>

บริการขอคืนภาษี เจรจาทางภาษี ต่อรองทางภาษี เคลียร์ภาษี

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant

nara office

พนักงานกว่า 20 คน พร้อมให้บริการ

urgent-dormant acct+help

 

บริการขอคืนภาษี เจรจาทางภาษี ต่อรองทางภาษี เคลียร์ภาษี

นาราการบัญชี ให้บริการ โดยผู้เชี่ยวชาญภาษี ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์โดยตรง กว่า 17 ปี และผู้สอบบัญชีในกลุ่มทุกท่านล้วนปฎิบัติงานเต็มเวลา ทางด้านภาษี เจรจาภาษี ขอคืนภาษี ต่อรองภาษี และสอบบัญชี ยินดีให้บริการทั้งคำปรึกษา และร่วมเป็นทีมงานท่าน ในการเจรจา ต่อรอง ค่าปรับ และขอคืนภาษี ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในด้านดังกล่าว เราจึงเชื่อมั่นว่า สามารถบรรเทาความกังวล และช่วยจััดการในเรื่องดังกล่าว ให้ท่านได้อย่างดี

กรณีที่ท่าน สนใจ สามารถติดต่อ คุณประเสริฐ โทร 080 167 3000 เราสามารถให้บริการท่านได้ทั่วประเทศ โปรดไว้วางใจในทีมงานผู้สอบบัญชีของเราและเครือข่ายที่เรามี

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 หรือ
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

contact


 

 

nara-map

 

บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกห้างหัุ้นส่วน จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คั ดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการเรา (นาราการบัญชี)

 
 

__________________________________________________________________________________________