>

จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนธุรกิจ บัญชี ตรวจสอบบัญชี

ภาษีอากร และที่ปรึกษา

 

Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant coregis3500 notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation 000B-accountant
contactus

นาราการบัญชี บริการบัญชี ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาภาษีอากร และที่ปรึกษาบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท ขออนุญาติประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตการทำงาน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน รวมถึงเจรจาต่อรองกับหน่วยงานราชการ ให้บริการทั้งเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทั่วประเทศไทย

nara office

urgent-dormant acct+help

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด จัดตั้งโดยกลุ่มนักบัญชี ที่มีอุมการณ์ในการร่วมกันพัฒนางานบริการด้านวิชาชีพบัญชี สอบบัญชี ที่ปรึกษา เพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้า เราเริ่มดำเนินกิจการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 ได้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันเรามีพนักงานจบปริริญซญาตรีกว่า 25 คน ซึ่งปฎิบัติงานเต็มเวลา คอยให้บริการต่อท่าน และลูกค้ากว่า 180 ราย ทั้งที่เป็นบริษัทไทย บริษัทร่วมทุนจากต่างชาติ และบริษัทต่างชาติิ  ซึ่งตั้งอยู่หลายจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร พัทยา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี อุดรธานี เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และอื่นๆ

งานบริการ

เราเป็น สำนักงานบัญชี สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง บริการด้วยทีมงานที่มีคุณภาพโดยเริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันสำนักงานมีลูกค้ามากกว่า 180 ราย พร้อมให้บริการงานต่างๆ ครบวงจร ได้แก่

บริการด้านบัญชี

นาราการบัญชี ขอให้คำมั่นต่อลูกค้าว่าเราปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ส่งมอบงานตรงเวลา แจ้งปัญหาเบื้องต้นที่พบและอยู่บนหลักการที่ว่าข้อมูลทุกอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด ตระหนักถึงปัญหาเรื่องการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ เรามีทึมงานชาวต่างชาติซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาคอยประสานงานสำหรับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ท่านจึงสามารถไว้ใจในงานบริการของเราได้ว่า ไม่เกิดปัญหาเรื่องการสื่อสารอย่างแน่นอน

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

แผนที่ สำนักงาน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

map-nara

ความรู้ - บทความ

ห้างหุ้นส่วน

 

คำถาม - ตอบ

(อะไร อะไร ก็บัญชี)

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright

__________________________________________________________________________________________