>

จดทะเบียนเปลี่ยน ตราประทับบริษัท (ไม่เปลี่ยนชื่อ)

โดย บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

 

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
เว็บบอร์ด ประกาศ คน หา งานบัญชี / งาน หา คนบัญชี / อะไร อะไร ก็ บัญชี

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

urgent-dormant acct+help
 

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ตราประทับบริษัท (ไม่เปลี่ยนชื่อ)

ค่าบริการ 3,500 บาท (เราให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

ครอบคลุมบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ดำเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • จัดตรียมเอกสารจัดทำคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราประทับ
  • ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ขั้นตอน

  ขั้นตอน

  ดำเนินการโดย

  1.

  ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) สามารถลงลายมือชื่อในเอกสารแบบฟอร์มการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราประทับ

  นาราการบัญชี

  2.

  ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  นาราการบัญชี

   

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือ แก้ไขอำนาจกรรมการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราประทับ

บาท

ค่าบริการการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราประทับ
(กรณีมีชาวต่างชาติร่วมเป็นกรรมการ ค่าบริการเรียกเก็บเพิ่ม ดูหมายเหตุ 1)

3,500

บวก ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

650

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

4,150

หมายเหตุ

 1. กรณีมีชาวต่างชาติร่วมเป็นกรรมการบริษัท ค่าบริการคิดเพิ่ม 1,500 บาท (รวมเป็น 5,000 บาท)
 2. เราสามารถให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยบวกเพิ่มค่าเดินทาง คลิ๊กที่นี

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราประทับ

 1. รูปแบบตราประทับแบบใหม่
 2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ (ผู้อำนาจลงนาม) พร้อมรับรองสำเนา

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราประทับ

 • คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 • แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
 • สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการ (ผู้มีอำนาจ) พร้อมรับรองสำเนา

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 หรือ
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

contact


 

nara-map

1 = สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส หมอชิต
2 = สถานีรถไฟใต้ดิน จตุจักร
3 = สถานีรถไฟใต้ดิน พหลโยธิน
4 = สถานีรถไฟใต้ดิน ลาดพร้าว
5 = สถานีรถไฟใต้ดิน รัชดาภิเษก

จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

 
 

__________________________________________________________________________________________