บริษัท นาราการบัญชี จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับ การคัดสำเนา โฉนดที่ดิน และเอกสารเกี่ยวข้องกับที่ดิน ครอบคลุม ทุกสำนักงานที่ดิน ทั่วกรุงเทพฯ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด และ บริษัท สำนักงานกฎหมาย นารา จำกัด

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งกว่า12 ปีที่ดำเนินธุรกิจ ได้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันให้บริการครบวงจรสำหรับบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริษัท สำนักงานกฎหมาย นารา จำกัด ให้บริการ ด้านให้คำปรึกษา เรื่อง ที่ดิน ครอบคลุม การทำเอกสาร การคัดเอกสาร การจัดหาร และ เป็นตัวแทน ในการทำนิติกรรม ต่างๆ

เราบริการทั่วประเทศ โดยเราสาามารถส่งเจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการเป็นตัวแทน คัดโฉนด ครอบคลุม งานบริการ ต่างๆ ดังนี้

งานบริการ

คัดสำเนา โฉนดที่ดิน , ถ่ายโฉนดที่ดิน , รับรองสำเนาโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ โฉนดที่ดิน

คัดสำเนา น.ส.3 ก และ คัดสำเนา น.ส. 3

ตรวจกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินข้างเคียง

ถ่ายระวางแผนที่ ขอทราบที่ตั้งที่ดิน แผนที่ของที่ดิน (นส.3 และ นส.3ก)

ถ่ายสำเนา สัญญาซื้อขาย ที่ดิน

ถ่ายสำเนา คัดสำเนา สัญญาจำนอง

คัด ถ่าย สารบบ ที่ดิน ณ กรมที่ดิน

ถ่ายบันทึกข้อตกลงโอนสิทธิการรับจำนอง

ตรวจสอบราคาประเมิน

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการโอน ขอทราบ ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียมการโอนมรดก

หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

บริการเป็นตัวแทน โจทย์ จำเลย เพื่อคัดค้าน การประมูลที่ดิน

บริการเป็นตัวแทน เข้าเจรจา สำหรับ การพิพาทเรื่อง ที่ดิน โฉนด น.ส. 3ก , น.ส.3 และ สิทธิการครอบครองที่ดิน และ อื่นๆ

ค่าบริการ

คัดสำเนาโแนด หรืออื่นๆ รายการ แรก 3,000 บาท

บวกเพิ่ม ค่าบริการอย่างอื่น รายการละ 300 บาท (ถ้าทำในคราวเดียวกัน)

ตัวอย่าง การคำนวณค่าบริการ

กรณี ที่ท่าน ต้องการมากกว่า 1 รายการ คิดเพิ่ม รายการละ 300 บาท เช่น
ท่านต้องการให้เรา ดำเนินการ
1. คัดสำเนาโฉนด เลขที่....
2. คัดสำเนาโฉนด ที่ดินข้างเคียง (รายการนี้ ต้องรวม ค่าดูและคัดระวางด้วย จึงทราบโฉนดใกล้เคียง)
3. ขอทราบ ค่าธรรมเนียมการโอน ของที่ดินข้างเคียง

ดังนั้น ค่าบริการ = 3,000 + 300 + 300 + 300= 3,900 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

ค่าธรรมเนียม ณ กรมที่ดิน

ค่าธรรมเนียมการคัดโฉนด 20 บาท

ค่ารับรองเอกสารหน้าละ 5 บาท

ค่าถ่ายโฉนด (ถ่าย น.ส. 3 ก , น.ส. 3 ) หน้าละ 6 บาท

ระยะเวลาส่งงาน ในเขตจังหวัดภุเก็ต ใช้เวลา 1 วันทำการ กรณีเร่งด่วน ติดต่อ คุณ ธนา โทร 080 175 2000

ตัวอย่าง โฉนดที่ดิน

ตัวอย่าง น.ส. 3ก

ตัวอย่าง สัญญาซื้อขายที่ดิน ที่ทำที่กรมที่ดิน

ตัวอย่าง สัญญาจำนองที่ดิน ที่ทำที่กรมที่ดิน

QA - ถาม ตอบ เกี่ยวกับ การคัด สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนา น.ส. 3 และ น.ส. 3

