>
logo
หมายเรียกผู้ต้องหา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – ฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรบัญชี ไม่ได้จัดส่งสำเนาบัญชีสำเนาเอกสาร
Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ :
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
หนังสือรับรอง จดบริษัท รับรองโนตารี่ ปิดบริษัท
เปลี่ยนแปลงบริษัท ยื่นงบการเงิน แปลเอกสาร ยื่นงบ นารา

   หมายเรียกผู้ต้องหา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – ฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรบัญชี ไม่ได้จัดส่งสำเนาบัญชีสำเนาเอกสาร


หมายเรียกผู้ต้องหา ครั้งที่ 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ฝ่าฝืน คำสั่งสารวัตรบัญชี ไม่ได้จัดส่งสำเนาบัญชีสำเนาเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี เป็นการฝ่าผืนคำสั่งสารวัตรบัญชี ตามมาตรา 36 วรรสอง แห่ง พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 รอบปีบัญชี 2556

ความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรบัญชีหรือสารวัตรใหญ่บัญชี (จัดส่งเอกสารหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงบการเงิน รอบปีบัญชี 2556 ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ต้องระวางโทษ ตามาตรา 36 วรรคสอง จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และสำหรับกรรมการผู้จัดการของบริษัท ตามาตรา 40 กำหนดให้ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นๆ ด้วย

สรุปโดยนาราการบัญชี – แนะนำให้ท่านไปพบตำรวจ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ตำรวจท่านจะให้ท่านไปจ่ายชำระค่าปรับ ทั้งสิ้น 4,000 บาท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนำใบเสร็จมาแสดง เพื่อไม่ส่งฟ้องศาล อย่างไรเสีย หากท่านเพิกเฉย ตำรวจ จะส่งฟ้องศาล (ก่อนหมดอายุความ) เพื่อออกหมายจับต่อไป

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 

nara-office

adv1

notary

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

footnote

__________________________________________________________________________________________