต้นทุน  และสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างความร่วมมือและเกื้อกูลที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละธุรกิจให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ อาทิ การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่ง – ค้าปลีก การเชื่อมโยงสมาคมการค้ารายกลุ่มธุรกิจ

 

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 

บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกห้างหัุ้นส่วน จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คั ดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการเรา (นาราการบัญชี)

 

__________________________________________________________________________________________