ถาม 1 - ไม่ทราบว่า จะคัดสำเนาโฉนดที่ดิน จากชื่อบุคคล ได้หรือไม่ เนื่องจากคุณพ่อเคยบอกไว้ก่อนเสียชีวิตว่า ได้ซื้อที่ดินไว้ ที่อำเภอ ถลาง ภูเก็ต แต่ไม่พบว่ามีการเก็บโฉนดไว้  และไม่ทราบสถานที่ของที่ดิน ดังกล่าว

ตอบ 1 - ไม่สามารถทำได้ครับ เพราะบ้านเรา (ทั่วประเทศครับ ไม่ใช่แค่ ภูเก็ต) ยังไม่ได้ทำทะเบียนที่ดิน ด้วยคอมพิวเตอร์แบบสมบูรณ์แบบ แม้ว่าจะมีการเริ่มจัดทำบ้างแล้ว  อย่างไรเสีย แนะนำให้ไปค้นหาจากสำเนาโฉนดที่สำนักงานที่ดินถลางครับ แต่บอกไว้ก่อนนะครับ ว่า ไม่ง่ายเลย เพราะจะมีสำเนาโฉนดเป็นหลักหมื่นใบ

ถาม 2 - ในการคัด สำเนาโฉนดที่ดิน ต้องมีข้อมูลอะไรบ้างครับ หรือใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ

ตอบ 2 - ในการคัด สำเนาโฉนดที่ดิน ที่สำนักงานที่ดิน อย่างน้อย ผู้ขอคัดต้องมีข้อมูลอย่างน้อย อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  1. เลขที่โฉนดที่ดิน
  2. ระวาง ตำแหน่งที่ดิน
  3. เลขระวาง ที่ดิน
  4. ชื่อ สกุึล เจ้าของที่ดิน

อย่างไรเสีย แนะนำว่า ให้ใช้เลขที่โฉนด เป็นหลัก

ถาม 3 - อยากสอบถามราคาประเมินที่ดิน มีช่องทาง อะไร ทราบได้ง่ายๆ บ้างไหมครับ

ตอบ 3 - ราคาประเมินที่ดิน ทราบได้ง่ายๆ 3 วิธี

 1. ทางอินเทอร์เน็ต ในขณะนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถที่จะจอทราบราคาประเมินที่ดิน ในพื้นที่ที่มีราคาประเมินที่ดินรายแปลงได้แล้วทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ treasury.go.th เพียงแค่คุณมีข้อมูล หมายเลขที่โฉนด  เลขที่ดิน หน้าสำรวจ เลขระวาง ตำบล เขต และจังหวัด ของแปลงที่ดินที่ต้องการทราบราคาประเมิน  ซึ่งถือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคำนวณราคาประเมิน
 2. ทางโทรศัพท์ โดยท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่สำนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์  ซึ่งจะให้บริการตอบคำถามและสามารถสอบถามราคาประเมินทางโทรศัพท์หมายเลข  02 142 2465 ถึง 67 โดยผู้สอบถามจะต้องมีข้อมูลดังนี้
  • ต้องการทราบราคาประเมิน
  • ผู้สอบถามจะต้องมีข้อมูล
  • ที่ดินรายแปลง
  • หมายเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสำรวจ ระวาง ตำบล เขตและจังหวัด
  • โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
  • ประเภทสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อาคาร ปีที่ก่อสร้าง จังหวัดที่ตั้งอาคาร
  • ห้องชุด
  • ชื่ออาคารชุด ชั้นที่ตั้งของห้องชุด ทะเบียนอาคารชุด จังหวัดที่ตั้งอาคารชุด
   • กรณีห้องชุดใน กทม. ขอทราบอำเภอ (เขต) ตำบล(แขวง) ด้วย
 1. การสอบถาม ที่สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ในกรณีราคาประเมินที่ดินรายบล็อก ซึ่งจะมีแผนที่ประกอบบัญชีราคาประเมิน หากท่านต้องการทราบราคาประเมิน ท่านจะต้องทราบตำแหน่งที่ตั้งที่ดินในแผนที่ ประกอบบัญชีกำหนดราคาประเมินทนทรัพย์บัญชีฯ ดังกล่าวด้วย ดดยท่านสามารถติดต่อขอดูได้ที่สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5  ธันวาคม 2550 อาคาร B ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือสอบถามทาง email:   pvb@treasury.go.th ก็ได้เช่นกัน

ความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน และการออกโฉนด

การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

การขออนุญาตจัดสรรที่ดินต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมหลักฐาน และรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่มีชื่อผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน โดยที่ดินนั้นต้องปลอดจากบุริมสิทธิใด ๆ เว้นแต่บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

2. ในกรณีที่ดินที่ขอทำการจัดสรรที่ดินมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือภาระการจำนองให้แสดงบันทึกความยินยอม ให้ทำการจัดสรรที่ดินของผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับจำนอง และจำนวนเงินที่ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับจำนองจะได้รับชำระหนี้จากที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง และต้องระบุด้วยว่าที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะไม่ต้องรับภาระหนี้บุริมสิทธิหรือจำนองดังกล่าว

3. แผนผังแสดงจำนวนที่ดินแปลงย่อยที่จะขอจัดสรร และเนื้อที่โดยประมาณของที่ดินแต่ละแปลง

4. โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะรวมทั้งการปรับปรุงอื่นตามควรแก่สภาพของท้องถิ่น โดยแสดงแผนผัง รายละเอียด และรายการก่อสร้างประมาณการค่าก่อสร้างและกำหนดเวลาที่จะนำให้แล้วเสร็จในกรณีที่ได้มีการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรรหรือได้จัดทำสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะแล้วเสร็จทั้งหมด หรือบางส่วนก่อนขอทำการจัดสรรที่ดินให้แสดงแผนผังรายละเอียดและรายการก่อสร้างที่ได้จัดทำแล้ว เสร็จนั้นด้วย

5. แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค

6. วิธีการ จำหน่ายที่ดินจัดสรร และการชำระราคาหรือค่าตอบแทน

7. ภาระผูกผันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น

8. แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร

9. ที่ตั้งสำนักงานของผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน

10. ชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด ซึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันการจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงที่ดิน และค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

11. การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน ให้คณะกรรมการกระทำให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาได้รับคำขอ ถ้าคณะกรรมการไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ แผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินนั้นแล้ว

12. ในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบหรือมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง

13. การออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตภายในกำหนด 7 วัน นับแต่

13.1 วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบให้ทำการจัดสรรที่ดิน

13.2 วันที่คณะกรรมการกลางให้ความเห็นชอบให้ทำการจัดสรร ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ 

14. ในกรณีที่ที่ดินจัดสรรมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการจำนองติดอยู่ เมื่อได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินที่แบ่งแยกเป็นแปลงย่อยแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งบุริมสิทธิหรือการจำนองนั้นในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่แบ่งแยกเป็นแปลงย่อยทุกฉบับ พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับจำนองจะได้รับชำระหนี้จากที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงในสารบัญสำหรับจดทะเบียนด้วย และให้ถือว่าที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงเป็นประกันหนี้บุริมสิทธิ หรือหนี้จำนองตามจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้
ให้ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค และที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และภาระการจำนอง

15. อัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544

15.1 ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน

(ก) จัดสรรที่ดินเป็นที่ประกอบเกษตรกรรม ไร่ละ 100 บาท

(ข) จัดสรรที่ดินประเภทอื่น ไร่ละ 250 บาท เศษของไร่คิดเป็นหนึ่งไร่

15.2 การโอนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน รายละ 3,000 บาท

เอกสาร ประกอบการขอจดทะเบียนอาคารชุด

ในการยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนอาคารชุด การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด พ.ศ.2523 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด พ.ศ.2554 ผู้ขอจะต้องนำหลักฐานต่างๆมายื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่ ดังนี้

1.โฉนดที่ดิน

2.แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ตั้งของอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมแสดงเส้นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะตามสภาพเป็นจริง มาตรา 1: 500 หรือ 1: 1000 หรือความเหมาะสม

3. แผนผังแสดงรายละเอียดของอาคารชุดแต่ละชั้น โดยระบุความกว้าง ความยาว ความสูง และเนื้อที่ และ/หรือแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

4. แผนผังแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนบุคคล และ/หรือแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น

5. แผนผังแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลาง และ/หรือแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น

6. รายการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนบุคคล

7. รายการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลาง

8. หมายเลขประจำห้องชุดแต่ละห้องชุด 

9. บัญชีแสดงอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางแต่ละห้องชุด (อช.5) 

10. คำรับรองของผู้ขอว่าอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นปราศจากภาระผูกพัน เว้นแต่การจำนองอาคารรวมกับที่ดิน 

11.ร่างข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด 

12. ใบอนุญาตให้ก่อสร้าง (อ.1) หรือใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)

13. ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) ในกรณีที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารใช้บังคับ

14. หนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ หรือตามกฎหมายว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร ในกรณีที่อาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตั้งอยู่ภายในเขตดังกล่าว

15. หลักฐานความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการของเอกชน ซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจำนวนห้องพักอาศัยตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ที่อยู่ในเขตท้องที่ ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งใช้วิธีแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุม อาคาร โดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือกรณีโครงการที่อยู่นอกเขตท้องที่ซึ่งมีพระราชกฤษฎีการให้ใช้กฎหมายว่า ด้วยการควบคุมอาคาร ให้เสนอรายงาน ฯ ในขั้นขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดตามประกาศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) 

16. หลักฐานบุคคลผู้ยื่นคำขอ 

                  16.1 บุคคลธรรมดา ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หากเป็นกรณีมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นกระทำแทนให้แสดง ใบมอบอำนาจ รวมทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของผู้รับมอบด้วย
                  16.2 นิติบุคคล

                  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

                  - หนังสือบริคณห์สนธิ
                  - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยแสดงสัญชาติและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคนที่นายทะเบียนพาณิชย์รับรองแล้วในปัจจุบัน
                  - รายงานการประชุมกรรมการบริษัท
                  - ใบทะเบียนการค้า
                  - การจดทะเบียนการค้ากับสรรพากร
                  - บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัท 

17. ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุด และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 

                  (1) ค่าคำขอ 20 บาท 
                  (2) ค่าจดทะเบียนอาคารชุด 2000 บาท 
                  (3) ค่าออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ห้องละ 200 บาท 
                  (4) ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศรายละ 20 บาท 
                  (5) ค่าจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 2000 บาท 
                  (6) ค่าพยานได้แก่พยานคนละ 20 บาท

การขออายัดทรัพย์สิน

หลักเกณฑ์การอายัดตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๑. การยื่นคำขออายัด ผู้ขออายัดต้องยื่นคำขออายัดต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ 

๒. ทรัพย์ที่จะขออายัดได้มีเฉพาะแต่ที่ดินเท่านั้น ส่วนอสังหาริมทรัพย์อื่น เช่น ตึก โรงเรือน ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะขออายัดได้ การขออายัดที่ดิน แม้ในที่ดินจะมีสิ่งปลูกสร้าง รวมอยู่ด้วย ก็อายัดได้เฉพาะที่ดินเท่านั้น 

๓. ประเด็นที่ขออายัดจะต้องไม่มีการยื่นฟ้องต่อศาล เพราะการขออายัดตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นการอายัดเพื่อไปดำเนินการทางศาล หากฟ้องศาลแล้วจะมาขออายัดไม่ได้ 

๔. ผู้ขออายัดต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินที่ขออายัดอันอาจจะฟ้องบังคับ ให้มีการจดทะเบียน หรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ ผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินหมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินที่ขออายัดโดยตรง เช่น เป็นผู้มี ส่วนได้เสียในฐานะผู้จะซื้อที่ดิน จากเจ้าของที่ดินตามสัญญาจะซื้อขาย เป็นผู้มีสิทธิรับมรดกในที่ดิน เป็นต้น หากเป็นเจ้าหนี้ธรรมดา เช่น เจ้าหนี้ตามสัญญาเงินกู้ จะมาขออายัดไม่ได้ 
ผู้ขออายัดนอกจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับที่ดินแล้ว จะต้องอยู่ในฐานะ อันอาจจะต้องบังคับ ให้มี การจดทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ด้วย เช่น อาจฟ้องให้มีการจดทะเบียนขายที่ดิน เป็นต้น 

