>

ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2556 และ ปี 2557 ตาม พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 575

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
 

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

adv1 webboard
 

ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2556 และ ปี 2557 ตาม พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 575

เงินได้สุทธิ

อัตราภาษี ร้อยละ

ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท

5

ส่วนที่เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

10

ส่วนที่เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 750,000 บาท

15

ส่วนที่เกิน 750,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

20

ส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

25

ส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท

30

ส่วนที่เกิน 4,000,000 บาท ขึ้นไป

35

สรุปประเด็นภาษี

  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ได้แบ่งเป็นเป็น 7 ขั้นอัตรา (จากเดิม 5 อัตรา)
  • อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดเป็น ร้อยละ 35 (จากเดิม ร้อยละ 37)
  • อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ใช้สำหรับ ปี ภาษี 2556 และ ปีภาษี 2557
  • เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้นตาม พรฎ. 470

อ้างอิง - 1. พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 575

pit-p1

อ้างอิง - 1. พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 470

pit-p2

 

 

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright

__________________________________________________________________________________________