ราคาประเมินที่ดิน ทราบได้ง่ายๆ 3 วิธี

 1. ทางอินเทอร์เน็ต ในขณะนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถที่จะจอทราบราคาประเมินที่ดิน ในพื้นที่ที่มีราคาประเมินที่ดินรายแปลงได้แล้วทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ treasury.go.th เพียงแค่คุณมีข้อมูล หมายเลขที่โฉนด  เลขที่ดิน หน้าสำรวจ เลขระวาง ตำบล เขต และจังหวัด ของแปลงที่ดินที่ต้องการทราบราคาประเมิน  ซึ่งถือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคำนวณราคาประเมิน
 2. ทางโทรศัพท์ โดยท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่สำนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์  ซึ่งจะให้บริการตอบคำถามและสามารถสอบถามราคาประเมินทางโทรศัพท์หมายเลข  02 142 2465 ถึง 67 โดยผู้สอบถามจะต้องมีข้อมูลดังนี้
  • ต้องการทราบราคาประเมิน
  • ผู้สอบถามจะต้องมีข้อมูล
  • ที่ดินรายแปลง
  • หมายเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสำรวจ ระวาง ตำบล เขตและจังหวัด
  • โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
  • ประเภทสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อาคาร ปีที่ก่อสร้าง จังหวัดที่ตั้งอาคาร
  • ห้องชุด
  • ชื่ออาคารชุด ชั้นที่ตั้งของห้องชุด ทะเบียนอาคารชุด จังหวัดที่ตั้งอาคารชุด
   • กรณีห้องชุดใน กทม. ขอทราบอำเภอ (เขต) ตำบล(แขวง) ด้วย
 1. การสอบถาม ที่สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ในกรณีราคาประเมินที่ดินรายบล็อก ซึ่งจะมีแผนที่ประกอบบัญชีราคาประเมิน หากท่านต้องการทราบราคาประเมิน ท่านจะต้องทราบตำแหน่งที่ตั้งที่ดินในแผนที่ ประกอบบัญชีกำหนดราคาประเมินทนทรัพย์บัญชีฯ ดังกล่าวด้วย ดดยท่านสามารถติดต่อขอดูได้ที่สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5  ธันวาคม 2550 อาคาร B ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือสอบถามทาง email:   pvb@treasury.go.th ก็ได้เช่นกัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53