๕. การพิจารณาสั่งรับ หรือไม่รับอายัด เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนจากหลักฐาน เท่าที่ผู้ขออายัดนำมาแสดง ไม่ต้องสอบสวนเจ้าของที่ดินผู้ถูกอายัด แต่อย่างใด 

๖. เจ้าพนักงานที่ดินจะสั่งรับอายัดได้ ผู้ขออายัดจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินที่ขออายัด อันอาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน จึงจะสั่งรับอายัดได้ หลักฐานในที่นี้ไม่รวมถึงพยานบุคคล 

๗. การรับอายัดมีกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานที่ดินสั่งรับอายัด เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวการอายัดสิ้นสุดลงทันที และจะขออายัดซ้ำในกรณีเดียวกันอีกไม่ได้

๘. ในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านว่า การอายัดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสอบสวนพยานหลักฐานเท่าที่จำเป็น เมื่อเป็นที่เชื่อได้ว่า ได้รับอายัดไว้ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยกเลิกการอายัดนั้น

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานกรุงเพทฯ
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 หรือ
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
อีเมล์(สำรอง): 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

 

บทความอื่นที่เกี่ยวข้องที่ดิน

คัดสำเนาโฉนด

 

ติดต่อ สำนักงานที่ดินกรุงเทพ ฯ

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (10200)

 • ที่ตั้ง - ถนนพระพิพิธ แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • ครอบคลุม - พื้นที่รับผิดชอบ : เขตพระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย ปทุมวัน
  บางรัก สัมพันธวงศ์ บางซื่อ ยานนาวา บางคอแหลม สาทร
 • โทร. 0-2225-5758, 0-2622-3490
  โทรสาร 0-2225-5734
  E-mail Address : bangkok@dol.go.th

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน (10220)

 • ที่ตั้ง - ถนนพหลโยธิน กม.17 หมู่ 6 ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 • พื้นที่บริการ - เขตบางเขน เขตสายไหม
 • โทร. 0-2521-5679 - 80
  โทรสาร 0-2972-9274
  E-mail Address : bangkhen@dol.go.th

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (10250)

 • ที่ตั้ง - ถนนศรีนครินทร์ บริเวณหมู่บ้านเสรีวิลล่า แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 • พื้นที่บริการ - เขตพระโขนง, คลองเตย,บางนา,บางจาก,วัฒนา,
  คลองตัน (ที่ 11 พระโขนงฝั่งเหนือและ บางกะปิฝั่งใต้)
 • โทร. 0-2396-1771,0-2396-1858,0-2398-9280
  โทรสาร 0-2398-9384
  E-mail Address : phrakhanong@dol.go.th

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน (10150)

 • ที่ตั้ง - 59/437 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอยหลังห้างเซ็นทรัลพระราม 2
  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
 • พื้นที่บริการ - เขตบางขุนเทียน จอมทอง และบางบอน
 • โทร. 0-2415-1533 - 34, 0-2415-1573
  โทรสาร 0-2415-0502
  E-mail Address : bangkhunthian@dol.go.th

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย (10700)

 • ที่ตั้ง - ถนนจรัญสนิทวงศ์ ปากซอย 59 เยื้องโรงเรียนพาณิชยการสยาม เขตบางพลัด เขตบางพลัด
 • พื้นที่บริการ - เขตบางกอกน้อย ตลิ่งชัน บางพลัด ทวีวัฒนา
 • โทร. 0-2423-0516, 0-2881-8506-7,0-2881-8509,0-2424-1604
  โทรสาร 0-2424-8869
  E-mail Address : bangkoknoi@dol.go.th

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ (10240)

 • ที่ตั้ง - ถนนนวมินทร์ ใกล้การเคหะแห่งชาติ คลองจั่น บางกะปิ
 • พื้นที่บริการ - เขตบางกะปิ เขตวังทองหลาง
 • โทร. 0-2374-4218 - 9, 0-2375-1877 - 8
  โทรสาร 0-2374-2571
  E-mail Address : bangkapi@dol.go.th

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร (10900)

