>

จดทะเบียนเปลี่ยน ชื่อห้างหุ้นส่วน (พร้อมตราประทับบริษัท)

โดย บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

 

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
เว็บบอร์ด ประกาศ คน หา งานบัญชี / งาน หา คนบัญชี / อะไร อะไร ก็ บัญชี

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

urgent-dormant acct+help
 

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ชื่อห้างหุ้นส่วน พร้อมตราประทับบริษัท

ค่าบริการ 3,500 บาท (เราให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

ครอบคลุมบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยครอบคลุมงานจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
  • ดำเนินการจองชื่อนิติบุคคล
  • จัดทำตราประทับ
  • เตรียมเอกสารจัดทำคำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วน (แบบ หส.1)
  • ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขั้นตอน

ขั้นตอน

ดำเนินการโดย

1.

ดำเนินการจองชื่อห้างหุ้นส่วน  ( 3 วันทำการ )

นาราการบัญชี

2.

ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้หุ้นส่วนผู้จัดการ สามารถลงลายมือชื่อในเอกสารแบบฟอร์มการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)

นาราการบัญชี

4.

ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นาราการบัญชี

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) และเปลี่ยนแปลงตราประทับ


ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดและเปลี่ยนแปลงตราประทับ

บาท

ค่าบริการการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) และเปลี่ยนแปลงตราประทับ
(กรณีมีชาวต่างชาติ ร่วมเป็นกรรมการ ค่าบริการเรียกเก็บเพิ่ม ดูหมายเหตุ 1)

 3,500

บวก ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

750

บวก ค่าจัดทำตราประทับ

500

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

4,750

หมายเหตุ

 1. กรณีมีชาวต่างชาติร่วมเป็นกรรมการบริษัท ค่าบริการคิดเพิ่ม 1,500 บาท (รวมเป็น 5,000 บาท)
 2. เราสามารถให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยบวกเพิ่มค่าเดินทาง คลิ๊กที่นี

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) และเปลี่ยนแปลงตราประทับ

 1. ชื่อใหม่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งภาษาไทย และภาษาโรมัน
 2. รูปแบบใหม่ของตราประทับ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเปลี่ยนห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) และเปลี่ยนแปลงตราประทับ คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส.1)

 • แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 • รายการจดทะเบียน (แบบ หส.2)
 • แบบจองชื่อนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการ (ที่ลงลายมือชื่อ) พร้อมรับรองสำเนา

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 หรือ
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

contact


 

nara-map

 

จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

 
 

__________________________________________________________________________________________