>
บริษัทในต่างประเทศจะเข้ามาดำเนเนธุรกิจส่งออกในประเทศไทยได้หรือไม่ และมีวิธีการอย่างไร
Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
 

nara office

adv1 webboard
 

บริษัทในต่างประเทศจะเข้ามาดำเนเนธุรกิจส่งออกในประเทศไทยได้หรือไม่ และมีวิธีการอย่างไร

ตอบ บริษัทในต่างประเทศที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจส่งออกในประเทศไทย สามารถตั้งสาขาในประเทศไทยด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยหรือจดทะเบียนตั้งสาขาของบริษัทดังกล่าวตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และการเริ่มต้นประกอบธุรกิจดั้งกล่าวในประเทศไทยต้องมีทุนขึ้นต่ำตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไปตามนัยมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.การปะกอบธุัรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

 

สถานที่ติดต่อสำนักงาน

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 หรือ
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

contact

 

แผนที่ - นาราการบัญชี สำนักงาน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

nara-map

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright

__________________________________________________________________________________________