 • ที่ตั้ง - เลขที่ 1448/4-5 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • พื้นที่บริการ - เขตจัตุจักร
 • โทร. 0-2513-8662-4, 0-2939-6953, 0-2939-7995-6, 0-2930-2326, 0-2930-2738
  โทรสาร 0-2513-8665

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี (10600)

 • ที่ตั้ง - ถนนเจริญนคร ในซอยเจริญนคร 28 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 • พื้นที่บริการ - ธนบุรี คลองสาน บางกอกใหญ่ ราษฏร์บูรณะและ ทุ่งครุ
 • โทร. 0-2438-6405, 0-2439-1908, 0-2438-9520
  โทรสาร 0-2437-9994
  E-mail Address : thonburi@dol.go.th

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว (10230)

 • ที่ตั้ง - ถนนรามอินทรา กม. 5.5 ในซอยวัชรพล เข้าไปประมาณ 2 กม. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
 • พื้นที่บริการ - เขตลาดพร้าว
 • โทร. 0-2509-1313, 0-2509-1347
  โทรสาร 0-2509-1346
  E-mail Address : ladprao@dol.go.th

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง (10210)

 • ที่ตั้ง - เลขที่ 119 หมู่ที่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • พื้นที่บริการ - เขตดอนเมือง และหลักสี่
 • โทร. 0-2575-0164, 0-2575-0166, 0-2575-0168-9
  โทรสาร 0-2575-0165
  E-mail Address : donmuang@dol.go.th

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม (10240)

 • ที่ตั้ง - 99 หมู่ 9 ถนนราษฏร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
 • พื้นที่บริการ - เขตบึงกุ่ม, สะพานสูง, คันนายาว
 • โทร. 0-2184-7758 - 60
  โทรสาร . 0-2184-7758 - 60 ต่อ 12
  E-mail Address : bkk-bungkum@dol.go.th

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง (10520)

 • ที่ตั้ง - ในบริเวณการเคหะร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า ซอยหมู่บ้านเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง
 • พื้นที่บริการ - เขตลาดกระบัง
 • โทร. 0-2543-9773, 0-2543-9300, 0-2543-9068
  โทรสาร. 0-2543-9068
  E-mail Address : ladkrabang@dol.go.th

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม (10160)

 • ที่ตั้ง - ถนนเพชรเกษม กม 21 ในบริเวณหมู่บ้านหรรษา หมู่ที่ 2 ซอย 81/6 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
 • พื้นที่บริการ - เขตหนองแขม ภาษีเจริญ บางแค
 • โทร. 0-2420-2463 - 4,0-2420-0344
  โทรสาร 0-2814-5416
  E-mail Address : nongkham@dol.go.th

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี (10510)

 • ที่ตั้ง - ถนนสีหบุรานุกิจ ใกล้ศาลจังหวัดมีนบุรี เขตมีนบุรี
 • พื้นที่บริการ - เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา
 • โทร. 0-2540-7186, 0-2540-7189
  โทรสาร 0-2540-7178
  E-mail Address : minburi@dol.go.th

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง (10310)

 • ที่ตั้ง - ถนนรัชดาภิเษก ในซอยข้างบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต เขตห้วยขวาง
 • พื้นที่บริการ - เขตพญาไท ห้วยขวาง ราชเทวี ดินแดง
 • โทร. 0-2277-4119, 0-2277-5757, 0-2276-3712
  โทรสาร 0-2277-4119 ,0-2277-5757
  E-mail Address : kuaykwang@dol.go.th

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ (10250)

 • ที่ตั้ง - 3 ถนนนักกีฬาแหลมทอง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
 • พื้นที่บริการ - เขตประเวศ เขตสวนหลวง
 • โทร. 0-2368-3463-4
  โทรสาร . 0-2735-7358
  E-mail Address : prawet@dol.go.th (02) 3683463 - 4

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก (10530)

 • ที่ตั้ง - ซอยพึงพระธรรม (สุรินทวงศ์52) ถ.สวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
 • พื้นที่บริการ - เขตหนองจอก
 • โทร. 0-2172-5070-2
  โทรสาร 0-2172-5073
  E-mail Address : bkk- nongjok@dol.go.th